מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שטר שיצא מהחזקתו של צד שחתם עליו

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

בהתאם לסעיף 20(ג) לפקודת השיטריות [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"): "שטר שיצא מהחזקתו של צד שחתם עליו בתור מושך, או קבל או מסב, חזקה שנימסר על ידיו מסירה כשרה וללא תנאי, כל עוד לא הוכח הפוכו של דבר." עיון בשיק מעלה כי על גביו שורטטו שני קווים (קרוס) והמוטב על פיו הינו נביל אג'ברי.
...
דיון והכרעה: לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, על נספחיהם, בכלל החומר המצוי בפניי בתיק, ושקלתי טענות הצדדים, נוכחתי כי דין התביעה להידחות.
אמנם לפי ס' 20(ג) לפקודה, כל אוחז החתום על שיק נהנה מחזקה כי השטר נמסר לידו מסירה כשרה, אולם הסיפא של סעיף 20(ג) כוללת את הדיבור: " כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר". שוכנעתי כאמור כי השיק הוסב לתובעת לאחר חילול, ומכאן שאין זו מסירה כשרה כלשון החוק.
לנוכח המפורט לעיל, דין התביעה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

כידוע נטל ההוכחה בתביעה שטרית מונח לפתחו של עושה השטר או מושך השטר (הנתבע) מכוח היותו "המוציא מחברו". לעניין זה עומדת לאוחזת השטר (התובעת) חזקת המסירה שבסעיף 20(ג) לפקודת השיטריות [נוסח חדש]: "שטר שיצא מהחזקתו של צד שחתם עליו בתור מושך, או קבל או מסב, חזקה שנימסר על ידיו מסירה כשרה וללא תנאי, כל עוד לא הוכח הפוכו של דבר" וחזקת התמורה שבסעיף 29(א) לפקודה: "כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך". ככל שיעלה בידי הנתבע להוכיח את טענות ההגנה העומדת לו בדבר כשלון התמורה בעיסקה בינו לבין מר טפירו והיות השטר שיק בטחון שהתנאי לפרעונו לא היתקיים, כי אז מדובר בפגם קינייני בשטר והנטל יעבור לתובעת להוכיח "אחיזה כשורה" על מנת שתוכל להתגבר על טענות ההגנה (רע"א 8301/13 טל טריידינג קורפ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (24.11.15)).
...
לאור כל האמור לא שוכנעתי כי התובעת הינה במעמד של אוחזת כשורה בשיק ולכן זכותה גם אם נתנה ערך בעד השטר נדחית מפני זכותו של הנתבע לבטל את השיק במסגרת עסקת היסוד.
התביעה נדחית.
אני מורה על סגירת תיק ההוצאה לפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

כן יש לציין כי על פי סעיף 20 (ג) לפקודה, שטר שיצא מהחזקתו של צד שחתם עליו בתור מושך, או קבל או מסב, חזקה שנימסר על ידיו מסירה כשרה וללא תנאי, כל עוד לא הוכח הפוכו של דבר.
...
על כן, ולנוכח האמור, בשים לב לכל קונסטלציה אפשרית שנבחנה לעומק, עת הנטל הוא על הנתבע, הרי שגם אם כפות המאזניים היו מאוינות (50%-50%), אין מנוס אלא לקבל את התביעה.
אי לזאת, הנתבע ישלם לתובעת סך של 8969.58 ₪ כשהם נושאים ריבית והצמדה מיום המצאת האזהרה בתיק ההוצאה לפועל.
כן ישלם הנתבע לתובעת סך של 4800 ₪ שכ"ט עו"ד וכן 1200 ₪ הוצאות משפט.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

בהתאם לחזקה המנויה בסעיף 20(ג) לפקודת השיטריות [נוסח חדש], שטר שיצא מחזקתו של צד שחתם עליו בתור מושך, או קבל או מסב, חזקה שנימסר על ידו מסירה כשרה וללא תנאי, כל עוד לא הוכח הפוכו של דבר.
...
לכתב התביעה צורף עותק חשבונית הנושא תאריך (בערבית) 1.12.2020, נתון התומך במסקנה זו. התובע העיד כי לאחר שקיבל את השיק מידי מוראד, צלצל למספר הטלפון המופיע על גבי השיק, והדובר בשיחה מסר לו שהשיק מאושר ולא יחזור.
לאור האמור, התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבע הוצאות בסך 2,500 ₪, סכום הכולל בתוכו גם את סכום ההוצאות שנקבע בהחלטת בית המשפט בהתנגדות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

לפי סעיף 20(ג) לפקודת השיטריות, שטר שיצא מחזקתו של צד שחתם עליו בתור מושך או מסב, חזקה שנימסר על ידיו מסירה כשרה וללא תנאי.
...
סוף דבר הנתבעת פיזרה שיקים סחירים ללא הגבלה לצורך קבלת מימון, ובשיקים בוצעו שתי עסקאות ניכיון.
על כן, התביעה מתקבלת במלואה.
ההתנגדות לביצוע השיקים נדחית והתובעת רשאית לפעול לגבייתם בלשכת ההוצאה לפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו