מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור ממעצר בשל מעצר בלתי חוקי

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

במקרה הנידון, קיימות נסיבות מיוחדות, המצדיקות שיחרור הנאשם ממעצר ממשי, והפנייתו למעצר באיזוק אלקטורני ללא צורך בתסקיר משני טעמים עקריים: · תנאי מעצר שלא כחוק; · המקרה נימנה על אותם מקרים דומים בהם ניתן לאיין מסוכנות במעצר באיזוק.
...
לסיכום הממצאים, ציינו עורכי הדו"ח והמבקרים הרשמיים את הדברים הבאים: "הממצאים העולים מהביקורים הרשמיים שנערכו בתחנות המשטרה ברחבי הארץ הם קשים ומטרידים. מהביקורים עולה, כי החזקתם של עצורים בתחנות המשטרה, כרוכה בהפרה בוטה של זכויותיהם, תוך פגיעה אנושה בכבודם. תנאי המעצר כפי שהם מובאים בדוח זה, אף מביאים לפגיעה בזכותם של עצורים לבריאות ומעלים חשש לשלומם, החזקתם של עצורים בתנאים אלו וטלטולם התכוף בין תחנות משטרה ומתקני מעצר מרוחקים, פוגעים ביכולתם של העצורים להתגונן בחקירה המשטרתית ולקחת חלק פעיל בדיונים המשפטיים בעניינם. משכך, תנאי המעצר מובילים לפגיעה בזכותם של העצורים להליך הוגן ואף מעוררים חשש להודאות שווא." המשיב לא מוחזק במקום מעצר כדין, ולא זוכה לתנאים המגיעים לו לפי חוק המעצרים והתקנות.
אשר על כן אני מורה על מעצרו של המשיב באיזוק בכפוף ולפי התנאים כדלקמן: המשיב יהיה נתון במעצר באיזוק אלקטרוני בדירה ברח' סמטת שטרית 2, קומה 2, דירה 8, טירת הכרמל (להלן: "מקום האיזוק").

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, רשות לערור על החלטת ביניים, לא תנתן אלא בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ובהן כאשר נפלה טעות ברורה בהחלטה או כאשר מתעורר חשש ממשי כי המעצר אינו חוקי מסיבה אחרת (בש"פ 5153/20 געביס נ' מדינת ישראל, פסקה 6 (27.7.2020)).
במקום אחר כתבתי: "ריבוי מקרי האלימות הקשה כלפי נשים במסגרת מערכות יחסים, המתדרדרת לעיתים עד כדי רציחתן נפש, מחייבת את בתי המשפט לנקוט משנה זהירות בקבלת החלטות על שחרורם של נאשמים בעבירות אלימות כלפי בנות זוגן לחלופות מעצר, ולשקול היטב האם במכלול נסיבות הענין המובא לפתחם, די בתנאי מעצר מגבילים כדי לאיין את הסכנה הנשקפת מהם לבנות הזוג, אשר חוו כבר על בשרן את נחת זרועם" (בש"פ 9225/20 חמדאו נ' מדינת ישראל, פסקה 13 (30.12.2020)).
...
דין הבקשה להידחות.
קביעות אלו של ערכאות קמא מקובלות עליי ואיני מוצא מקום להתערב בהן, לא כל שכן "בגלגול שלישי". הבקשה נדחית אפוא.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנתבע פירסם את תגובתו הראשונה לכתבה באתר "סרוגים" בה פורסם שיחרור התובע ממעצר ולכן חזקה שהיה מודע לתוכן הכתבה עליה הגיב.
ההלכה הפסוקה קובעת, שסעיף 15(2) לחוק אינו מוגבל לחובה עיתונאית בלבד ובמקרים של עניין צבורי משמעותי בפירסום, תחול החובה גם על מפרסם שאינו עתונאי (עניין דיין).
...
אף אם ניתן היה לנסח את הדברים בלשון מתונה יותר, הפרשנות והבעת הדעה מתייחסות לטענות עובדתיות, שכאמור הקשרן הוכח כנכון וקיימו את יסודות הגנות אמת הפרסום ותום לב. הפלטפורמה שנבחרה לפרסום היא בעלת היבטים שאין בהם לשנות את המסקנה, שבנסיבות המקרה הנתבע זוכה להגנת החוק, שכן מבט מעל להליך מותיר קושי בתוצאה לפיה לתובע יוענק סעד.
הכתוב בפרסומים מהווה לשון הרע, שכן באמירתם יש כדי לפגוע לבזות ולהשפיל את התובע ועם זאת, הצליח הנתבע להוכיח שחלות הגנת האמת בפרסום ותום הלב ומשכך, דין התביעה להידחות.
לאור האמור, דין התביעה להידחות.

בהליך מעצר ימים (מ"י) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהסכמת הצדדים בוטלה הרחקה זמנית זו. טענות הצדדים ב"כ המבקש עתרה להשתת פיצויים לטובת מרשה, בשל מעצר בלתי חוקי והתנהלות היחידה החוקרת כמפורט מעלה.
המשיבה מסכמת תגובתה כהאי לישנא: "המבקשת ערה למחדלי החקירה ותדאג לתקנם ולהפיק לקחים". דיון והכרעה סעיף 38 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו – 1996 (להלן: חוק המעצרים), העוסק בפצוי בשל מעצר, קובע כדלקמן: (א)  נעצר אדם ושוחרר בלא שהוגש נגדו כתב אישום, ומצא בית המשפט שלא היה יסוד למעצר, או שראה נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי האדם, רשאי הוא לצוות כי אוצר המדינה ישלם לו פיצוי על מעצרו והוצאות הגנתו בסכום שיקבע בית המשפט.
...
(ב)  נעצר אדם ושוחרר, ומצא בית המשפט שהמעצר היה עקב תלונת סרק שהוגשה שלא בתום לב, רשאי בית המשפט לחייב את המתלונן, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה, לשלם, למי שנעצר, פיצוי על מעצרו והוצאות הגנתו, בסכום שיקבע בית המשפט.
בהינתן עומס הכליאה בארצנו ומצב הכליאה במחוז תל אביב בפרט – ישאל השואל כיצד הופעל שיקול הדעת בתיקנו? כיצד ערכה היחידה החוקרת תעדוף בין העצורים השונים על נסיבותיהם, העבירות המיוחסות להם לצד עילות המעצר אל מול מקומות הכליאה במחוז? מבלי שבית המשפט קובע מסמרות בדבר ומבלי שמחליף את שיקול דעתו של הקצין הממונה – עם זאת אדם בן 82, חולה, מסתייע בהליכון עם מטפלת צמודה, כשבתיק החקירה אין את החומרים הרלוונטיים בדבר החשד הסביר – האם אלה נסיבות שמובילות להחלטת מעצר? סוף דבר, מכלל הטעמים והפגמים שמניתי לעיל מצאתי לפסוק פיצוי לטובת המבקש בהתאם לעילה השנייה.
המזכירות תעביר החלטתי לצדדים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

השוטר יעקב הודיע לנאשם כי הוא עצור, אחז בו וניסה להכניסו לניידת, אך הנאשם היתנגד למעצרו, דחף שוב את השוטר יעקב וניסה להשתחרר מאחיזתו.
במסגרת חקירתו הנגדית, אישר השוטר יעקב כי הנאשם אכן מוכר לו אך לא בשמו הפרטי (פרוטוקול הדין מיום 12.5.22 עמ' 45 שורות 1-6) וכי אינו זוכר פרטים לגבי ארוע הפלפון אך ציין כי הוא חושב שהנאשם היה עצור בגין תקיפת שוטרים: "ש: או-קיי. בוא תספר, מה אתה זוכר איתו?
יודגש, כי לאור העובדה כי מצאתי כי כנגד הנאשם קמה עילת מעצר כבר בשלב עיכובו, הרי שברי, כי בשלב זה קמה כנגדו עילת מעצר ואף ביתר שאת ומשכך, לא טענות ההגנה ולפיה היתנהלותו בשלב זה של הארוע מהוה היתנגדות למעצר בלתי חוקי על כל המשתמע לכך.
...
בנסיבות אלה, הוריתי במסגרת החלטתי מיום 16.8.22 על דחיית מועד מתן הכרעת הדין ליום 7.9.22.
לאור כל האמור לעיל, שקלתי בכובד ראש האם יש מקום להשית על הסנגור הוצאות אישיות ואולם, לנוכח העובדה כי ההליך בתיק זה מתקרב לסיומו, כמו גם, לאור העובדה כי בתגובתו לבית המשפט עתר הסנגור להתיר לו להציג בפני בית המשפט חומר חסוי אשר יש בו כדי להביא לאי הטלת הוצאות אישיות, נמנעתי לפנים משורת הדין ולא בלי התלבטות מלעשות כן. ודוק, אין במקרים הנקודתיים אשר פורטו לעיל כדי לבטא את אופן התנהלותו הכללית של הסנגור במהלך ניהול תיק זה, אלא המדובר במקרים הבולטים ביותר ודי לקרוא ולו מעט מעמודי הפרוטוקול הרבים כדי להבין את הדברים.
לאור העובדה כי הדיונים בתיק זה הוקלטו, הרי שניתן להתרשם באופן מיטבי מאופן התנהלותו ודרך התבטאותו של הסנגור במהלך תיק זה ולפיכך, הנני מורה על העברת העתק מתמלילי פרוטוקול הדיון ללשכת עורכי הדין לכל טיפול שימצאו לנכון ובהתאם למיטב הבנתם.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, הנני מרשיע כאמור את הנאשם בביצוע העבירות אשר יוחסו לו במסגרת כתב האישום המתוקן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו