מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור ממעצר בגלל מחדלי משטרה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בית המשפט קמא קבע כי אכן מוטב היה לתעד פרטים מקיפים לגבי המטפלת, וכי יש משום מחדל בהתנהלות המישטרה לגבי נושא זה, אלא שאין קשר סיבתי בין האמור לבין הנזק, דהיינו – המעצר.
עם זאת, אולי אפשר לחשוב על אשם תורם בהיבט של אי-הגשת בקשות מטעם צוות ההגנה לגבי שיחרור ממעצר נוכח כירסום בתשתית הראיות הלכאורית, שעה שמועלות טענות כלפי הפרקליטות לפיהן היא הייתה חייבת לבקש את השיחרור ממעצר נוכח גריעה מהתשתית הראייתית.
...
ייתכן ולו לא הייתה מוגשת ונדחית התביעה במסלול הפלילי, בית המשפט העליון, בגדרי הערעור האזרחי, לא היה מסתפק רק בהמלצה אלא מעניק לשובר פיצוי מכוח סעיף 80.
לסיכום, במקרה מיוחד זה, הגם שקשה לקבוע בבירור שקיימת רשלנות מצד המשטרה או הפרקליטות, בשל סימני השאלה שקיימים, ובמיוחד נוכח האפשרות שהייתה לאתר את המידע הרפואי במועד מוקדם מאשר היה בפועל, ונוכח החובה לבחון מחדש את הצורך בהותרת המערער במעצר לאחר שהחומר הרפואי הגיע לידי הצדדים ולאחר שהמתלוננת נחקרה - מן הראוי לפסוק למערער פיצוי מתון בגדר התקרה הקבועה בתקנות הפיצויים, לגבי חלק מתקופת המעצר, מחמת שיקולי צדק ויעילות.
בנוסף – המשיבה תשלם למערער הוצאות משפט בהליך הערעור בסך 10,000 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

לכאורה התגלה מחדל חמור אותו ראוי לבחון, בין אם מדובר במחדל של שב"ס לבד ובין אם מדובר במחדל בממשק שבין שב"ס למשטרת ישראל, ומצופה מהמאשימה לא להותיר את הנושא ללא בדיקה יסודית (נראה כי נידרשת בדיקה משולבת של יאח"ס והמחלקה לחקירת שוטרים.
במעשה זה המחיש המשיב למתלוננת כי הוא אדם ש"עומד במילתו", כי הוא מממש את איומיו, וכי הוא פוגע בה מיד לאחר ששוחרר ממעצר בגין תלונתה נגדו במישטרה.
...
דין טענות המשיב להידחות בשתי ידיים.
אני דוחה את הטענה מכל וכל.
אינני מקבל את טענת ב"כ המשיב לפיה, גם אם ייקבע שמדובר בהפרת תנאים, הרי שמדובר בהפרה ברף נמוך.
מסקנה נוכח המפורט לעיל אני קובע כי קיימות ראיות לכאורה למכביר וללא חולשה כלשהי, להוכחת כל העבירות המיוחסות למשיב בכתב האישום.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע לטענה בדבר מחדל של המישטרה מלגבות גרסאות מעדים נוספים לארוע, הרי שהמשטרה פנתה למתלונן וביקשה פרטים על חבריו שהיו בארוע, אך המתלונן מסר כי הם מפחדים "כי הם יודעים מה קורה למי שמדבר" (מיזכר של רס"ר שרון אברג'יל, מיום 23.9.18, מסומן 12).
כמו כן, ליאור שוחרר ממעצר, ולפיכך ההחלטה האם להגיש בעיניינו כתב אישום כפופה לכללים בעיניין חובת היידוע, ובשלב זה טרם התקבלה החלטה האם להגיש נגדו כתב אישום, אם לא. בנוסף לכך, כפי שטענה המאשימה, לא היה מקום לצרף את ליאור לכתב האישום, הואיל וכתב האישום מתאר את עברו הפלילי של ליאור, ויש בכך כדי לפגוע בו, שלא לצורך.
...
כפי שיובהר להלן, קיימים אמנם מספר קשיים בנוגע לראיות, אך מנגד קיימים מספר חיזוקים לגרסת המתלונן, ובאיזון בין מכלול הראיות, המסקנה היא שקיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה, וקיים סיכוי סביר להרשעה.
בנסיבות אלה, ובאיזון בין השיקולים השונים, סבורני כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה.
סוף דבר אשר על-כן, אני קובע כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עקב מחדל משטרתי ההודעה להגנה ניתנה רק בסמוך ל-10.5.22.
ראו דברים שנאמרו בבש"פ 6432/10 נאדר אבו אחמד נ' מדינת ישראל (נבו 08.09.2010)‏‏: "בפסיקתנו נקבע, כי כדי שתקום עילת שיחרור ממעצר לאחר שנקבע כבר כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית לצורך החלטה על מעצר עד תום ההליכים, נידרש "שינוי דרמאטי" בראיות התביעה, "מהפך ראייתי של ממש, בבחינת הפיכת הקערה על פיה, כך שהכף תיטה, לאור השינוי שחל, לעבר זיכויו של הנאשם על פני הרשעתו בדין" (דברי השופטת א' פרוקצ'יה בבש"פ 2159/03 חזיזה נ' מדינת ישראל ([פורסם בנבו], 25.3.03).
...
דיון לאחר שעיינתי בטענות ב"כ הצדדים ובחומר שהונח בפניי, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.
לטענת ב"כ המשיבה, מסקנה זו הסיק המומחה מצפיה בסרטון הערוך שיצרה המשטרה מהסרטונים הבודדים.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד נטען, כי כי המשיבים נעצרו בגלל שנחשדו כאלו שהנהיגו את ההפגנה בנגוד לאיסור קיום הפגנה שקיים בשעה זו, ולא כי בוצעה על ידם כל עבירה.
ב"כ המשיבים הוסיף וטען, כי בתיק קיימים מחדלי חקירה, והלין על כך שמפגינים שנעצרו לא נחקרו בדבר תוכן הקריאות שהמשיבים השמיעו, ועל כן לא הוכח על ידי המאשימה כי המשיבים הסיתו את המפגינים לבצע פעולות טירור.
באשר לעילת המעצר, ב"כ המשיבים טען כי העבירות המיוחסות למשיבים אינן מקימות עילת מעצר סטאטוטורית, וכי יש לשחררם לחלופת מעצר, בציינו כי המאשימה לא הפניתה ולו לפסק דין אחד בו משיב נעצר עד תום ההליכים בגין הישתתפות בהפגנה.
בהקשר זה נטען כי לא נשקפת מסוכנות קונקרטית מהמשיבים, בנסיבות בהן משיב 1 הוא מורה להיסטוריה, אקדמאי, ופעיל חברתי שהנהיג הפגנות רבות באום אל פחם נגד המחדל המשטרתי בטיפול בפשיעה בחברה הערבית.
...
בנוסף, הפנה ב"כ המאשימה לסרטון המתעד את ההפגנה וטען, כי בזמן שמשיב 2 הודה להמון שהגיע להשתתף בהפגנה, עמד לידו אדם מכוסה בחצי פניו עם דגל פלסטין, כאשר מאחור תמונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחזה להיות היטלר עם כתמי דם. ב"כ המאשימה חזר וטען כי ניסיון המשיבים לצבוע תיק זה כתיק של פגיעה בחופש הביטוי או כתיק פוליטי דינו להידחות, ולטענתו, כתב האישום הוגש לאחר שעבר את כל שרשרת האישורים הנדרשת ולאחר שהמאשימה סברה כי קיימת תשתית ראיתית מספיקה לצורך הרשעת המשיבים.
סבורני כי חלופה זו היא בעייתית מבחינת המיקום, כאשר המשיב מוחזר למקום ביצוע העבירה, לקהילה בה יש לו השפעה, שבפניה השמיע את אותם דברי הסתה.
אשר על כן, אני מורה לשירות המבחן להגיש תסקירי מעצר בנוגע לשני המשיבים, ולבחון במסגרתם את רמת המסוכנות הנשקפת מהמשיבים, רמת הסיכון להישנות העבירות בעתיד, כמו גם את יכולת המפקחים המוצעים לפקח על המשיבים ולאיין את המסוכנות האמורה.
אני קובעת המשך דיון לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן לתאריך 28.12.23 שעה 11:00.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו