מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שלילת שחרור בתנאי בגין איומים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

ביום 3/7/12 שונה מקום מעצר הבית לבית הוריו של התובע ובוטל האיזוק האלקטרוני, ביום 23/1/13 התאפשר לתובע לצאת ממעצר הבית בשעות שבין 8:00 עד 18:00 והחל מיום 16/5/13 חלה הקלה נוספת בתנאי השיחרור באופן שהותר לתובע לצאת ממעצר הבית בכל יום בשעות שבין 8:00 עד 24:00.
כלומר, רק אם הגשת כתב האישום היתה משוללת יסוד.
אחיו של הקורבן מר מוהיב חג'אזי מסר בהודעה שנתן במישטרה ביום 20/4/12, כי התובע איים עליו שיגיד לאחיו (המתלונן) לבטל את התלונה "נגדו". התובע עצמו אישר בהודעות שנתן במישטרה, כי פגש את אחיו של הקורבן ובקש ממנו שיבקש מאחיו לבטל את התלונה.
...
סוף דבר אציין, שלא נדרשתי להערכת העדויות שנשמעו בפני מכיוון שלא מצאתי שהיה בהן כדי לתרום להערכת סבירות מעשי הנתבעים בזמנים הרלוונטיים.
לסיכום, נוכח כל הנ"ל, אני קובע שלא עלה בידי התובע להוכיח את טענות התביעה ועילותיה ודוחה את התביעה.
אני מחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסכום כולל של 15,000 ₪, בתוך 30 יום מהיום.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

כן שלל טענת התובע כי "סחט" ממנו חתימה על תנאי השיחרור בערובה ,תחת איומים, כי ככל שלא יחתום ייעצר בכלא הדרים עד לצאת השבת.
...
כפי דבריו: "ואז לצורך העניין אמרתי להם שהם יצאו ואם הוא מפר ואם הוא לא התייצב אז שיעכבו אותו לחקירה". לאחר ששמעתי עדותו של רפ"ק בוחבוט, ולנוכח עדויות עדי הנתבעת ודוחות הפעולה שהוגשו, לא מצאתי כי בנסיבות העניין, נפל פגם בהתנהלותו של רפ"ק בוחבוט שפעל כפי סמכותו לעיכוב התובע הקבועה בחוק המעצרים.
לסיכום כפי שפורט על ידי לעיל בהרחבה, לאחר בחינת כלל הראיות, העדויות והסרטונים ממצלמות הגוף של השוטרים שהובאו בפניי במסגרת הליך זה, מצאתי לקבוע כי לא עלה בידי התובע להוכיח טענותיו בכתב תביעתו.
לאחר שמיעת העדויות בפניי ותוך שקילת מכלול הראיות, הגעתי לכלל מסקנה כי תביעתו של התובע הוגשה כשזו משוללת כל יסוד.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

השלב הראשון היה בעת שהנאשם היה משוחרר (בהליך לפניי הנאשם היה עצור תקופת מה, לאחר מכן נעצר באיזוק ולאחר מכן שוחרר בתנאים מגבילים שהוקלו עם חלוף הזמן).
בשלב זה, איים הנאשם 2 על חסן באמרו: "עזוב אותו, אם לא אני יורה בך". לנוכח האיום, עזב חסן את הנאשם 1 והנאשמים נמלטו לכוון הרכב עמו הגיעו, ניכנסו לתוכו כשבמקביל חסן המשיך לרדוף אחריהם וניפץ את שמשות הרכב.
הנאשם מסר שהוא מבין שטעה ואת הפסול שבמעשיו, וכן שלל נזקקות להליך טפולי בתחום האלימות בציינו כי כיום תיפקודו נורמאטיבי.
...
נתתי דעתי למכתב בא כוח המתלונן שהוצג בדיון מיום 28.1.20, אך אחזור ואדגיש כי חרף חומרת האירוע, קשה לקבל את מרבית הנתונים שצוינו בו ואפנה להערותיי לעיל לגבי מכתב זה. סיכום הדברים עד כה מביא למסקנה כי מידת הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים בענייננו בינונית-גבוהה.
על יסוד כלל האמור לעיל, אני קובע את המתחם בעניינו של הנאשם בין 18 ל 36 חודשי מאסר בפועל.
סוף דבר, אני משית על הנאשם את רכיבי הענישה הבאים: · 24 חודשי מאסר, בניכוי התקופה בה שהה הנאשם במעצר מאחורי סורג ובריח במסגרת הליך זה - מיום 30.3.18 ועד ליום 12.6.18.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

ואולם, ביום 22.8.17 שוחרר בתנאי מעצר בית, במסגרת הליך המ"ת. בהמשך, הוקלו התנאים כך שמעצר הבית צומצם לשעות הלילה בלבד.
הנאשם שלל כוונה פלילית בעבירות בהן הודה, וטען כי בנוגע לתיק הראשון, אדם שאינו מוכר לו ביקש ממנו להעביר את האופנוע בתמורה לטפול בתקלה ברכבו ולא חשד כי האופנוע גנוב.
בנוגע לתיק השני, טען כי אותו אדם איים עליו לשתף עמו פעולה והוא עשה כן מתוך חשש ונהג באופנוע ללא רישיון, ולא עצר לפי הוראות השוטר.
...
ועוד יש לקחת בחשבון את העובדה שבגין שלושת התיקים הנידונים, שהה הנאשם במעצר מאחורי סורג ובריח למשך תקופות המצטברות לכדי 30 ימים סה"כ. לדעתי, מכלול הנסיבות הללו, בצירוף לעובדה שעסקינן בעבירות רכוש אשר בסופו של עניין לא נגרם בעטיין נזק ממשי, מובילים למסקנה לפיה ראוי להקל עם הנאשם משיקולי שיקום, שכן שליחתו לכלא תמוטט את עולמו ותקשה עליו לחזור לאורח החיים הנורמטיבי שגיבש לעצמו מזה 6 שנים.
גזירת הדין לאחר כל האמור, אני גוזרת על הנאשם עונש כולל בגין שלושת האירועים כדלהלן: 9 חודשי מאסר בעבודות שרות, ללא ניכוי ימי המעצר.
אני מורה כי שרות המבחן יפגוש את הנאשם לפחות אחת לחודש, וישלב אותו בתכנית טיפולית סדורה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

כמו כן, צירף את ת"פ 30271-09-19 במסגרתו הורשע בעבירות החזקת סכין ואיומים משנת 2018, אשר בוצעו כלפי קופאית בסופרמרקט, ממנה דרש כי תמיר עבורו מטבעות בשטרות.
עם זאת, מצאתי כי מספר שיקולים מכריעים את הכף נגד השיחרור, ובהם: כמות העבירות וקיומו של מאסר על תנאי חב הפעלה; מצבו הירוד והלא יציב של הנאשם המקשה לתת בו אמון; עמדת שרות המבחן השוללת התאמתו לטפול בשלב הנוכחי; עמדת שרות המבחן לגבי אי התאמת הערבה המוצעת לשמש כחלופת גיבוי.
...
בהתחשב במהלך חייו עד כה, שכלל ניסיונות אובדניים וקושי להשתקם, אני סבורה שהחמצתו של פתח הסיכוי שנפתח כאן עלולה להיות טעות קשה היעדרן של מערכות תמיכה הוא זה שעומד לעורר לרועץ מן ההיבט של אופציית גיבוי, אולם זה לא יכול להיות הנתון המכריע את הכף במקרה דנן.
לאור כל זאת, אני נעתרת לבקשה.
הוראות אני מורה על שחרור של הנאשם בתנאים שלהלן: הנאשם יחתום על ערבות עצמית בסך 10,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו