מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שלילת שחרור בתנאי בגין סחר בסמים

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת כתב האישום יוחסו לנאשמים שורה של עבירות, בהן: עבירות רצח; ניסיונות לבצוע רצח; עבירות סחר, ייצוא, ייבוא והספקה של סמים בהיקפים גדולים; עבירות אלימות ועוד.
יש אכן חשיבות לעמדת שירות המבחן, אך אין מקום לשלול שיחרור או הקלה בתנאי המעצר רק בשל המלצה שלילית של השרות.
...
גם בעניינו של עורר 2 הדגישה המשיבה את מסוכנותו הגבוהה הנובעת בין היתר מעברו הפלילי הרב, כאשר הוא אף הורשע בעבירה של איומים כלפי סוהר אשר בוצעה בעודו נתון במעצר בגין אישומים בעבירות המיוחסות לו בתיק זה. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בנימוקי העררים ושמעתי את טיעוני הצדדים בעל-פה, הגעתי למסקנה כי יש לדחות את שני העררים.
במקרה זה, בית המשפט המחוזי, לאחר שעמד על השיקולים הרלוונטיים לעניין ונדרש לתסקירי המעצר שהוגשו בעניינם של כל אחד מהעוררים, הגיע למסקנה כי בנסיבות המקרה אין הצדקה להורות על שחרורם לחלופת מעצר.
לא מצאתי הצדקה להתערב במסקנה זו. אכן, בית המשפט אינו כבול להמלצות שירות המבחן אך ככל שהמלצותיו שליליות, יש לייחס להן משקל משמעותי ונדרשים טעמים כבדי משקל כדי לסטות מהן (ראו למשל: בש"פ 1966/19 מדינת ישראל נ' אבו עראר, פסקה 16 (24.3.2019); בש"פ 1961/17 מדינת ישראל נ' ניסנוב, פסקה 7 (15.3.2017)).
סוף דבר שני העררים נדחים.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

נמצא שהדרך של שיחרור בתנאי חלופת מעצר, ביחס למבוקש בהליכי הסגרה, שמורה למקרים מיוחדים וחריגים, בהם אין גם שמץ של חשש שהמבוקש ינצל לרעה את שיחרורו, יימלט מתחומי המדינה או יסתתר באופן שבפועל יסכל את האפשרות להסגירו" (ההדגשות שלי – א' פ').
בכל הנוגע לעבירות הסמים, הכלל הוא, כי ברגיל, עניינם של אלה הוא מעצר עד לתום ההליכים, כפי שנקבע בבש"פ 5852/01 שי רואה נ' מדינת ישראל (9.8.2001): "... עמדתו של בית משפט זה ברורה היא, ולפיה הסיכון הנובע מעבירות הסמים וממבצעיהם מחייב בדרך כלל מעצרם עד תום ההליכים. לא ראיתי כי נתקיימו בעיניינו של העורר נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה מהמדיניות אשר התוה בית משפט זה בשורה ארוכה של פסקי דין ביחס למעצר בעבירות של החזקת סם בכמויות גדולות שלא לצריכה עצמית ובעבירות סחר בסמים, בהן רק בנסיבות מיוחדות ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שיחרור בערובה... נידרשות נסיבות אישיות יוצאות דופן על מנת לבסס קיומה של חלופה למעצר כדי להבטיח מפני הסיכון הנשקף מהעוסקים בהחזקה ובסחר של סמים מסוכנים מן הסוג והכמות שהיו בחזקת העורר ...". ראו גם: בש"פ 5438/08 מדינת ישראל נ' עמיר אבו ימן (20.6.2008); בש"פ 280/05 סמי שטרית נ' מדינת ישראל (31.1.2005), והאסמכתאות שם).
לפיכך נקבע, כי אין צורך בבחינה קונקרטית של אפשרות שיחרור לחלופת מעצר, מקום בו בחינה עקרונית שוללת, על פניה, את האפשרות לחלופת מעצר (בש"פ 7038/09 עמר אבו אסעד נ' מדינת ישראל (14.9.2009); בש"פ 9302/08 עמאד אלעקובי נ' מדינת ישראל (14.1.2008) והחלטות המאזכרות החלטה זו).
...
העובדה כי המשיב רשאי להגיש בקשה בקרוב לשחרור מוקדם, וגם רצונו לשלוח בקשה לחנינה למלך הולנד, כטענתו, אין בהם משום נימוק שלא להיעתר לבקשה שלפניי.
ער אני גם לטענת ב"כ המשיב, כי העברתו של המשיב ממעמד של "אסיר" למעמד של "עציר" בעקבות החלטה זו, יקשה עליו, אולם אין בכך משום להימנע מלהגיע למסקנה כי דינו של המשיב למעצר עד למתן החלטה בעתירה שהוגשה להכריז עליו כבר-הסגרה, מחשש להימלטות.
העולה מהאמור הוא, כי אני מורה על מעצרו של המשיב עד למתן החלטה בעתירה להכריז עליו כבר-הסגרה.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

אם כך פני הדברים וביתר שאת במקרה שלנו, לעניין האפשרות לשחרר לחלופת מעצר, ככלל בעבירות של סחר בסמים.
מציג שורה של החלטות – מפנה לבש"פ 1107/04 – מכירת 40 ק"ג קאנבוס בשתי הזדמנויות בצוותא – החלטת שיחרור ללא תסקיר; עמ"י 2775-06-13 עיסקאות סמים עם סוכן לאדם שיש לו שני תנאים בגין עבירות סמים; מפנה לעמ"ת 44656-01-14 מכירה לסוכן במספר הזדמנויות, שיחרור ללא תסקיר, תיק מחוזי.
עוד ציינה המבקשת כי במארג נסיבות זה – אין בהעדר עבר פלילי רלוואנטי די כדי לסתור את חזקת המסוכנות – והצביעה גם על העובדה כי החלופה כלל לא נבדקה, ולו על ידי שירות המבחן בתסקיר מעצר – מקום בו על פי פסיקת ביהמ"ש העליון אך במקרים חריגים ויוצאי דופן ניתן לשלול את חזקת המסוכנות הסטאטוטורית ולהצדיק חלופת מעצר, ככל שהדבר נוגע לעבירות של סחר בסם מסוכן.
...
אני סבורה כי ביהמ"ש קמא לא נתן משקל נכון לחזקת המסוכנות הקיימת כנגד המשיב, כשעליו הנטל להפריכה – ואין אך בגילו הצעיר די כדי להפריך מסוכנות זו. אכן מדובר בסחר בסם "קל", בתמורה שאינה גבוהה – אך מדובר בשיטתיות, בתחכום, בנגישות עסקית לסם שאפיינה את המשיב כשהוא משתמש באפליקציה ייעודית לצורך כך – ועל כן אפיון התנהלותו זו של המשיב מקנה נופך של מסוכנות ממשית הנלמדת ממנו – כאשר הסם ה"קל" בו סחר אינו מפחית ממסוכנות זו. בתי המשפט התייחסו לפסיקותיהם גם לתפיסה המוטעית בקביעה השגורה כי יש להתייחס באופן מקל יותר לעבירות הנעשות בסמים הנתפסים כקלים – אך בעניינו של המשיב מדובר בעבירות רבות של סחר בסם מסוכן, על פי הגדרתו בפקודה, ועל כן אין בהיותו של הסם מסוג קנאביס "קל" כדי להפחית ממסוכנותו של המשיב.
נוכח כל אלה, והתנהלותו לאורך זמן של המשיב שעסק לכאורה במשלח יד של סחר בסם מסוכן, בתחכום רב – אני סבורה כי יש מקום להורות על קבלת תסקיר מעצר בעניינו, כדי לבחון את מסוכנותו, ואם בכלל יכולה חלופה לסכון בעניינו.
בשולי הדברים ייאמר, כי צדקה המבקשת בביקורתה כלפי בימ"ש קמא על מתן צו עיכוב על מתן עיכוב ביצוע דחוק בזמן, כפי שנתן, באופן שהקשה באופן מיותר על הגשת הערר ודיון בו. סופו של דבר – מתקבל הערר, החלטת בימ"ש קמא מבוטלת, והדיון יושב לבימ"ש קמא, (בימ"ש השלום בראשל"צ) לקבלת תסקיר מעצר בעניינו של המשיב, וזאת עד ליום 31.7.17 שעה 10:00.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

אישום זה מתאר עסקת סחר בסם מסוכן מסוג קוקאין, שהתבצעה בסיועו של המבקש, אשר הסיע את נאשם 1 לטובת ביצוע העסקה ואף נכח בה. כן מיוחסת לנאשם 4 עבירה של שבוש מהלכי משפט בצוותא, בכך שלאחר מעצרו של אחד מהמעורבים בפרשה על ידי המישטרה, קיבל מידי נאשמים אחרים את מכשיר הטלפון אשר שימש אותם לצורך ביצוע עיסקאות הסמים; זאת, במטרה למנוע תפיסתו ולהעלים את הראיות שבו, בהתאם להנחיות שקבל הנאשם 4 מהאחרים.
הסניגור הדגיש כי בנגוד לנאשמים האחרים בפרשה, במועד הגשת כתב האישום היה המבקש משוחרר תחת תנאים מגבילים, ולפיכך לא היה מקום לשלול את זכותו לשימוע, בטרם הגשת כתב האישום נגדו.
...
דיון והכרעה לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר שהוגש לידי, מצאתי לדחות את הבקשה.
אשר על כן הטענה נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בהקשר זה נקבע, כי "יציאה לעבודה יוצרת הזדמנויות למגע אפשרי בין [המבקש] לאחרים. כך גם מקום העבודה המוצע, 'שיפודיה', שתנועת האנשים בה רבה ופעילות המכירות החוקיות עשויה לאפשר [למבקש], לצד זאת, גם עיסוק של סחר בסמים". המבקש לא השלים עם החלטה זו, ומכאן הבקשה שלפניי.
המבקש טען כי לא היה מקום לשלול את אפשרות יציאתו מביתו לצורכי עבודה, בפקוח אשר יכול לאיין את מסוכנותו; וכי מכל מקום, בית משפט השלום לא היה רשאי להשהות את תוקף החלטתו בדבר שינוי תנאי השיחרור של המבקש, שכן סעיף 55(א) לחוק המעצרים אינו מסמיך את בית המשפט לכך.
...
לאחר עיון בבקשה על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
יוצא אפוא, כי אין ללמוד מהסעיף הנ"ל מגבלה נוספת על סמכותו (הטבועה) של בית המשפט להשהות את החלטתו בדבר תנאי שחרור של נאשם אשר אינו נתון במעצר, לצורך הגשת ערר.
הבקשה נדחית אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו