מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור נאשם במתחזה לאחר ללא תסקיר

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע אף בהתחזות לאחר אשר תעודת הזהות שלו ורישיונו נימצאו בין חפציו.
הנאשם לא נשלח לעריכת תסקיר ולא הוצג כל צפי לשיקומו.
מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים, למשך 3 שנים מיום שיחרורו, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זו עבירת רכוש מסוג פשע, או עבירת היתחזות, או עבירת תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ויורשע עליה בדין.
...
לאור כל האמור הנני גוזרת את עונשו של הנאשם כדלקמן: מאסר לתקופה של 12 חודשים החל מיום מעצרו 6.11.19.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

כל אלה, כמו גם היתנהלותו בתיק זה לרבות ההמלטות מהשוטרים והעובדה שהתחזה לאחר, פוגעים באופן משמעותי במידת האמון שניתן לתת בו שיקיים את תנאי השיחרור בערובה וישמע להוראות הקהילה ובמיוחד כך, כשמדובר במקום שאינו מונע את יציאתו מהקהילה אלא רק מדווח על כך. העורר לא החל בהליך גמילה כאמור, אין גם כל אינדיקאציה לגבי התקיימותו של הקריטריון השני, כי פוטנציאל הצלחת הליך הגמילה הוא גבוה ואף איני סבור, כי יש בהליך הגמילה בקהילה כאמור כדי ליתן מענה הולם למסוכנות הנשקפת ממנו, זאת לאור הנסיבות החמורות של ביצוע העבירות המיוחסות לו לכאורה כשברקע הרשעותיו המכבידות.
התסקיר בא לסייע לבית המשפט במילוי חובתו הסטאטוטורית לבחון את מסוכנות הנאשם ואת האפשרות לשחררו לחלופת מעצר שפגיעתה בחרותו פחותה ואין בהחלטה על תסקיר כדי להצביע על דבר מעבר לכך.
...
נראה שבית המשפט קמא (כב' השופט דהאן) התלבט בעניינו של העורר ובסופו של דבר החליט כפי שהחליט.
לאור כל האמור, אני מקבל את ערר המדינה בעמ"ת 9303-10-16 ומורה על מעצרו של העורר עד לתום ההליכים המשפטיים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

בהמשך הודיע לו השוטר על מעצרו, השוטר אחז ביד הנאשם תוך שמבקש להילוות אליו לצורך זהוי אולם הנאשם השתחרר ונמלט.
לעניין נתוני עברו של הנאשם ייאמר כי לחובתו הרשעה אחת מבימ"ש לנוער בבאר שבע לפיה נדון בגין כניסה לישראל שלא כחוק והתחזות לאחר, עבירה אותה ביצע באוקטובר 2015 ובמסגרתה הוטל עליו בין היתר מאסר מותנה בן 4 חודשים שהנו בר הפעלה בתיק זה. ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש סברה שמיתחם העונש שנע בין חודש לשישה חודשים תוך הסתמכות על הילכת "אלהרוש" בהנתן המצב הביטחוני כיום המחייב הטלת עונשי מאסר לאור הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים בעיתוי של מצב ביטחוני רגיש.
לו היה הנאשם תושב הארץ היה על בימ"ש להורות לשרות המבחן להגיש תסקיר לעונש שיש להניח כי היה מאיר זויות נוספות לעניין נסיבות המעשים בגינם הורשע או האישיות לרבות אפשרויות טיפוליות כאלו ואחרות ואולם בהיות הנאשם תושב שטחי הרשות הפלסטינאית ונוכח האמור בסעיף 1(8) לאזכרת דרכי ענישה (תסקיר של קצין מבחן), תשכ"ד-1964 אין מקום להורות לשרות המבחן להגיש תסקיר לעונש אודות הנאשם.
...
לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים שבמקרה הזה ניתן להאריך את המאסר המותנה וליתן לנאשם הזדמנות נוספת בייחוד לאור העובדה שלקח אחריות כבר בשלב הראשון ובהזדמנות ראשונה ולאור הנסיבות האישיות ונסיבות המקרה.
אכן הערכים החברתיים בהם פגע הנאשם הנם כפי שפורטו ע"י המאשימה בטיעוניה לעונש ועם זאת לענין המתחם הראוי לעונש לאור הלכת אלהרוש ( רע"פ 3677/13 אלהרוש נ' מדינת ישראל), שם נקבע כי המתחם בגין כניסה אחת לישראל נע בין מאסר מותנה ל-5 חודשי מאסר, הנני מקבלת את טיעוני ההגנה לעניין המתחם.
על כן הנני מקבלת את עתירת הסנגורית לכך שבפנינו אותם טעמים מיוחדים המצדיקים הארכתו של המאסר המותנה.
בהביאי בחשבון את האיזון הראוי במכלול השיקולים הצריכים לעניין וטיעוני ב"כ הצדדים כמפורט, הנני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: בעניין עבירת הכניסה לישראל שלא כחוק: הנני מורה על הארכת מאסר מותנה בן 4 חודשים מת"פ 44822-10-15 של בימ"ש לנוער בבאר שבע על פי גזר דין מיום 4.11.15 שניתן על ידי כב' השופט יניב בוקר וזאת למשך שנתיים נוספות מתום תקופת תוקפו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לאחר הבחינה קראה הנציגה לנאשמת 2 וביקשה לברר עימה פרטים על אודות זהותה, והנאשמת 2 המשיכה להתחזות לנאשמת 1.
תסקיר שירות המבחן מיום 29.9.21 בעיניינה של הנאשמת 2, מעין, מלמד כי היא בת 30, נשואה, ובארבע השנים האחרונות מתגוררת באיטליה, שם לומדת לימודי רפואה.
לאחר שיחרורה למדה הנאשמת 2 לתואר ראשון בביולוגיה מולקולרית ועם סיום לימודיה העתיקה את מגוריה לאיטליה, לצורך לימודי רפואה.
...
אני גוזרת על כל אחת מהנאשמות את העונשים הבאים: 250 שעות שירות לתועלת הציבור בהתאם לתכנית שתוגש על ידי שירות המבחן עד ליום 1.12.21.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בגין מעשים אלו הורשע הנאשם בעבירות של היתחזות לאחר במטרה להונות, לפי סעיף 441 רישא לחוק העונשין, התשל"ז-1977; שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל דבר, לפי סעיף 420 לחוק; גניבת רכב לפי סעיף 413ב לחוק; נהיגה ללא רישיון, מעולם לא הוציא, לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה, ונהיגה ללא ביטוח, לפי סעיף 2א לפקודת ביטוח רכב מנועי.
תסקירי שירות המבחן בתחילה, לאחר שהנאשם שוחרר במסגרת התיק הראשון, היה ניסיון לבחון את אפשרות התאמתו לבית משפט קהילתי, אך הדבר לא עלה יפה.
...
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 18 חודשי מאסר בפועל בניכוי מלא של ימי מעצרו בתיקים שבכותרת או בתיקים קשורים ע"פ חישוב שב"ס שיכריע; מפעיל בחופף את חודש המאסר המותנה שהוטל בתיק התנאי כמפורט לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו