מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שימוע לפני הגשת כתב אישום

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

ברם, המערער היתעלם מכתב החשדות ולכן לא היתקיים שימוע לפני הגשת כתב האישום.
...
אשר על כן, הערעור נדחה על כל חלקיו.
השופטת ד' ברק-ארז: אני מסכימה עם חברי השופט י' עמית כי דין הערעור להידחות.
מסקנה זו היא מחויבת המציאות, אף מבלי להידרש בפירוט לכלל הסוגיות שעליהן הרחיב חברי.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

לטענת ההגנה, הנאשם לא יוּדע בדבר זכותו להליך שימוע טרם הגשת כתב האישום, והשילוב של חריפות הפגיעה בזכות השימוע, נסיבות המקרה שאינן חמורות ונסיבותיו האישיות של הנאשם, מצדיק את קבלת עתירתה.
...
לסיום בקשת הנאשם לביטול כתב האישום – נדחית.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

  לפי סעיף 60א לחוק, על התביעה לאפשר לנאשם להשמיע טענותיו בטרם יוגש כתב אישום בעבירה מסוג פשע ועליה להודיע לנאשם על זכותו לשימוע, בשלב שבו התביעה טרם גיבשה החלטה סופית להגיש נגדו כתב אישום.
...
לאור האמור לעיל, ומשלא עסקינן בעבירת פשע אלא בעבירת עוון אזי לא קמה חובת ידוע ושימוע בהתאם לסעיף 60א לחסד"פ. דין הבקשה להידחות הנני קובעת את התיק להקראה ליום 5.2.24 שעה 10:30.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2024 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר שבית המשפט קיים בה דיון, ניתנה ביום 12.07.2023 החלטת ביניים בבקשה השנייה, בה נקבע כי נוכח הצהרת המשיבה לפיה עתיד להתקיים למערער שימוע לפני הגשת כתב אישום, יש להמתין לתוצאותיו של שימוע זה. לצד זאת נקבע, כי "ככל שההחלטה בעיניין כתב אישום לא תנתן בתקופה הקרובה, אבחן בחיוב קבלת הבקשה לגופה". בהמשך הדברים, ביום 08.10.2023, הודיעה המשיבה כי לאחר שהתקיים למערער שימוע – הוחלט על העמדתו לדין.
...
טענה זו נדחתה פעם אחר פעם על ידי בית משפט זה, והיא נדחית גם בנסיבותיו של המערער בענייננו.
סוף דבר בהתאם לכל האמור לעיל – הערעור נדחה.
בשל סמיכות הזמנים למועד פקיעת הצו, הנני מורה על הארכת צו איסור הפרסום בשבוע ימים, עד ליום 07.02.2024.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2024 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לביטול כתב האישום המתוקן (להלן: "כתב האישום") כנגד הנאשמות 1 ו-2 (להלן: "הנאשמות"), מחמת הגנה מן הצדק, לפי סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב -1982 (להלן: "חוק סדר הדין הפלילי"), וזאת בשל פגמים, שנטען כי נפלו בהתנהלות המאשימה והנם: אי זימון לחקירה; אי קיום הליך שימוע טרם הגשת כתב האישום; אי בחינת עריכת הסדר מותנה; אפליה בין הנאשמות לבין מעורב אחר בהזמנה לשימוע ואי הגשת כתב אישום.
...
משלא עמדו הנאשמות בנטל המוטל עליהן בעניין זה ולא הוכיחו כי בבסיס ההחלטה להגיש נגדן כתב אישום עמדו שיקולים פסולים או בלתי סבירים, ומשלא הוצגה בפניי תשתית עובדתית מתאימה לתמיכה בטענה המקדמית של הגנה מן הצדק, אין בידי לקבלה.
לאור המקובץ, הבקשה לביטול כתב האישום נדחית.
המזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו