מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תאונה דרכים התפרצות סוס לכביש

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

המנוח ז"ל, אשר עיזבונו הנו התובע 1, נפגע בתאונת דרכים ביום 26.11.14, כאשר נהג ברכבו והיתנגש בסוס שהתפרץ לכביש.
...
אני סבורה, כי התיעוד מצביע על ראשית ראיה לקיומה של נכות פסיכיאטרית ביחס למבקשת ומכאן שיש למנות מומחה בתחום זה לצורך מתן חוות דעתו.
לפיכך, אני סבורה כי אף בעניינו של המבקש, התיעוד מצביע על ראשית ראיה לקיומה של נכות פסיכיאטרית ומכאן שיש למנות מומחה בתחום זה לצורך מתן חוות דעתו.
לאור האמור, אני מורה כדלקמן: אני ממנה את פרופ' שמואל פניג (טל: 09-7446358) כמומחה בתחום הפסיכיאטרי לצורך מתן חוות דעתו באשר למצבם הרפואי של המבקשת 2 והמבקש 4 כתוצאה מאירוע התאונה מיום 26.11.14.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

כך באה לידי ביטוי הגרסה החדשה בתצהיר עדותו הראשית של התובע (ראו סעיף 4 לתצהיר): "אני מצהיר כי לאחר מספר דקות התקשרו אלי יוני ויורם ומסרו כי יש להם בעייה וצריכים שאגיע חזרה לסייע להם, הייתי כק"מ אחד לערך מהם, סובבתי את הכרכרה והתחלתי בחזרה לכיוון בו היו, עברתי כ - 500 מטר חלפתי על פני בית הכנסת של המושב, לפתע התפרצו לכביש מהשטח מצד ימין שלי מספר טרקטורונים ונסעו נגד כיוון התנועה כשהם חולפים על פני הסוס והכרכרה מדובר במצב פיתאומי ומבהיל הסוס נבהל והחל לרוץ תוך כדי בהלה שהוא מושך את הכרכרה שמאלה בחדות ובתוך כך העגלה נפלה לתעלה עם הסוס, אני הועפתי מהעגלה ופגעתי בשער מתכת הגובל בשטח של חבר המושב". עולה מן המפורט לעיל, שחל שינוי מהותי בגירסת התובע, שכן תחילה העיד כי התאונה היא תוצר של בהלה שאחזה בו, ולאחר מכן העיד כי התאונה היא תוצר של בהלה שאחזה בסוס.
בטרם אעמוד על מחדלו של התובע בעיניין זה, יש לעמוד על תפקידה הסטאטוטורי של "קרנית", ועל ההלכה הפסוקה, בגדרה נקבעו החובות שיוטלו על נפגע תאונת דרכים, בטרם יבקש להטיל את החבות לשאת בתשלום פיצויים בגין נזקיו על "קרנית". קרנית נוסדה, עפ"י החוק, על מנת להוות מבטח סטאטוטורי, שיפצה את אותם נפגעים, הזכאים לפצוי בשל נזק שניגרם להם בתאונת דרכים, כאשר אין בידם לתבוע את הפצוי מ"מבטח" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק.
...
נראה לי כי יש לבחון את התנהגות הנפגע ואת הסבריו במשקפיים מציאותיות ותוך מתן משקל ראוי למצוקה הסובייקטיבית שבגינה הוא לא השכיל או הצליח לברר את פרטיו של הנהג-הפוגע.
סוף דבר התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

במהלך הנסיעה התפרץ סוס לכביש.
יש לזכור כי בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפיצויים") והתקנות שהותקנו על פיו הוכחת עניינים שברפואה נעשית אך ורק באמצעות מינוי מומחים מטעם בית המשפט למעט אותם מקרים בהם יש קביעה על פי דין ועל כן לו מבקשת הנתבעת לטעון לנכות כתוצאה מבעיות רפואיות אחרות היה עליה לבקש מינוי מומחים באותם עניינים ומשלא עשתה כן לא ניתן לטעון לנכות בכל הקשור לפיברומיאלגיה, למגרנות ולכל הבעיות שאין חוות דעת רפואית בעיניינם.
...
איני סבור שיש לעשות כן, סבור אני כי מאחר והמחוקק לא חילק את מישורי התנועה גם בית המשפט לא יכול לעשות כן. וכפי שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי מתייחסת להגבלה במישור אחד כ-10% נכות כך צריך לעשות גם בית המשפט.
לאחר ששמעתי את התובעת 2 ועברתי על החומר הרפואי אני מעמיד את הפיצוי ע"ס 7,000 ₪ בגין הנזק הלא ממוני.
באשר לתובעת 2, הרי שבהעדר כל אסמכתא על תשלום לאוניברסיטה אני דוחה תביעה זו. לסיכום הנתבעים ישלמו לתובעות את הסכומים הבאים: לתובעת 1:- פיצוי בגין כאב וסבל בסך 44,777 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

כך, לא היה ברור כלל מהי המירמה המיוחסת לאלירן: האם המבטחת טוענת שאלירן כלל לא היתנגש בעץ; האם טוענת היא שהתנגש אך הדבר לא קרה בעקבות התפרצות הסוס הדוהר לכביש; האם טוענת שהתנגש בכוונה תחילה; האם טוענת שהנזק אירע במקום אחר והרכב הובא לאחר מכן לפתח מושב שתולים לצורך ביום התאונה.
מנגד, מצאתי להעמיד לחובת המבטחת את העובדה שהיא נימנעה מלהכין ולערוך דו"ח בוחן תאונות דרכים, ממנו ניתן היה ללמוד האם הפגיעות ברכב אכן מלמדות על היתנגשות בעץ, האם הממצאים מתיישבים עם הטענה לסטייה פתאומית, האם קיימים מוקדים נזק אחרים או נוספים וכיו"ב. עוד לא ברור מדוע לא ניסתה המבטחת לאתר ולחקור את נהג הגרר, ככל שסברה שהתאונה מבוימת.
...
דיון והכרעה אחר שבחנתי את כלל הממצאים והראיות, עדויות אלירן והחוקר מטעם המבטחת וכן שמעתי בקשב רב את סיכומי ב"כ הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין טענת המרמה להידחות ולפיכך דין התביעה להתקבל.
סוף דבר תביעת פמה מתקבל במלואה – המבטחת תשלם לפמה את מלוא סכום תביעתה בסך 64,889 ₪, נכון למועד הגשת התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2013 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מונחת בפני תביעת שבוב שעניינה בתאונת דרכים.
אין חולק שסוס הנתבע התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו וכי רכב התובעת פגע בו. המחלוקת בתיק זה הנה האם הנתבע אחראי לקרות התאונה, אם לאו.
...
דיון והכרעה: השאלה הצריכה לענייננו בתיק דנן – האם הנתבע התרשל בהחזקתו ובשליטתו על הסוס, והאם יש לייחס לו אחריות לקרות התאונה? כבר עתה אומר שלאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את העדויות, עמדתי על נסיבות קרות התאונה, מקום התרחשותה, מיקום הפגיעות ברכב התובעת ועיינתי בכל אשר הובא בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לייחס את מירב האחריות לתאונה לפתחו של הנתבע בשיעור של 80%, ולנהג רכב התובעת רשלנות תורמת בשיעור של 20%.
התובעת תמכה את נזקיה בחוו"ד שמאית המעידה על שומת הנזק, חוו"ד זו לא נסתרה, ועל כן החלטתי לאמצה.
לאור האמור, אני קובעת כי התובעת הרימה את הנטל להוכחת הנזקים שנגרמו לה בעקבות התאונה שבענייננו.
סוף דבר לאור האמור והמפורט לעיל ישלם הנתבע לתובעת סך של 9,898 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום 7.3.2010, ואגרת בית משפט ששולמה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו