מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שלילת רישיון נהיגה וזכות ההצבעה

בהליך בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת) שהוגש בשנת 2024 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

דוגמא להתייחסות מחמירה יותר בהתבסס על עברו של הנהג ניתן למצוא במסגרת עח (חי') 27515-07-21  פהים נדאף נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו 28.7.21) שיצא מתחת ידיו של בית המשפט המחוזי בחיפה ובמסגרתו אישרה החלטה בדבר פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים: "באשר למסוכנות הקונקרטית בהתייחס לעורר דכאן, יש לתת משקל של ממש לכך שהעורר, נוהג משנת  2011, אך לחובתו 15 הרשעות קודמות לרבות נהיגה בפסילה, נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע ונהיגה בקלות ראש, נהיגה לאחר הפקעת רישיון נהיגה ומגוון עבירות תחבורה נוספות, והכל כפי שמתואר בהרחבה בהחלטה קמא. עבר תחבורתי זה מצטרף למסקנה בדבר המסוכנות ואין צורך להרחיב". דומני שגזירה משתי ההחלטות שהובאו מלמדת כי עברו של המשיב אינו מכביד במיוחד ואינו מצביע על מסוכנות המצדיקה את פסילת רישיונו עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו, כמו גם לתקופת 6 חודשי בררת המחדל של פסילה זו. לאור כל האמור לעיל, לנוכח קיומן של ראיות לכאורה והעבירה הנלווית לעבירה הלכאורית של נהיגה בשיכרות מכוח סרוב מחד; למול העידר אינדיקאציה לנהיגה חריגה של המשיב בשילוב עם עברו שאינו מכביד במיוחד מאידך; הרי שהחלטתי להעמיד את תקופת פסילת רישיון נהיגתו של המשיב על 4 חודשים.
זכות ערר כדין ניתנה היום, ט"ז שבט תשפ"ד, 26 ינואר 2024, בהיעדר הצדדים.
...
אני סבור כי חזקת השכרות יוצרת ראיות לכאורה לעניין הליך ביניים זה. אולם, בידי העורר האפשרות לשכנע כי על אף שקמה החזקה, אין הצדקה, מבחינת רף דיות הראיה בשלב זה, לפסול את רישיונו עד תום ההליכים המשפטיים.
לאור כל האמור לעיל, המסמכים שמולאו על ידי נציגי המשטרה, תיעוד הבדיקות שנערכו והמפגש בין המבקש לנציגי המשטרה ועל אף טענות המבקש בקשר למחלת האסטמה, הרי שבשלב זה בידי המשיבה די והותר ראיות לכאורה להוכחת העבירה המיוחסת למשיב.
דוגמא להתייחסות מחמירה יותר בהתבסס על עברו של הנהג ניתן למצוא במסגרת עח (חי') 27515-07-21  פהים נדאף נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו 28.7.21) שיצא מתחת ידיו של בית המשפט המחוזי בחיפה ובמסגרתו אישרה החלטה בדבר פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים: "באשר למסוכנות הקונקרטית בהתייחס לעורר דכאן, יש לתת משקל של ממש לכך שהעורר, נוהג משנת  2011, אך לחובתו 15 הרשעות קודמות לרבות נהיגה בפסילה, נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע ונהיגה בקלות ראש, נהיגה לאחר הפקעת רישיון נהיגה ומגוון עבירות תחבורה נוספות, והכל כפי שמתואר בהרחבה בהחלטה קמא. עבר תחבורתי זה מצטרף למסקנה בדבר המסוכנות ואין צורך להרחיב". דומני שגזירה משתי ההחלטות שהובאו מלמדת כי עברו של המשיב אינו מכביד במיוחד ואינו מצביע על מסוכנות המצדיקה את פסילת רישיונו עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו, כמו גם לתקופת 6 חודשי ברירת המחדל של פסילה זו. לאור כל האמור לעיל, לנוכח קיומן של ראיות לכאורה והעבירה הנלווית לעבירה הלכאורית של נהיגה בשכרות מכוח סירוב מחד; למול העדר אינדיקציה לנהיגה חריגה של המשיב בשילוב עם עברו שאינו מכביד במיוחד מאידך; הרי שהחלטתי להעמיד את תקופת פסילת רישיון נהיגתו של המשיב על 4 חודשים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

הנתבעת אף לא הצביעה על מידת הקרבה המשפחתית והסתפקה בתשובת מר בסול ולפיה מדובר במשפחה גדולה בכפר.
בנוסף לאמור, הנתבעת טענה כי במועד הארוע התובע נהג ברכב בזמן פסילת רישיון הנהיגה ומשכך אינו זכאי לפצוי.
התובע ביקש לדחות טענה זו. לטענתו, מדובר בשלילת רישיון טכנית בשל שיטת הניקוד ובכל מקרה הנתבעת אינה במעמד של מבטחת ואין בין הצדדים מערכת יחסים חוזית השוללת את הזכאות לפצוי במקרה של נהיגה בשלילת רישיון, כפי המצב בין מבוטח לחברת ביטוח.
...
לאחר בחינת טענות הצדדים הגעתי למסקנה, כי אין בטענה זו כדי לשלול את זכות התובע לפיצויים.
בהיעדר פירוט כאמור אין בידי לקבל מסקנה זו. שיעור הנזק לצורך הוכחת שיעור הנזק, התובע צירף חוות דעת שמאי, חתומה על ידי מר בסול, אשר העיד ונחקר נגדית אודות חוות דעתו.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: סך של 43,467 ₪ (כולל מע"מ) בגין הנזק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (15.4.15) ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט גזר על המשיב 2 עונש מאסר בפועל בן ארבע שנים וחצי וכן מאסר על תנאי, פסילת רישיון נהיגה למשך 6 שנים ופיצויים בסך של 20,000 ש"ח להוריו של המנוח ובסך של 5,000 ש"ח לזכות המערער.
דיון והכרעה נקודת המוצא לדיון בעניינינו היא כי זכות העירעור תנתן מקום בו ניתן להצביע על מקור בדין לקיומה (ראו: בג"ץ 87/85 ארג'וב נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון, פ''ד מב(1) 353, 363-360, 380 (1988); ע"פ 426/87 שוקרי נ' מדינת ישראל, פ"ד מב(1) 732, 735 (1988); בג"ץ 8453/17 פלוני נ' ועדת הערר הרפואית על פי תקנות מס הכנסה, פיסקה 14 לחוות-דעתו של כבוד השופט מ' מזוז (24.6.2018)).
...
בנוסף, החוק מאפשר למתלונן להגיש ערר על ההחלטה שלא להעמיד לדין, ובמקרה שבו הערר נדחה עומדת לו זכות לפנות לבית המשפט הגבוה לצדק (ראו: סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982; ע"א 610/02‏ מפעל הפיס נ' לוטונט מועדון חברים בע"מ, פ''ד נז(5) 97, 112 (2003); והשוו: בג"ץ 2606/18 רותם נ' משטרת ישראל, פיסקה 3 (7.1.2019); בג"ץ 8464/19 פלונית נ' משטרת ישראל, פיסקה 2 (10.2.2020)).
משכך, אין מנוס מאשר להורות על מחיקתו של ההליך שבכותרת (לעניין סמכות רשמים של בית משפט זה למחוק הליך שאין זכות בדין להגישו ראו: ע"פ 8616/19 חברוני נ' מדינת ישראל, פיסקה 8 (15.3.2020); והשוו: בש"א 793/01 ועד הנאמנים (לנכסי הווקף המוסלמי) בתל-אביב-יפו נ' יוסי חסון חברה להשקעת בע"מ, פיסקה 6 (15.8.2001); בש"פ 2567/19 כמאל נ' פרקליטות המדינה (14.04.2019), ערעור על החלטה זו נדחה בעניין כמאל הנ"ל).
סוף דבר: אני מורה על מחיקת ההליך שבכותרת.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אל התע"צ הנוסף, בו פירוט שלילות רישיון שבוטלו עובר להפקת רישיון הנהיגה ביום 12.10.2021, היתייחס ב"כ הנאשם כאל "ראיה מזכה" (עמ' 6 לפרוטוקול ש' 27).
המשיבה עמדה על פסילת רישיון הנהיגה של הנאשם תוך פגיעה בזכות יסוד חופש התנועה ובפרנסתו.
הנאשם הצביע על הנזקים הכבדים שנגרמו לו כתוצאה מההליכים השונים בהם נקטה המאשימה, בכלל זאת הליכי השבתת רכב, בקשה לאיסור דיספוזיציה ברכב והליכי המעצר שהביאו לידי כך שאישתו כרעה ללדת והוא לא זכה ללוותה ולעמוד לצדה בבית החולים בשעתם היפה ביותר.
...
אינני מקבלת את טענת הנאשם, כי לא היה מקום להגשת כתב האישום בלא הוצאת תע"צים תחילה.
לו אכן היה הנאשם מוכיח כי משרד הרישוי ביצע ביחס לפסילה שהוטלה עליו בתיק הפוסל פעולת חישוב, כי אז אמנם לא היה מקום לכל בירור נוסף אותו ביקשה המאשימה לערוך ואף לא היה מקום ל"התעקשותה" על הותרת פסילת הרישיון שעד תום ההליכים בעינה, שכן במקרה שכזה, אכן הייתה מתחייבת בה בעת המסקנה כי הנאשם לא נהג בעת פסילה.
נוכח האמור לעיל אני מורה על דחיית הבקשה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ערעור על גזר דין שניתן בבית משפט השלום בירושלים (כב' השופט י' צימרמן, שופט בכיר) מ-1.5.2023 בת.פ. 17034-08-20, בגדריו הוטל על המערער עונש של מאסר בפועל למשך 12 חודשים, מאסרים על תנאי, פיצוי למתלונן, פסילת רישיון נהיגה למשך 6 חודשים, פסילה על תנאי והתחייבות.
לאחר שהגיעו אל הרכב ועצרו, המערער הצביע על הרכב, המשיך בנסיעה קלה והשותף ירד, צעד לעבר הרכב, התניע אותו במפתח גנוב, ונסע לאחר המערער, שנהג ברכבו.
נוסף על כך, בית המשפט הזכיר שהמערער אינו זכאי להקלה בשל נטילת אחריות.
...
דיון והכרעה לאחר ששמענו את טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות.
לא מצאנו ממש בטענות לעניין אי-הזמנתו של תסקיר.
סיכום הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו