מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור נאשם ברצח לחלופת מעצר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בדיון שהתקיים בפניי שבה באת כוח המבקשת על נימוקי הבקשה והוסיפה כי לא מתקיימים הטעמים המיוחדים לשיחרור נאשם בעבירת רצח לחלופת מעצר על דרך של פקוח אלקטרוני כנדרש בסעיף 22ב(ב) לחוק המעצרים.
...
לכך אוסיף, כי לא בכדי בחר המחוקק לסייג בסעיף 22ב(ב) לחוק המעצרים עבירות שדינן מאסר עולם, בהן ידרשו טעמים מיוחדים לשחרורו של הנאשם למעצר בפיקוח אלקטרוני וסבורני, נוכח הנסיבות שתוארו לעיל, כי המקרה שלפניי אינו נמנה על אותם מקרים חריגים או טעמים מיוחדים.
מאז החלטתי לקבל את הבקשה להאריך את מעצרו של המשיב בפעם השמינית התקיימו ארבעה דיוני הוכחות בלבד, זאת על אף שהשופט מ' מזוז כבר הנחה את בית המשפט המחוזי לנקוט מאמץ להאצת קצב ההליך (בש"פ 5912/19, מיום 19.9.2019).
משכך, אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב בתשעים ימים החל מיום 17.3.2020, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 66340-06-17, לפי המוקדם.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, כאשר מדובר ברצח לכאורי, קיים חשש להמלטות מן הדין אם הנאשם ישוחרר, נוכח העבירה שבה הוא מואשם ונוכח העונש הצפוי לו, במידה ויורשע בה. חלופת מעצר בעבירות רצח רק במקרים חריגים לא ייעצר נאשם עד לתום ההליכים שיש נגדו תשתית ראייתית המבססת סיכוי להרשיעו (בש"פ 4128/13 ביטון נ' מדינת ישראל (17.7.13).
...
לסיכום חלק זה, סבורני כי לפי המבחן של "אם נאמין", קיימות ראיות לכאורה להוכחת עבירת הרצח המיוחסת למשיב בכתב האישום.
איני סבור כי קיימות חולשות מהותיות בראיות או פירכות מהותיות וגלויות לעין, אשר אינן מצדיקות מסקנה בדבר קיומה של עילת מעצר.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, נקבע בזאת כי על שירות המבחן להגיש עד ליום 30.9.20 בשעה 09:00 תסקיר מעצר בעניינו של המשיב.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

נוכח האמור, מצא בית המשפט כי לא הוצגו נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות שיחרורו של נאשם ברצח לחלופת מעצר והורה על מעצרו עד לתום ההליכים, כאמור.
...
נוכח האמור, מצא בית המשפט כי לא הוצגו נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות שחרורו של נאשם ברצח לחלופת מעצר והורה על מעצרו עד לתום ההליכים, כאמור.
דין הערר להידחות.
הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי קיים חשש מובנה להמלטות מאימת הדין, וכי רק במקרים חריגים ניתן לשחרר נאשם בעבירת רצח לחלופת מעצר, והמקרה דנן אינו בא בגדרם.
...
עוצמת המסוכנות הנשקפת מהמשיב היא גבוהה, באופן שאין בידי לקבוע כי לפנינו נסיבות המצדיקות סטייה מן הכלל, שלפיו רק במקרים חריגים ראוי להורות על חלופת מעצר בעבירת רצח.
על רקע האמור, אני נעתר לבקשה ומאריך את מעצרו של המשיב מיום 2.11.2020 בתשעים ימים, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 20157-08-19 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפי המוקדם.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ואכן, בפסיקת בית המשפט העליון ובתי משפט מחוזיים ניתן למצוא דוגמאות למקרים, גם אם מדובר במקרים חריגים ביותר, בהם שוחררו נאשמים בעבירות רצח לחלופות מעצר, או שנעצרו בפקוח אלקטרוני.
...
סוף דבר ניתן לסכם ולומר שקו ההגנה אותו מבקש המשיב להציג, שעיקרו – עמידה בתנאי ההגנה של "הגנה עצמית", הוא אמנם מורכב, אבל ברמה הרעיונית אינו משולל כל יסוד.
כמתואר לעיל, אף לא עלה בידי המשיב לשכנע את שירות המבחן כי לא נשקפת ממנו סכנה, ובתסקירים פורטו הנימוקים למסקנה זו. בשל מסוכנותו, לא בא שירות המבחן בהמלצת שחרור או מעצר בפיקוח אלקטרוני בעת הזו.
נוכח כל האמור, אני מורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו