מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שחרור ממעצר בשל תנאי מעצר לקויים

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בית המשפט עמד על ההחלטות שניתנו במסגרת המעצר עד תום ההליכים וציין כי אילו סברו השופטים שדנו בבקשות המעצר כי הבעייתיות בגירסת המתלונן שוללת קיומן של ראיות לכאורה לצורך מעצר, היו מורים על שיחרור המערערים.
נפסק כי אין אינדיקאציה גם לכך שדמיס טען שהוא סובל מבעיה לבבית כלשהיא, ולכן לא הייתה לשב"ס אפשרות לדעת שדמיס מועד ללקות בליבו.
שהרי גם כאשר מתקיימים כל התנאים לצוו מעצר, בית המשפט מצוה לבחון אם "ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שיחרור בערובה ותנאי שיחרור שפגיעתם בחרותו של הנאשם, פחותה" (סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996.
...
האחד – כי פלוני עמד לדין לפלילי ונמצא זכאי, והשני – אם מצא בית המשפט שלא היה יסוד להאשמה או שראה נסיבות אחרות המצדיקות זאת.
אין איפוא לקבל את טענת המדינה בערעור שכנגד, כי היא לא הועמדה על הסיכון שבפסיקת פיצוי, ונשללה ממנה הזכות להתגונן מפני תביעה זו. בנסיבות הייחודיות של המקרה, אני סבורה כי ניתן להעניק למערערים פיצוי מכוח סעיף 80, כפי שפסק בית המשפט קמא, הגם שבחרו בתביעה במסלול האזרחי.
נוכח כל האמור, מצאתי כי יש לפסוק למערערים פיצוי מכוח סעיף 80(א) לחוק העונשין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

סעיף 7 להנחיות קובע, כי בנסיבות מיוחדות וחריגות, כגון הפרה המהוה "זוטי דברים" או כשיש נסיבות יוצאות דופן שבגינן בוצעה ההפרה, תישקל האפשרות שלא לבקש מעצר בשל הפרת תנאי השיחרור.
בכתב הערובה נפלו ליקויים ופגמים שונים בין היתר בשל כך שלאחר שבית המשפט קבע תנאי שיחרור הקצין איימן שינה אותם על פי שיקול דעתו ולא על דרך של פניה לבית המשפט (אינני סבורה שניתן לראות את התנאים שנקבעו כתנאים נוספים על החלטת בית המשפט).
...
באותו בוקר לטענתו הפעיל שיקול דעת והחליט שלא להביא הנאשם, שהיה אז חשוד בפני שופט וכלשונו: "כפי שהסברתי בראשית העדות שלי העניין נתון לשיקול דעתי, על פי חוק המעצרים אני תמיד חייב לבחון אמצעי שפגיעתו פחותה בחשוד בטרם קבלת החלטה למאסר. באותו יום בבוקר אחרי שנחשפתי לנסיבות אני סברתי שהם היוו עבירה החלטתי שנכון באותו יום לא להעלות אותו לבימ"ש ולתת לו הזדמנות נוספת כאשר אני עושה בהדרגתיות בגלל שבוצעה עבירה נוספת... אני לא מחויב להעלותו. זה שיקול דעתי באותו רגע בהתאם למכלול הנסיבות. אני לא מקבל החלטה על סמך מילה של מוטי, באותו רגע החלטתי לשחררו בערובה בתנאים שהוריתי עליהם". נשאל העד הכיצד שחרר את הנאשם בידיעה שהוא מפר הוראה חוקית שיצאה תחת בית המשפט כאשר הנאשם מצהיר כי אין לו כל מקום לשהות והשיב: "אני לא ידעתי שהוא לא יכול באמת לשהות אני יודע שאם הוא רוצה לקיים הוראות בימ"ש הוא יוכל להתייצב אצל המפקח שחתם עליו ולקיים את ההחלטה. מאחר ואני מכיר את הדמות הוא רוצה את האפשרות הפחות חמורה מבחינתו כי הוא רוצה לחזור לעיר...הייתה פתוחה בפניו להגיש בקשה לבימ"ש לשנות התנאים". העד שלל טענת הסנגור ולפיה לא הביא את הנאשם בפני שופט מאחר ובעת הרלוונטית חל יום העצמאות- יום שבתון וטען, כי הפעיל שיקול דעת ובמכלול האיזונים שערך והחליט להורות על שחרורו תוך שהוא לשיטתו מחמיר את תנאי השחרור בהוסיפו "יומיים- שלושה" של הרחקה מהעיר נהריה.
המשיך הנאשם וטען שהשוכר קיבל את מפתחות הדירה לידיו יום עובר להגעת הבלשים לדירה ומציאת האופניים, או אז עומת עם העובדה כי האופניים נגנבו באותו היום בו הגיעו הבלשים לדירה ומצאו את האופניים והסביר: "אני לא זוכר באיזה יום זה היה, מהבוקר היה לו מפתח ביד. אני חושב שזה היה יום שישי. מהבוקר היה לו כבר מפתח ביד. זה מה שאמרתי לך". עוד טען הנאשם, כי האופניים לא נתפסו בדירה שבה שהה אלא בדירה אחרת במתחם הדירות אשר בבעלות אמו, או אז עומת עם גרסתו בחקירתו במשטרה ולפיה השוכר שם חלק מהדברים בדירה שלו וטען: "אולי המשמעות שלי כי זה בבעלותי, של אימא שלי, שלי. אם הייתי משקר ויודע שזה גנוב לא הייתי אומר שלי, ישר הייתי מפנה את זה ומפיל על אימא שלי". ביחס לעבירה של הפרת הוראה חוקית, העיד הנאשם כך: "אמרתי שאני זוכר שחתמתי על משהו. לא קראתי את זה, אמרתי מלכתחילה שלא קראתי". אישר הנאשם, כי הקצין איימן הסביר לו פרטי כתב הערובה ובהם היותו מורחק מהעיר נהריה למשך 14 ימים וכי הוא חתם מרצונו וכלשונו: "אני לא מכחיש. אמרתי לך שאיימן החתים אותי, לא קראתי מה היה רשום. אמרתי במילים פשוטות שאין לי לאן ללכת ושיעצור אותי, אם לא אני הולך הביתה...כן. התחננתי אליו אחרי שעצר אותי לילה, שאין לי לאן ללכת, שהוא משחרר אותי. אחתום לך ואלך הביתה... לא הפרתי. הייתי בבית. אם זה נקרא להפר אז יכול להיות. אני לא משקר". בחקירתו במשטרה מיום 04.05.2022-ת/4 ביחס לעבירה של הפרת הוראה חוקית תאר הנאשם כך: "אני וגנגה נסענו אתמול אחרי בית המשפט לבית אח שלו לקיים את המצער בית, היום בבוקר גנגה היה צריך לקחת את הטיפול אדולן שלו בנהריה, אני נסעתי יחד איתו ואחר כך החלטנו לא לחזור לבית אח שלו כי זה בית מאוד קטן ולא נח ולא אכלנו שם כלום אנחנו לא יכולים להמשיך לביות שם במעצר בית". משנשאל מדוע לא חזר למקום מעצר הבית, כפי שהורה בית המשפט, השיב: "התייעצנו עם עורך הדין סיפרנו לו את הסיפור והוא אמר לנו להגיע לתחנה ולהגיד שאנחנו לא חוזרים לבית... אני מעדיף להיעצר ולהגיע לבית המשפט מאשר להישאר שם. אני גאה בעצמי שלקחתי אחריות". בחקירתו במשטרה מיום 08.05.2022-ת/6 הכחיש הנאשם כי הפר הוראה חוקית וטען כי הגיע לתחנת המשטרה על מנת לקבל עזרה, מסר בחקירה במשטרה כי אחרי שנעצר ללילה שוחרר ונמסר לו "לא לצאת מהבית". הנאשם הכחיש כל קשר לאופניים שנתפסו וטען "אני השכרתי את הבית הזה לאיזה ספר שהולך בבוקר ובא בלילה" לא זכר הנאשם פרטי השוכר.
לפיכך, המסקנה היא כי הטלת כתב הערובה על הנאשם הייתה בחוסר סמכות וכל הליך קבלת ההחלטה על שחרורו היו נגועים בפגמים כאלו המביאים לביטול האישום בגין הפרת הוראה חוקית.
אין בדעתי לקבל עתירתו החילופית של ב"כ המאשימה ולפיה אם ימצא בית המשפט כי כתב הערובה ניתן בחוסר סמכות אזי יש להרשיע את הנאשם בגין הפרה חוקית של ההוראה החוקית הראשונה אשר ניתנה על ידי בית המשפט.
סיכום לאחר ששמעתי ראיות התביעה, עיינתי בכל המוצגים והראיות שהוגשו לעיוני, שוכנעתי כי המאשימה הוכיחה מעל לכל ספק סביר את אשמתו של הנאשם ביחס לעבירה של גניבת אופניים על פי סעיף 384 לחוק העונשין ובאשר לעבירה של הפרת הוראה חוקית, כאמור מהנימוקים לעיל אני מורה על זיכויו של הנאשם מחמת הספק מעבירה על פי סעיף 287 (א) לחוק העונשין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לפי היתרשמות שירות המבחן, הנאשם נוטל אחריות על מעשהו והוא בעל גורמי תמיכה משפחתיים משמעותיים ומיטיבים ולכן הומלץ בשעתו על שיחרורו למעצר בית.
אף במקרה הפחות חמור (בלשון המעטה) לבחינת היתנהגות הנאשם, מדובר בהפעלת שיקול דעת בצורה לקויה מאוד.
גם אם נניח כי גם במקרה המאוחר הוא טעה בהפעלת שיקול דעת עת הפר את תנאי מעצרו (מכל מקום לא הוצגו לפניי מסמכים רפואיים), הרי באופן דומה למקרה שלפניי שבו הוא ניסה להרחיק את עצמו מהמעשה הפסול (החזקת אקדח) בכך שהוא זרק אותו בעת החיפוש, גם במקרה המאוחר הוא ניסה להרחיק את עצמו מהמעשה הפסול (הפרת הוראה חוקית) בכך שהתחזה לאחר.
...
לאחר שנתתי את דעתי לכל האמור לעיל, קובע בזאת כי מתחם הענישה ההולמת ביחס לעבירה מושא האישום נע בין 12 חודשי מאסר בפועל עד 30 חודשי מאסר בפועל.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא ביסס קביעתו זו על היתרשמותו של שירות המבחן, אשר מעורב בעיניינו של העורר מזה 4 שנים, בשל היתנהלות שולית מצד העורר, והתרשם כי ישנה "השגחה הורית לקויה" על העורר, אשר גילה היתנהלות שולית ועבריינית בעבר.
דיון והכרעה כידוע, בהתאם לסעיף 21 לחוק המעצרים, ופסיקת בית משפט זה, יש להורות על מעצר נאשם בפלילים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו בהתקיים שלושה תנאים: קיומה של עילת מעצר; קיומן של ראיות לכאורה הקושרות את הנאשם לבצוע המיוחס לו בכתב האישום; והעדר אפשרות להגשים את מטרת המעצר בפועל בדרך של חלופת מעצר (בש"פ 5986/22 אליעאן נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (18.09.2021)).
בעניינינו, המשוכה הניצבת בפני העורר בבקשתו לשחררו למעצר בית גבוהה – שכן, כדי שחלופת מעצר תיתקבל, "לא די בכך שהיא הטובה בנמצא" (בש"פ 5777/14 פלונית נ' מדינת ישראל, פסקה 3 (21.09.2014)), אלא כאמור, עליה להגשים את מטרת המעצר בפועל.
...
הערר נדחה אפוא.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לבסוף, קבע בית המשפט המחוזי כי מתקיימות בעיניינו של העורר עילות מעצר של מסוכנות וחשש לשיבוש והמלטות מהדין; כי עוצמתן של עילות המעצר האמורות, בנפרד ובודאי במצטבר – מעידות על כך שלא מתקיימות הנסיבות המיוחדות המצדיקות את שיחרור העורר לחלופת מעצר, ולפיכך, אין טעם בקבלת תסקיר מעצר בעיניינו (להלן: תסקיר מעצר).
לעניין מסוכנותו טוען העורר, כי הערכת המסוכנות בעיניינו "לוקה בחסר"; כי לא קיימת תשתית מבוססת לעילת החשש להמלטות מהדין; כי היה על בית המשפט המחוזי להפנות אותו לקבלת תסקיר מעצר לשם בחינת חלופת מעצר, וכן לשקול את התמשכות ההליך לנוכח מצב החרום השורר במדינה.
תנאי הכרחי למעצרו של נאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו הוא קיומן של ראיות לכאורה להוכחת האישומים המיוחסים לו (ראו: סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים)).
...
לאור כל האמור, לא ראיתי להתערב במסקנתו של בית המשפט המחוזי כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת המעשים המיוחסים לעורר, וכי קיים סיכוי סביר כי יש בראיות לכאוריות אלה כדי להביא בסוף ההליך ולאחר שמיעת כלל הראיות – להרשעתו.
סוף דבר: שוכנעתי כי אין מקום להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי על מעצרו של העורר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
הערר נדחה אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו