מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור נאשם בסחר בבני אדם

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

הרקע לערר ביום 21.9.2018 הוגש נגד המשיבה ושישה נאשמים נוספים כתב אישום שעניינו עבירות של סחר בבני אדם.
כך, אנייב, אשר ערב הגשת כתב האישום הייתה בהיריון מיתקדם, שוחררה ביום 14.9.2018 למעצר בית תחת תנאים מגבילים, וביום 13.12.2018 היתקבל ערר שהגישה (בש"פ 8549/18 אנייב נ' מדינת ישראל) ונקבע כי מעצר הבית אשר הוטל עליה יבוטל בכפוף להפקדת ערבויות.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בעררים על נספחיהם והאזנתי לטענות הצדדים בדיון שהתקיים לפנַי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערר מטעם המשיבה להידחות ודין הערר מטעם העוררת להתקבל.
באשר לערר המשיבה מקובלת עליי מסקנתו של בית המשפט המחוזי כי טרם בשלה העת להסרת מגבלות האיזוק האלקטרוני והפיקוח האנושי החלות עליה.
סוף דבר, ערר העוררת מתקבל וערר המשיבה נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

נטען כי לאחרונה הוחלט על המרת מעצרו של נאשם 3 בכתב האישום למעצר בפקוח אלקטרוני, וכי גם נאשם 1 שוחרר לחלופה.
וכפי שנפסק לא פעם - "בית משפט זה כבר חזר פעמים רבות על כך שמעצרם של הנוטלים חלק בסחר בבני אדם הוא מתחייב, לשם ביעור הנגע ומניעת ביצוע העבירות בעתיד... לא שוכנעתי כי יש בחלופת המעצר כדי למנוע את הסיכון הנשקף מן העורר. הן עבירת הסחר בה מואשם העורר והן עבירות הסרסרות לזנות, בהן הוא הודה, יכולות להתבצע בקלות גם מן הבית ועל כן, קיים ספק האם ניתן להפסיק את ביצוע המעשים אלא בדרך של מעצר עד תום ההליכים" (בש"פ 1691/03 חורש נ' מדינת ישראל, (5.3.2003)).
...
לאחר עיון אני סבור כי יש להיענות לבקשת המדינה להארכת מעצרו של המשיב.
וכפי שנפסק לא פעם - "בית משפט זה כבר חזר פעמים רבות על כך שמעצרם של הנוטלים חלק בסחר בבני אדם הוא מתחייב, לשם ביעור הנגע ומניעת ביצוע העבירות בעתיד... לא שוכנעתי כי יש בחלופת המעצר כדי למנוע את הסיכון הנשקף מן העורר. הן עבירת הסחר בה מואשם העורר והן עבירות הסרסרות לזנות, בהן הוא הודה, יכולות להתבצע בקלות גם מן הבית ועל כן, קיים ספק האם ניתן להפסיק את ביצוע המעשים אלא בדרך של מעצר עד תום ההליכים" (בש"פ 1691/03 חורש נ' מדינת ישראל, (5.3.2003)).
אשר על כן אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב בתשעים ימים החל מיום 16.9.2019, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 36814-12-18 בבית המשפט המחוזי בחיפה, לפי המוקדם.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עת שבוחן בית המשפט האם לעצור אדם עד תום ההליכים או לשחררו ממעצר, ולו בתנאים מגבילים, נידרש הוא, כאמור, לנתונים הרלוואנטיים לאותו מקרה ואין הוא יכול לעמוס על כתפי הנאשם הערכות כלליות ואקסיומות הנובעות מהיותו תושב האיזור.
אנו מודעות לכך [שהעוררת] אינה אזרחית המדינה ולכן אינה זכאית לזכויותיה הבסיסיות ביותר כמו ביטוח לאומי וביטוח בריאות, אך [העוררת] היא קורבן למקרה חמור ביותר של סחר בבני אדם והיתעללות סדיסטית אשר הביאו אותה למצבה הקשה ואנו מאמינות שעלינו לתת [לעוררת] את המענה המלא המגיע לה ככל אשה אשר נקלעת למעגל הקשה של הזנות והסמים.
...
לאחר עיון ובחינה מגיע אני למסקנה שחרף המשוכה הגבוהה הניצבת בפני העוררת, מתקיימות בענייננו אותן נסיבות חריגות המאפשרות את שליחתה למרכז הטיפול הסגור: א) ראשית, ובהתאם להלכת קונדוס, לא נראה כי בפני העוררת עומדת אפשרות אמיתית של החזרה לאזור, אגב ניהול משפטה, נוכח הנסיבות בהן עזבה אותו.
מכלול נסיבות זה מוביל למסקנה כי הצבת העוררת בחלופת מעצר במוסד הטיפולי "אופק נשי" תפחית מהמסוכנות הנשקפת ממנה באופן משמעותי, ובהתאם לעקרון הפגיעה המינימלית אין להורות על מעצרה עד לתום ההליכים מאחורי סורג ובריח, אלא על הצבתה בחלופה זו, וזאת בתנאים הבאים: א) העוררת תשהה במסגרת סגורה ב"אופק נשי" ברח' הגיבורים 88 חיפה, ע"פ תנאי המקום, ולא תעזוב את המקום, אלא באישור כדין.
תוצאה סוף דבר אני מקבל את הערר, מבטל את החלטת בית המשפט קמא ומורה על חלופת מעצר כאמור בפסקה 13 לעיל.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כתב האישום האמור הוגש גם נגד נאשם נוסף, לו יוחסו חלק מהעברות הנזכרות (ניסיון לסחר בבני אדם ואיסור הלבנת הון).
על פי הילכת סוויסה, שיחרורו של נאשם לחלופה טיפולית של גמילה הוא בשלב גזירת הדין וריצוי העונש, ולא בשלב המעצר.
...
גם אני סבור כי העורר איננו עומד בתנאים שנקבעו בהלכת סויסה, כפי שיפורט להלן: אין חולק כי העורר לא החל בהליך גמילה קודם למעצרו, כך שהתנאי הראשון לפי הלכת סויסה אינו מתקיים.
גם אם בעניין זה נפלה טעות בהחלטת בית המשפט המחוזי, ואין אני קובע זאת, הרי שדי בנימוקים האחרים שהציג בית המשפט המחוזי להחלטתו, כדי לקבוע את אשר קבע.
לא למותר לציין כי בית המשפט קמא הבהיר, במסגרת החלטתו מיום 31.7.2023, כי "אין לפתח ציפיות לקבלת המלצת שירות המבחן, ואין בהחלטה זו כדי לקבוע מסמרות כלשהן לעניין שילובו של המשיב בהליך טיפולי". סוף דבר: דינו של הערר להידחות.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

על פי האמור בחלקו הכללי של כתב אישום זה, עובר ליום 4.01.2023 קשר הנאשם 1 קשר עם בוריס ברקן (להלן: בוריס) לפעול בצוותא חדא לניהול רשת שעיסוקה בסחר בנשים (להלן: "העסק") לשם הבאתן לידי מעשי זנות, הן נשים אזרחיות מדינות אחרות והן נשים ישראליות.
בדיון שהתקיים בבית משפט המחוזי בבאר שבע ביום 22.06.2023 הסכים בא-כוח העורר לקיומן של ראיות לכאורה ואולם טען כי עיקר טעונו הוא "במישור המשפטי", כהגדרתו, וכי "הניסיון לכאורה לסחור בבן אדם" הוא ניסיון "ערטילאי". באשר לאישום השביעי סייג את הסכמתו לקיומן של ראיות לכאורה בדבר ידיעת העורר את מקור הכספים.
מנגד, טען בא-כוח העורר כי מדובר בעבירה של ניסיון בלבד המצויה ברף הנמוך, כי העורר הוא אדם נורמאטיבי לחלוטין הנעדר עבר פלילי ובקש לבחון את שיחרורו לחלופת מעצר בפקוח אלקטרוני.
...
בנוסף, ב"כ המשיבה הפנה את בית המשפט להתכתבויות מהן עולה לכאורה מעורבותו העמוקה של העורר בעבירות המיוחסות לו. דין הערר להידחות.
על כל האמור לעיל יש להוסיף ולומר כי בעניינו של העורר תסקיר מעצר שלילי, כפי שפרטתי לעיל, השולל אף את המפקחים המוצעים וכן מדגיש את מאפייני אישיותו ודפוסי התנהגותו לפיהם "קיים סיכון להישנות עבירות דומות בעתיד מצד העורר" ומשכך איני סבור כי יש ממש בבקשה להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי.
אשר על כן הערר נדחה אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו