מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שחרור למעצר בית לאחר הרשעה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנאשם נעצר ביום 10.11.19, ההליכים חודשו והנאשם שוחרר למעצר בית מוחלט בפקוח אימו.
ישנם מקרים בהם מושתים מספר חודשי מאסר בפועל לריצוי מאחורי סורג ובריח וישנם מקרים בהם מושתים מאסרים קצרים יותר לריצוי בדרך של עבודות שירות (ראו רע"פ 3153/10 שבתשוילי נ' מדינת ישראל (29.4.10) – שם הושתו 8 חודשי מאסר בפועל על נאשם שגנב ממעבידו בשלוש הזדמנויות רכוש בסך כולל של 2,000 דולר, עפ"ג (ירושלים) 9725-02-14 קורסיה נ' מדינת ישראל (6.3.14) – שם הושתו על הנאשמת 50 ימי מאסר לריצוי בעבודות שירות לאחר שהורשעה בריבוי עבירות של גניבה ממעביד בסך כולל של 66,586 ₪ והשיבה כמחצית הסכום), עפ"ג (מחוזי-ת"א) 598-11-14 קעדאן נ' מדינת ישראל, שם קבע בית המשפט המחוזי מיתחם שנע ממאסר קצר ועד 24 חודשי מאסר לנאשם הורשע בגניבה ממעביד בסך כולל של 85,000 ₪.
...
בין הנסיבות שקלתי ריבוי המתלוננים השונים, ריבוי העבירות במובן זה שלא מדובר במעשה עברייני אחד אלא בעבירות מרמה ולצידן עבירות זיוף, היקף המרמה, הנזק שנגרם לשורה בלתי מבוטלת של אנשים, חזרתיות דפוסי הביצוע וכמובן מדיניות הענישה הנוהגת, נסיבות ביצוע העבירה וסכומי המרמה במקרה זה, אני קובעת כי: מתחם העונש ההולם ביחס לעבירות תיקי הצירוף משנת 2017 בהכרעת הדין השניה נע בין מאסר שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד 12 חודשי מאסר.
מקום שהנאשם דחה הליך שיקומי שהוצע לו ובמקומו חזר וביצע עבירות, אין מנוס אלא להעדיף שיקולי גמול על פני שיקולי שיקום.
סוף דבר – אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בדיון אשר היתקיים לפני, ביום 4/3/19, גיבשו ביניהם הצדדים הסכמה ביחס לשחרורו של הנאשם בתנאים מגבילים בהם מעצר בית מלא ופסילה עד לתום ההליכים.
הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות שאין להקל ראש בחומרתן ובנסיבות ביצוען וודאי כאשר הפקיד רישיונו בגין גזר דין, אשר ניתן בהעדרו, אולם בטרם יבשה הדיו בגזר הדין, כשלושה ימים לאחר מועד ההפקדה שב הנאשם לנהוג וביצע את העבירה הראשונה.
משכך, בהיתחשב בחומרת המעשים, בנסיבותיהם, במידת אשמו של הנאשם, בערך החברתי שניפגע, במידת הפגיעה בו ובמדיניות הענישה הנוהגת, תוך היתחשבות בהודאתו של הנאשם, בנסיבות חייו ובתקופות המעצר ולאחר שנתתי את דעתי לעמדת שירות המבחן, ולגילו הצעיר של הנאשם, באתי לכלל מסקנה כי יש לגזור את עונשו של הנאשם ברף התחתון של מיתחם העונש ההולם.
...
בנסיבות אלה, אני סבור, שתקופת המעצר מאחורי סורג ובריח לצד מעצר הבית המלא, הרתיעו את הנאשם ולימדו אותו מהן ההשלכות האפשריות של ביצוע עבירות אלה פעם נוספת ויהוו חיזוק נוסף בהתמדתו של הנאשם בדרך השיקומית.
סוף דבר, לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ושקלתי בכובד ראש את נימוקיהם, סבורני שהאינטרס הציבורי ייצא נשכר משיקומו של הנאשם תחת מיצוי הדין עמו (עפ"ת 6597-09-15 מ"י נ' עוקר [ניתן ביום 21.1.16]).
משכך, בהתחשב בחומרת המעשים, בנסיבותיהם, במידת אשמו של הנאשם, בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו ובמדיניות הענישה הנוהגת, תוך התחשבות בהודאתו של הנאשם, בנסיבות חייו ובתקופות המעצר ולאחר שנתתי את דעתי לעמדת שירות המבחן, ולגילו הצעיר של הנאשם, באתי לכלל מסקנה כי יש לגזור את עונשו של הנאשם ברף התחתון של מתחם העונש ההולם.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

המשיב 2 טען, כי על רקע האמור ולאור גזר דין ראשון שניתן לגבי אחד הסוחרים מעזה, שנידון ל-5 חודשי מאסר בפועל, קנס וחילוט בגין נסיון להברחת כבלי נחושת, הוא סבר שסיום התיק בקנס גבוה והסתפקות בימי מעצרו של המבקש, היא תוצאה טובה למבקש; אשר עדיפה על פני נסיון לשחררו למעצר בית שיארך זמן רב, ושגם לאחריו סכויי ההרשעה בעבירות המירמה והפרת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, גבוהים.
...
בנוסף, טען ב"כ המבקש, כי מאז שהמבקש יצר עמו קשר חלף זמן רב עד לאיתור תיק החקירה, שבסופו של דבר נמצא גנוז במחסן במשטרת נתיבות; וכי לאחר שקיבל את התיק, פעל ללא לאות כדי לנסות להגיע להסכמה עם המשיבה, אך פניותיו נענו בשלילה.
לטענת ב"כ המבקש, המבקש הוחזק במשך 36 ימים במעצר, נחקר ע"י חוקרי שב"כ בתנאים קשים, כשהוא סובל מכאבי בטן ממושכים, תוך אי מתן טיפול רפואי הולם, ושלילת זכותו החוקתית לייעוץ משפטי במהלך כל התקופה; כשבסופו של דבר החשדות נגדו, אשר שימשו בסיס להארכת מעצרו, הופרכו לחלוטין, ולמרות זאת הוא לא שוחרר ממעצרו והתיק הועבר לטיפול הפרקליטות.
כעולה מהוראות סעיף 23 לחוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, תשע"ו-2016, "דין וחשבון, החלטה, חוות דעת וכל מסמך אחר שהכינו הנציב או עובדי הנציבות במסגרת מילוי תפקידם, וכן הודעה שהתקבלה בידי הנציב או עובדי הנציבות במסגרת מילוי תפקידם, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או משמעתי, למעט במשפט פלילי בשל מסירת עדות שקר"; כך שלא היה מקום לצרף לבקשה את החלטת הנציב, ובכל מקרה החלטתו אינה מחייבת בית משפט זה, לא כל שכן בהליך זה. נוכח כל האמור, ומעבר לכך שפסק דינו של המבקש ניתן בהתאם להודאתו ולהסדר טיעון שהוצג בפני בית המשפט קמא, הרי שגם עיון בחומר החקירה מעלה כי פסק הדין מבוסס וכי הסדר הטיעון הביא להקלה בדינו של המבקש.
על כן, כאמור, אני סבורה כי סיכויי הערעור קלושים, ולא מצאתי כי ייגרם למבקש עיוות דין כתוצאה מדחיית בקשתו.
על כן, ובשים לב לשיהוי הרב בהגשת הבקשה, בקשתו של המבקש להארכת מועד לערער, נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כתב האישום הנאשם הורשע על-פי הודאתו בעבירה של החזקת סכין, לפי סעיף 186(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בכך שביום 2.11.2022 בשעה 10:48, בעת שנבדק בבידוק הבטחוני בבית משפט זה, נתפס בתא פנימי בארנקו להב סכין מנתחים (סקלפל) באורך 2 ס"מ בתוך אריזתו.
הוא נותר במעצר ממש עד ליום 6.11.2022, אז שוחרר למעצר בית מלא בו שהה עד ליום 13.2.2023 אז הוסכם כי יוכל לצאת לעבודה בפקוח.
הסנגור הדגיש שבשל הקשר המעשים, הוגש תיק זה במסגרת תיק מעצר שבו שהה הנאשם מעצר ממש ולאחר מכן מספר חודשים במעצר בית מלא כפי שפורט לעיל.
...
נוכח כל האמור, יש למקם את הנאשם בתחילת המתחם תוך התחשבות באופן החריג לחומרה שבו טופל התיק מבחינת עצם המעצר ועצם מעצר הבית לתקופה ארוכה (כאשר טיפול זה אכן היה מוצדק נוכח מכלול הנסיבות והחששות שנלוו להן).

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

משהתרשם בית המשפט כי תקופת המעצר שריצה הנאשם עולה על תקופת העונש הצפוי לנאשם לו יורשע, כל שנותר הוא לקבל החלטה ביחס לסעד שיש להעניק לו. הסעד יכול לנוע מקציבת המעצר לתקופה מוגבלת (ראו למשל עמ"ת 48638-12-18 מדינת ישראל נ' זובקוב, עמ"ת 45995-06-18 שצ'רבקוב נ' מדינת ישראל וכן עמ"ת 7024-06-18 אל כמלאת נ' מדינת ישראל), דרך מעצר באיזוק אלקטרוני או שיחרור למעצר בית, וכלה בשחרור ללא תנאים מגבילים (ראו למשל בש"פ 3926/22 מטור נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (16.6.22)), הכל בהתאם לנסיבות העניין.
כך או אחרת, העובדה שלעצמה שנאשם ישוחרר לאחר תקופת מעצר שאינה ממצה את מלוא העונש הראוי לו, וודאי לא מגבילה את סמכות השופט הדן בתיק העקרי להטיל עונש חמור יותר מתקופת המעצר כהבנתו, ככל והנאשם יורשע.
...
על החלטתי מיום 4.4.23 לעצור את המשיבה באיזוק אלקטרוני, הוגש ערר אשר התקבל במובן בו הורה בית המשפט על בחינה של חלופה מרוחקת גאוגרפית ולחלופין חלופה מוסדית.
בחינת חוות הדעת בעניינה של המשיבה, אשר אין חולק על אמיתות תוכנן, מחזקת מסקנה זו. האפשרות כי מעשי המשיבה ומניעיה אינם אידיאולוגיים אלא נובעים ממצוקתה האישית, היא אפשרות סבירה יותר מהאפשרות האחרת שמדובר בעבריינית אידיאולוגית.
הנה כי כן, גם לפי התרחיש הלא סביר לפיו המשיבה תורשע בעבירת איומים לפי חוק המאבק בטרור, התוצאה היא שהמשיבה עצורה פרק זמן העולה על העונש הצפוי לה. משהגעתי למסקנה כי המשיבה עצורה תקופה העולה על העונש הצפוי לה, נותר לבחון את הסעד הראוי.
יחד עם זאת, התרשמותי הבלתי אמצעית מהמשיבה עצמה לאורך מספר רב של דיונים בהם עמדה בפניי, התרשמות שהלכה והתחזקה למקרא חוות הדעת שהתקבלו בעניינה, הובילה אותי למסקנה כי מדובר בצעירה מבולבלת המצויה במצוקה אישית, והתנהגותה אינה בבחינת מעשה טרור, אלא קריאה לעזרה.
סוף דבר, מצאתי כי הגיעה העת להורות על שחרורה של המשיבה ממעצר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו