מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שכר שעתי על פי כרטיס נוכחות

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

תלושי השכר לא תואמים את הרישום בכרטיסי הנוכחות שהמעסיק עצמו ניהל (נ/11), ואשר עליהם הוא מבקש להסתמך בשאלת הקף ההעסקה.
בסיכומיו העלה המעסיק טענה חלופית לפיה אם בית הדין יקבע כי השכר השעתי הקובע עומד על 43 ₪, הרי שיש לחייב את העובד בפצוי חלף הודעה מוקדמת בהתאם לשכר קובע זה. כמפורט לעיל, גרסת העובד בנוגע לשכר הקובע התקבלה אך לא ניתן לקבל את גירסתו החלופית של המעסיק בעיניין ההודעה המוקדמת שכן סכום התביעה בתביעה שכנגד הועמד על 2,703 ₪ ולא התבקש תיקון, וכך אנו פוסקים.
...
טענת התובע כי החל לעבוד לפני יום 1.3.16 וכי הוא זכאי לשכר בגין עבודתו בחודש 2/16 אף אינה עולה בקנה אחד עם האמור במכתב התראה שנשלח מטעם העובד ביום 12.3.17 (נ/6) שם צוין בשם התובע "מרשי עבד אצלם מחודש מרץ 2016 ועד חודש מרץ 2017". לאור האמור, אנו דוחים את טענת העובד כי החל לעבוד בעסק לפני יום 1.3.18, ונדחית טענתו בדבר זכאות לשכר בגין חודש 2/16.
העובד לא טען טעם ראוי מדוע יש לחייב את המעסיק בסכומים העולים על עלות חופשי-חודשי באזור העבודה, ולפיכך אנו קובעים כי הזכאות החודשית לא תעלה על 150 ₪ - עלות חופשי חודשי באיזור המגורים והעבודה.
מכאן, שיש לקבל את התביעה שכנגד ולחייב את העובד בתשלום 2,703 ₪ כפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות.
סוף דבר התביעה העיקרית מתקבלת בחלקה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שעות העבודה הן על פי כרטיס הנוכחות.
התובע הודה כי אין לו רישומים בדבר שעות עבודתו ואישר כי חתם על כרטיס נוכחות (עמ' 6 לפ' שורות 24 – 27 לעדות התובע).
יוער כי התובע טען שאין התאמה בין השכר שנקבע בהודעה (25 ₪) לשכר המשתנה ששולם לו, אולם הנתבעת פעלה על פי צו ההרחבה ושילמה לתובע על פי השכר השעתי שהתעדכן מעת לעת.
...
לפיכך, דין רכיב תביעה זה להידחות.
סוף דבר: לתובע הופקדו כספים בפיקדון מסתננים כאשר מתוך סכום זה, הפרשות המעסיק עומדות על סך של 1,937 ₪ (נספח לתצהיר הנתבעת).
על פי נוהל פיקדון למסתננים מיום 25.4.17 "הסכום שהופקד לפיקדון על ידי המעסיק, יבוא על חשבון תשלומים סוציאליים שעל המעסיק לשלם לקרן פנסיה, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים". משכך, יש לקזז סכום זה מהסכום שנפסק בפסק דין זה. התוצאה היא כי על הנתבעת לשלם לתובע 2,524 ₪ בגין רכיבי התביעה.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על פי תלושי השכר שהוגשו לתיק, במועד תחילת עבודתו של התובע עמד שכרו השעתי על סך 25.94 ₪ ובחודש ינואר 2017 עלה שכרו השעתי ל- 26.88 ₪ בהתאם לתעריפי שכר המינימום במשק.
על פי כרטיסי הנוכחות, התובע עבד 8 שעות ביום ו- 48 שעות בשבוע כולל הפסקות.
...
אילו היתה הנתבעת מוסרת לתובע הודעה כנדרש על פי הדין, היתה חוסכת את חוסר הבהירות בנוגע לתנאי עבודתו ומייתרת את המחלוקות בעניין זה. על כן מצאנו לחייב את הנתבעת בפיצוי לתובע בסך 2,000 ₪ בגין אי מסירת הודעה כדין על תנאי העסקה.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים המפורטים להלן: חופשה שנתית בסך 1,828 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עדותו של כהן לפיה לא השווה בין דוחות הנוכחות לתלושי השכר שהונפקו מטעם כהן מערכות עצמה, וכן העובדה שלא ערך בדיקה אם שולם לתובע גמול עבור השעות הנוספות שביצע (עמוד 25, שורות 19 – 22), מתיישבת עם אי ההלימה בין שעות העבודה של התובע המצויינות בתלושי השכר לעומת שעות העבודה על פי כרטיסי הנוכחות.
משהתובע היה עובד שעתי, הרי שבהתאם להודאת כהן מערכות, היה זכאי ל- 17 ימי הודעה מוקדמת (קלנדריים), לפי שכר שעתי של 33 ₪, במכפלת 8 שעות עבודה יומיות, ובסך הכל 3,960 ₪.
...
לאור הקביעה שהתובע פוטר ומאחר ולא הוצגו ראיות לתשלום תמורת הודעה מוקדמת, דין התביעה ברכיב זה להתקבל.
על כן יש לקבל את התביעה ברכיב זה בגובה 3,496 ₪ (6 ימי זכאות X 12 חודשים / 18.5 חודשי עבודה X 378 ₪).
  בנסיבות אלה יש לקבל את התביעה ברכיב זה. התביעה לפיצויי הלנת שכר נדחית, מאחר שלמעט טענה כללית של התובע לפיה הנתבעות הלינו את שכרו דרך קבע (לאחר ה – 10 לחודש), אין כל ראיה בעניין זה. סוף דבר - א. התביעה כנגד הנתבעת מס' 1, דנישרא, נדחית.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בידי התובע לא היו בעת הגשת התביעה את כל תלושי השכר ודוחות הנוכחות והוא שמר על זכותו לתקן את כתב התביעה.
בסוף כל חודש נבדקים כרטיסי הנוכחות והם מדווחים לגורם שמכין את התלושים.
שכרו של התובע שולם על בסיס שעתי כפי שנקבע בצו ההרחבה בענף הניקיון 2014 ועלה בהדרגה על פי הצוו: 25 ₪, 25.94 ₪, 26.88 ₪ ו- 28.49 ₪ ברוטו.
...
אין בידנו לקבל את טענת התובע, אלא שהיה עליו להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה (ביה"ד היה נעתר לבקשה נוכח הכתוב בכתב התביעה כי הוא שומר על זכותו לתקן את התביעה לאחר קבלת הדוחות).
סוף דבר על הנתבעת לשלם לתובע סך של 12,629.5 ₪ בגין יתרת זכויותיו הסוציאליות בקיזוז סך של 2,346 ₪ שהם 10,283.5 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.18 ועד התשלום בפועל.
הנתבעת תשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ והוצאות משפט בסך 200 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו