מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שימוש בפרטי כרטיסי אשראי מזויפים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

כפי שציין בית המשפט העליון בע"פ 10786/04 שמואל נ' מדינת ישראל (3.4.2006) (שם הורשע הנאשם גם בעבירות של קשירת קשר לבצוע פשע וקבלת דבר במירמה) – "העבירות בהן חטא [המערער] קשות הן, גם אם יש ממש בטענה כי טובת ההנאה בה זכה אינה גדולה. השמוש בכרטיסי אשראי נפוץ בקרב הציבור, ומעשיו של [המערער] ואחרים החוטאים בתחום זה גורמים נזק לחיי המסחר, ועם כך אין להשלים". זאת ועוד, כדי לאפשר את השמוש בפרטי האשראי של צדדים שלישיים מסר הנאשם לבתי העסק כרטיסי אשראי מזויפים, כל זאת כדי לקבל באמצעותם טובין שונים שבהם חפץ.
...
בהמשך לכך, בשים לב לעובדה שהנאשמת נעדרה עבר פלילי, לכך שנטלה אחריות והחלה לשלם פיצוי, לחלוף הזמן מביצוע העבירות וכן לחוות דעת הממונה על עבודות שירות שסבר שאין ביכולתה לבצע עבודות שכאלה בשל מצבה הנפשי, מצא בית המשפט להסתפק בצו של"צ, בצד קנס ופיצויים.
בענייננו, לאחר שעיינתי בתסקירי שירות המבחן, לא מצאתי כי קיימים טעמים להקל בעונשו של הנאשם משיקולים הנוגעים למאמצי שיקומו או לסיכויי שיקומו בעתיד.
(V) סוף דבר אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: א.     13 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

המבקש השתמש בפרטי כרטיסי האשראי רכש וניסה לרכוש מוצרים, וכן הוציא וניסה להוציא כספים מחשבונות אחרים.
· בת"פ 39303-07-20 עמית הפטר נ' מדינת ישראל (8.4.21) הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן בעבירות של קבלת דבר במירמה, גניבה, היתחזות לאדם אחר בכוונה להונות, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף, שימוש במסמך מזויף, החזקת כרטיס חיוב ללא הסכמת הלקוח ושימוש בכרטיס חיוב בכוונה להונות בנסיבות מחמירות.
...
מידת הפגיעה בערך המוגן: בחינת מידת הפגיעה בערך החברתי המוגן מובילה למסקנה כי הפגיעה הינה ברף הגבוה, וזאת בשים לב לשיטתיות המעשים, הניצול לרעה של אמון המתלוננים, והנזק הכספי הרב שנגרם למתלוננים.
לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים המעוגנים בסעיף 40ג(א) לחוק העונשין, כפי שפירטתי אותם לעיל, מצאתי כי מתחם העונש ההולם לגבי שני הנאשמים נע בין 12 ל- 30 חודשי מאסר בפועל, בצירוף ענישה נלווית, הגם שנאשם 1 צירף שני תיקים נוספים, הם אינם משנים לטעמי את המתחם שלעיל לגביו.
על כן, אני גוזרת על כל אחד מהנאשמים את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל בניכוי יומי מעצרם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

שימוש במירמה בכרטיס האשראי של התובע והטענה לשיק מזויף כזכור, במסגרת הניסיונות לכאורה להשיב לתובע את הסכומים שמסר לנתבעים, סוכם כי חלק מהעסקאות בחנות יסלקו לכרטיס האשראי של התובע.
לטענת התובע בפועל קרה הפוך, לא רק שנתי לא העביר לו שום תשלום, אלא לקח ממנו כספים כאשר עשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי לתשלום עבור הוצאות אישיות שלו.
...
סוף דבר אני מורה כי הנתבע 1 ישלם לתובע סך של 153,750 ₪.
אני מורה כי הנתבע 2 ישיב לתובע סכום של 5,000 ₪ בגין חובו כלפיו, חוב שהודה בו שוב ושוב, וגם לסכום זה יש לצרף ריבית והצמדה מיום 18.10.2016 ועד למועד פסק הדין.
אני קובעת כי הנתבע 2 ערב לחיוב הנתבע 1 בסך של 153,750 ₪ (בצירוף הריבית וההצמדה) הקבוע בסעיף 56 לעיל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

המבקש השתמש בפרטי כרטיסי האשראי שהוציא מאחרים במירמה, רכש וניסה לרכוש מוצרים בכסף לא שלו, וכן הוציא וניסה להוציא כספים מחשבונות אחרים.
· בעפ"ג 47238-07-14 מדינת ישראל נ' עבד אל חכים איגאסי (2.10.14) המשיב הורשע, לאחר הודאתו, בריבוי עבירות של שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וניסיון לקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות.
...
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים המעוגנים בסעיף 40ג(א) לחוק העונשין, ובהתחשב בענישה הנוהגת, בסכומי המרמה, תכנון ותחכום שכלל ביצוע עבירות זיוף, מס' הקורבנות וכי מעשי המרמה בוצעו ב-38 הזדמנויות שונות, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין 24 ל- 48 חודשי מאסר בפועל, בצירוף ענישה נלווית.
לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות לחומרא ולקולא אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 30 חודשי מאסר בפועל, מיום מעצרו של הנאשם בתאריך 30.10.22.
אני מורה על הפעלת המאסר על תנאי בן 3 חודשים שהוטל על הנאשם בבית משפט השלום בפתח תקווה במסגרת ת.פ 12727-10-18, במצטבר לעונש שהוטל בגין תיק זה. סה"כ ירצה הנאשם 33 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו בתאריך 30.10.22.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

המבקש השתמש בפרטי כרטיסי האשראי שהוציא מאחרים במירמה, רכש וניסה לרכוש מוצרים בכסף לא שלו, וכן הוציא וניסה להוציא כספים מחשבונות אחרים.
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים המעוגנים בסעיף 40ג(א) לחוק העונשין, ובהיתחשב בענישה הנוהגת, בסכומי המירמה, התיכנון והתחכום שכלל הצגת מצגי שוא, מס' הקורבנות וכי מעשי המירמה בוצעו ב-38 הזדמנויות שונות, ובשים לב לעובדה כי עבירת איומים, שימוש במסמך מזויף והתחזות נמחקו מכתב האישום המתוקן (במ/1) הגם שהעובדות נותרו בעינן, למעט תיקון באישום 20, אני קובעת כי מיתחם העונש ההולם נע בין 22 ל- 46 חודשי מאסר בפועל, בצרוף ענישה נלווית.
...
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים המעוגנים בסעיף 40ג(א) לחוק העונשין, ובהתחשב בענישה הנוהגת, בסכומי המרמה, התכנון והתחכום שכלל הצגת מצגי שווא, מס' הקורבנות וכי מעשי המרמה בוצעו ב-38 הזדמנויות שונות, ובשים לב לעובדה כי עבירת איומים, שימוש במסמך מזויף והתחזות נמחקו מכתב האישום המתוקן (במ/1) הגם שהעובדות נותרו בעינן, למעט תיקון באישום 20, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין 22 ל- 46 חודשי מאסר בפועל, בצירוף ענישה נלווית.
לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות לחומרא ולקולא אני גוזרת את דינו של הנאשם מחדש, כדלהלן: 27 חודשי מאסר בפועל, מיום מעצרו של הנאשם בתאריך 30.10.22.
אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 3 חודשים שהוטל על הנאשם בבית משפט השלום בפתח תקווה במסגרת ת.פ 12727-10-18, במצטבר לעונש שהוטל בגין תיק זה. סה"כ ירצה הנאשם 30 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו בתאריך 30.10.22.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו