מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור לחלופת מעצר לעבירות אלימות

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הבאתי פסיקה רחבה 23 אישומים, בעיניין מ"ת 29517-08-14, שיחרור לחלופת מעצר בעבירת חטיפה, מעשה מגונה, שוד אלים וסחיטה באיומים.
...
אני סבורה כי יש ליתן במשיב אמון בשלב זה על כי יקיים את תנאי שחרורו.
שירות המבחן נדרש להפחתה במסוכנותו של המשיב, להיות המפקחים ראויים ביישוב מרוחק מזירת העבירה – מלוד, ואני סבורה כי יש בכל אלה, נוסף לגילו הצעיר של המשיב, יליד 1995, והיעדר עבר פלילי לחובתו, כדי להעדיף את שחרורו בתנאים תחת הארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
נוכח כל האמור אני מאפשרת את שחרורו של המשיב בתנאים כדלקמן: מעצר בית מלא בבית אחותו בערערה, גב' מנאר אבו עראר, ת.ז. 204233571 בשכונה 1, בית 131.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

בעניינינו, על אף נכונותי לבחון את אפשרות שיחרורו של המשיב למעצר בתנאי פקוח אלקטרוני –המשיב לא הרים בשלב זה את הנטל המוטל עליו להראות כי עניינו נימנה על המקרים החריגים המצדיקים שיחרור לחלופת מעצר בעבירות אלימות, ואף לא קיימות לעת הזו נסיבות מיוחדות המצדיקות מעצר בפקוח אלקטרוני.
...
בהקשר לכך, כבר נפסק ב-בש"פ 4794/12 מדינת ישראל נ' פלוני (25.06.2016) כדלקמן: "הגם שבית המשפט איננו מחויב באימוץ המלצותיו של שירות המבחן, הרי שסטייה מהמלצה שלילית של שירות המבחן תיעשה באופן חריג, ומקום בו קיימים לכך טעמים כבדי משקל". סוף דבר: אין המקרה הנדון נמנה על המקרים המצדיקים בשלב זה שחרור לחלופת מעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני.
על אף האמור, ומבלי שאקבע מסמרות לגופם של דברים – לאחר שהמתלוננת תעיד בפני בית המשפט המחוזי הנכבד, דומה כי יהיה מקום לשוב ולשקול את האפשרות להעביר את המשיב למעצר בפיקוח אלקטרוני, בהתאם להצעה שהועלתה על-ידי בא-כוח העוררת (והתאמת הדירה המוצעת, שטרם ערוכה לכך – להתקנת איזוק אלקטרוני) ולתנאים שיקבעו על-ידי בית המשפט המחוזי הנכבד, ככל שיגיע למסקנה שהדבר מוצדק.
נוכח כל האמור – הערר מתקבל, בכפוף לאמור בפיסקה 25 שלעיל, והמשיב יוותר במעצר מאחורי סורג ובריח עד להחלטה אחרת של בית המשפט המחוזי הנכבד בנצרת, כאמור לעיל.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום היה מודע לכלל לפיו אין לשחרר לחלופת מעצר בעבירות אלימות משמעותיות בין בני זוג, ללא תסקיר מעצר, במיוחד בהיתחשב בכך שהמתלוננת מביעה חשש מהמשיב.
...
זאת, אף אם מדובר בסכום אשר לא ייאסף על ידי המשפחה במספר ימים אלא בשבוע או שבועיים, ובלבד שיהיה כזה שאנשים עובדים כמו אחי המשיב יצליחו לעמוד בו, בסופו של דבר.
עם זאת, אם באמת יתממש הסיכוי לשילוב המשיב בתכנית טיפולית, והמשיב אכן ישתלב, הרי שנכון יהיה בהמשך להקל ממעמסה חריגה זו. התוצאה נוכח כל האמור, תנאי המעצר בפיקוח שנקבעו יעמדו על כנם.
סיכומו של דבר – בכפוף לשינוי סכום ההפקדה, הערר נדחה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

לאחר קבלת התסקיר ובהתאם לאמור בו, יטענו הצדדים לגבי עצם האפשרות לשקול שיחרור לחלופת מעצר במקרה זה. בנוגע למוטי, לחובתו ארבעה הרשעות קודמות בעבירות סמים, אלימות, נשק, עבירות כלפי שוטרים והפרת הוראה חוקית והוא ריצה מאסרים בעברו.
...
אישום 3 אני סבורה, שקיים סיכוי סביר להרשעה גם בכל הנוגע לאישום 3 וזאת על סמך המכלול הראייתי.
נוכח כל האמור לעיל, בהיעדר גרסה סבירה המסבירה את הקשר הטלפוני האמור בין הסוכן לאלדד באופן תמים, ולא כחלק מעסקת הסמים ומהשותפות העסקית שבינו שני המשיבים, הרי שראיות אלה מדברות בעד עצמן ויש להסיק מהן, ברמה הלכאורית, את המסקנה הסבירה המתבקשת היחידה הקיימת לעת הזו.
סיכום לסיכום האמור לעיל, שירות המבחן מתבקש להגיש תסקיר בעניינם של שני המשיבים בתוך 21 יום.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2017 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

עו"ד בן יהודה: נבקש לשחרר לחלופת מעצר לבית הוריו, של המשיב, בחולון, הוא עצמו מתגורר בבת ים. אנו נבקש לשחררו לחלופת מעצר המדובר בעבירות רכוש ולא מדובר בעבירות אלימות וכן ניתן לאיין את המסוכנות.
...
שמעתי את טענות ב"כ המשיבים ולאחר עיון בתיק אני סבורה כי שיטת הביצוע וההכנה העולה מהתיק עולה כדי שימוש באמצעים מתוחכמים, כאמור בהלכת פרנקל.
לאור זאת, אני סבורה כי בהיבט הספציפי הזה של טיב העבירות אכן אין מתקיימת מסוכנות (בש"פ 8068/09 בעניין אבו עליון).
לאור זאת, אני מורה על שחרורם של המשיבים בתנאים הבאים: מעצר בית מלא ברחוב ראובן ברקת 26/8 חולון  תחת פיקוחם לסירוגין כל העת של: מר מאיה יעקב ת.ז 051008696, טלפון: 050-4503009.
<#10#> החלטה אני מעכבת את ביצוע החלטתי עד ליום 26.7.17 בשעה 13.00.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו