מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור לטיפול בגמילה למעצר בית

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בסיכומו של דבר שירות המבחן המליץ על שיחרור המבקש לחלופת מעצר בבית הוריו, לצד שלובו במסגרת לטפול בהתמכרויות.
בהמשך לכך קבע בית בית המשפט המחוזי כי תנאים אלה אינם מתקיימים בעיניינו של המבקש, שלא החל בטיפול בגמילה מסמים קודם למעצרו.
...
בסיכומו של דבר שירות המבחן המליץ על שחרור המבקש לחלופת מעצר בבית הוריו, לצד שילובו במסגרת לטיפול בהתמכרויות.
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה כמו גם בהחלטותיהן של הערכאות הקודמות באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
סוף דבר: הבקשה לרשות ערר נדחית.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לכן, לא ייפלא כי יימצאו מקרים, הנחזים לכאורה כזהים, שבאחד מהם הורה בית המשפט על מעצר עד לתום ההליכים, ובשני הורה על שיחרור לחלופה של טפול גמילה.
...
אין בנמצא חלופות מאיינות מסוכנות ברף כה גבוה, גם לא המשך מעצר בדרך של איזוק, וזאת לאחר ששירות המבחן קבע בהמלצה שמקובלת עלי, כי אין במפקחים המוצעים כדי לאפשר פיקוח אפקטיבי על משיב ספציפי זה. המדובר במשיב שניסה להימלט משוטרים אגב מרדף מסכן חיים, ולכן יכולתו של בית המשפט לתת בו אמון כי יציית לתנאי שחרור כאלה ואחרים לאחר שלא ציית להוראות בית המשפט בדבר פסילת רשיונו, היא מוגבלת מאד.
במצב המתואר לעיל, ולאחר שנבחנו ונבדקו על ידי כל האפשרויות לאיון מסוכנות המשיב, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מנוס במקרה זה ממעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו וזאת מאחורי סורג ובריח.
אני מורה עם כן על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ב"כ המשיבה ביקש ביום 3.7.19 לבטל את מעצר הבית של המשיבה, וזאת, לדבריו, נוכח חלוף הזמן מאז ההחלטה המקורית, העדר הפרות של תנאי השיחרור ותחילת טפול העוסק בגמילה.
...
לאור טענות הצדדים, ובעיקר נוכח עמדת שירות המבחן בתסקיר המעצר והעובדה כי לא נרשמו הפרות מצד המשיבה, החלטתי להיעתר לבקשה באופן חלקי ולצמצם את היקף שעות מעצר הבית הלילי, כפי שיפורט להלן, וזאת בכפוף לעיבוי משמעותי של ההפקדה הכספית מצד המשיבה.
בנוסף לכך, אני קובעת כי יש להטיל על המשיבה צו פיקוח מעצר של שירות המבחן למשך חצי שנה, כחלק מתנאי השחרור והטיפול, למרות השתלבותה של המשיבה בהליך טיפולי במסגרת פרטית.
משכך, אני מורה על שינוי תנאי השחרור של המשיבה כדלקמן: המשיבה תשהה במעצר בית חלקי, מדי יום בין השעות 12 בלילה ועד 6 בבוקר, תחת פיקוח אחד המפקחים שנקבעו בהחלטתי מיום 22.5.19 והמפורטים בסעיף 3 להחלטה זו. המשיבה תפקיד סך של 5,000 ש"ח נוספים בקופת בית המשפט להבטחת תנאי השחרור.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

ברוח זו הורה בית המשפט על שחרורם של נאשמים לטפול גמילה, לאחר תקופת מעצר ממושכת, במקרים רבים נוספים, ולשם הדוגמא אפנה לאלה: ב"ש (מחוזי חי') 3455/08 וקנין נ' מד"י (8.9.08); מ"ת (מחוזי נצ') 58538-06-12 מד"י נ' קרטומה (30.8.12); ת"פ 36407-05-18 מד"י נ' ביטון (28.11.18) ועמ"ת 66952-07-18 מד"י נ' ביטון (2.98.18); ת"פ 53537-03-22 מד"י נ' יהושע (7.2.23); ת"פ 46592-09-19 מד"י נ' טואלבה (6.6.21); ת"פ 38449-10-20 מד"י נ' חי (29.6.21)).
...
בהתחשב במהלך חייו עד כה, שכלל ניסיונות אובדניים וקושי להשתקם, אני סבורה שהחמצתו של פתח הסיכוי שנפתח כאן עלולה להיות טעות קשה היעדרן של מערכות תמיכה הוא זה שעומד לעורר לרועץ מן ההיבט של אופציית גיבוי, אולם זה לא יכול להיות הנתון המכריע את הכף במקרה דנן.
לאור כל זאת, אני נעתרת לבקשה.
הוראות אני מורה על שחרור של הנאשם בתנאים שלהלן: הנאשם יחתום על ערבות עצמית בסך 10,000 ₪.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

טיעוני העורר לטענת העורר, נוכח המלצתו של שירות המבחן בתסקירי המעצר, שגה בית המשפט משקבע כי אין מקום להורות על שיחרורו לחלופה טיפולית.
בהקשר זה אציין את המסד המשפטי שעמד בפני בית המשפט המחוזי בעת שניתנה ההחלטה השלישית, ושעומד גם ביסוד החלטתי זו: בית משפט זה, בהחלטתו של חברי, השופט ע' גרוסקופף, קיבל את הערר על החלטתו הראשונה של בית המשפט המחוזי והורה על קבלת תסקיר מבחן, הואיל ולהשקפתו, למרות הנסיבות החמורות של העבירה שהעורר מואשם בה והרשעתו הקודמת בעבירות סמים חמורות, "יש צורך בקבלת נתונים נוספים בעיניינו, על מנת לבחון אם ניתן לאיין את המסוכנות הנשקפת ממנו באמצעות חלופה הולמת." משנמסר תסקיר שירות המבחן ובו ההמלצה על בחינת החלופה של שיחרור למוסד לטפול בגמילה, יישם בית המשפט קמא, בהחלטה השנייה, את החלטתו של בית משפט זה, על קידום בחינתה של אותה חלופה.
...
במצב זה נכון עשה בית המשפט קמא, בהחלטתו השלישית, כאשר בחן לגופו של עניין את יישום התנאים שנקבעו בהלכת סויסה על נסיבות המקרה שבפניו (בהקשר זה, הטענה בערר לפיה בית המשפט קמא, בהחלטתו השלישית, התעלם, כביכול, מההחלטות שקדמו להחלטתו השלישית, אינה מקובלת עליי ונדחית בזאת).
באשר לערר על ההחלטה הרביעית של בית המשפט המחוזי, הרי בהינתן החלטתי לקבל את הערר על ההחלטה השלישית של בית המשפט המחוזי, נשמט הטעם שעמד ביסוד ההחלטה הנ"ל ולא יכולה להיות מחלוקת של ממש שדין הערר, גם על החלטה זו, להתקבל.
התוצאה היא שהנני מורה לשחרר את העורר לחלופה הטיפולית הסגורה בהתאם להמלצת שירות המבחן וכן על שחרורו לזמן קצר לצורך השתתפות בחתונת אחותו הקבועה ליום 5.9.2023.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו