מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור נאשם בגידול וייצור סמים

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

כתב האישום ייחס למבקש את ביצוען של העבירות הבאות: גידול, ייצור והכנת סמים מסוכנים – עבירה לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן: הפקודה); החזקה, או שימוש בסמים, שלא לצריכה עצמית – עבירה לפי סעיף 7(א)+7(ג) לפקודה, החזקת חצרים לעישון, או הכנת סמים, עבירה לפי 9(א) לפקודה; שבוש מהלכי משפט – עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק), ורכישת, או החזקת חלק של נשק, או תחמושת – עבירה לפי סעיף 144(א) לחוק.
טענות הצדדים לטענת בא-כוח המבקש עניינו מהוה מקרה חריג, בגדריו הערכאות הנכבדות דלמטה סטו מההלכה הפסוקה, כאשר, לשיטתו, במקרים דומים – נאשמים שוחררו לחלופת מעצר.
בפסיקה נקבע כי רק במקרים חריגים ויוצאי דופן ניתן יהא לאיין את מסוכנותו של נאשם בעבירות סמים כאלו באמצעות חלופת מעצר (ראו: [בש"פ 4305/09]חרבאוי נ' מדינת ישראל (25.05.2009); בש"פ 3660/10 מדינת ישראל נ' אלעמראני (17.05.2010)[;] בש"פ 6312/16 עומסי נ' מדינת ישראל (10.10.2016)).
...
בא-כוח המשיבה טוען, מנגד, כי דין הבקשה להידחות באשר עניינו של המבקש איננו מצדיק דיון בו ב"גלגול שלישי".
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובחומר שצורף לה, ובתגובת המשיבה – הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
מעבר לדרוש – סבורני אף לגופם של דברים דין הבקשה להידחות מאחר שלא מצאתי פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי הנכבד.
נוכח כל האמור לעיל – הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם הוסיף כי הסביר לנאשם שהוא יכול להגיש בקשה לשימוש בקאנביס רפואי והנאשם אמר כי אכן יפעל לקבל אישור כנ"ל לאחר שיחרורו.
דיון ניתן להתרשם על נקלה מכתב האישום, לנוכח העובדה כי מדובר בדירה שנשכרה ע"י אחר והוחזקה ע"י הנאשם אך ורק למטרת מעבדה לגידול וייצור סמים; וכן מכמות הכלים, המכשירים והשתילים שנתפסו, והעובדה כי מדובר בנאשם שהנו חולה שחפת המתקיים מקיצבת המל"ל, מכור לסמים ואינו עובד, כי ההשקעה הכספית הגדולה בהחזקת הדירה ובציודה אינן למטרת צריכה עצמית של הנאשם, אלא למטרת סחר.
...
לאור כל האמור לעיל, ובהתחשב במצבו הרפואי המיוחד של הנאשם, כמו גם בעובדה כי לא נמצאו אינדיקציות לסחר בסמים, ולהסברו של הנאשם כי הסמים שימשו אותו להתמודדות עם מצבו הרפואי, עתר ב"כ הנאשם להסתפק בתקופת מעצרו של הנאשם, אשר מצוי במעצר כשמונה חודשים.
למסקנה זו יש נפקות לעניין מתחם הענישה.
אני גוזרת על הנאשם שנה מאסר בפועל, החל מיום מעצרו – 22.2.16.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ביום 1/9/20, התקבלה בקשה להפקעת צו מבחן ולביטול צו השל"צ (הבקשה השנייה), במסגרתו מסר שירות המבחן כי יצרו קשר טלפוני עם הנאשם, במסגרת השיחה ניסו לעמוד על מצבו והרקע למעצרו, ממנו שוחרר לאחרונה, וכי הנאשם היתייחס לשאלות באופן מצומצם ושלל כל קושי.
בעניינינו, כאמור לעיל, דינו של הנאשם נגזר עוד ביום 11/3/20, כעולה מהבקשה הראשונה, הנאשם נעצר בסמוך לאחר גזר הדין, ביום 17/3/20 בגין חשד לגידול/ייצור סמים, פריצה לבניין שאינו דירה או בית תפילה, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים וחדירה למחשב.
...
לאחר שעיינתי במסמכי התיק  וטיעוני הצדדים סבורתני כי יש לקבל את בקשת שירות המבחן ולהורות מתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לפקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט 1969 , על הפקעת הצווים שניתנו בעניינו של הנאשם.
אינני מקבלת את טענות הנאשם לפיהן "קצינת המבחן שונאת אותו" או כי לא ניתנו לא הזדמנויות לבצע את צווי השל"צ והמבחן.
לאור כל האמור אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל בן 4 חודשים בעבודות שירות בהתאם להמלצת הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו מיום 13/12/20.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

ביום 29.9.20 הוגש נגד המשיב כתב אישום בתיק הנ"ל כאשר על פי עובדות כתב האישום, בתאריך 7.6.20, במסגרת מ"ת 54799-05-20 הורה בית המשפט השלום בפתח תקווה (כב' השופט ארז מלמד), על שיחרורו של הנאשם למעצר בית מלא ומוחלט בבית אמו, הגב' סבטלנה שוריק ברחוב גוש עציון 1א קומה 3 דירה 6 בקריית אתא, תחת פיקוחה של האם והגב' אוקסנה קורלובה וזאת עד לתום ההליכים נגדו בתיק העקרי אשר הוגש נגדו (להלן: "ההליך בבית המשפט השלום בפתח תקווה").
במעשיו לעיל ביצע המשיב עבירות של הפרת הוראה חוקית, עבירה לפי סעיף 287(א) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"), עבירה של הונאה בכרטיס חיוב, עבירה לפי סעיף 17 רישא לחוק כרטיסי חיוב תשמ"ו - 1986, החזקת נכס החשוד כגנוב – עבירה לפי סעיף 413 לחוק העונשין, ועבירה של גידול, ייצור הכנסת סמים מסוכנים - עבירה לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) תשל"ג – 1973.
...
באשר לעילת המעצר אציין כי במקרה דנן ולאור התנהלות המשיב המתוארת לעיל, נשקפת מהמשיב מסוכנות לביטחון הציבור ורכושו ואני מקבלת את עמדת המבקשת כי עולה חשש להתחמקות מהליכי משפט לאור התנהלותו המתוארת בכתב האישום.
בהתחשב בנסיבות התיק שלפניי ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, באתי למסקנה כי מן הראוי בנסיבות העניין ובטרם מתן החלטה סופית בבקשה, לקבל תסקיר שירות המבחן שיתייחס הן למסוכנותו של המשיב לכלל הציבור והן לחלופת המעצר המוצעת בבית אמו הנ"ל ומידת התאמתה לאור ההפרות המתואראות לעיל.
אני קובעת דיון נוסף לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן ליום 10.11.20 שעה 08:45.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשם הודה והורשע בכתב אישום מתוקן בעבירות של גידול, ייצור, הכנת סמים מסוכנים, לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) תשל"ג-1973 (להלן: "הפקודה") וכן בעבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית עבירה לפי סעיף 7 (א) ביחד עם 7(ג) רישא לפקודה.
ב"כ הנאשם, הדגישה שכתב האישום תוקן, הנאשם הודה במיוחס לו, מדובר בעבירות ממאי שנה שעברה, מאז שוחרר הנאשם בחלופת מעצר, עבר הליך טפולי, מצוי תחת צו פקוח מעצרים.
...
בהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין אני קובע כי מתחם העונש ההולם, בנסיבות תיק זה, נע בין 10 חודשי מאסר בפועל לבין 24 חודשי מאסר בפועל.
למרות האמור, נוכח עברו הפלילי של הנאשם ובנסיבותיו האישיות שכפי שפורטו בתסקיר שירות המבחן אני סבור כי יש למקם עונשו של הנאשם בתחתית המתחם שקבעתי.
אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 10 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו בגין תיק זה. הנאשם יתייצב לריצוי מאסרו בבית סוהר דקל ביום 29.1.23 עד השעה 08:30 בצירוף ת"ז ופרוטוקול גזר הדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו