מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור לחלופת מעצר לאחר הגשת תסקיר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר שהוגש התסקיר השלישי, במסגרתו ציין שירות המבחן כי הוא מצא את המפקחים המוצעים מתאימים, הורה בית המשפט המחוזי על שיחרור העורר לחלופת מעצר, תוך שנקבעו תנאים לצורך כך. תנאים אלו נועדו להבטיח, כי על אף המסוכנות הרבה הנשקפת מהעורר, יהיה בכוחה של חלופת המעצר שנקבעה לאיין את מסוכנותו.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בערר על נספחיו ונתתי דעתי לטענות הצדדים ובאי-כוחם, באתי לכלל מסקנה כי דין הערר להידחות.
לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי, ואף סבורני כי זה עשה עם העורר חסד.
בשל כל האמור, הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בנסיבות העניין, בהנתן קיומה של תשתית ראייתית לכאורית כאמור, ונוכח המסוכנות הנשקפת מהעורר, בית המשפט המחוזי איזן כראוי בין השיקולים השונים בעת שהורה תחילה על מעצר העורר עד תום ההליכים נגדו, ולאחר מכן בהתייחס לתסקיר המעצר החיובי שהוגש בעיניינו, הורה על שיחרורו לחלופת מעצר בבית דודתו.
...
בית המשפט מצא כי מעשיו של העורר, אשר הצטרף לאירוע אלים ופעל באלימות, מצביעים על מסוכנות משמעותית ביותר.
הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת זאת, בתום הדיון בבקשה השלישית להארכת מעצר העורר, הורה בית המשפט (השופט ע' פוגלמן), בהסכמת הצדדים, על הארכת מעצרו בכפוף להגשת תסקיר מעצר משלים בעיניינו, ולאפשרות כי יגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו – תוך שהובהר כי "אין באמור משום נקיטת עמדה בשאלת השיחרור לחלופה" (בש"פ 175/21 מדינת ישראל נ' פלוני (13.1.2021)).
בנסיבות אלו, איני רואה כל טעם להורות על עריכת תסקיר מעצר משלים בעיניינו של העורר, ואף איני סבור כי יש בחלוף הזמן כדי להטיות את הכף לעבר שיחרור העורר לחלופת מעצר או להורות על מעצרו באיזוק אלקטרוני.
...
זאת, בשים לב לתסקירי המעצר השליליים שניתנו בעניינו של העורר, אשר בגדרם העריך שירות המבחן כי קיים "סיכון גבוה להישנות ביצוע עבירות דומות" שיוחסו לו. העורר הגיש תחילה ערר על החלטת בית המשפט המחוזי לבית משפט זה (השופטת ע' ברון), אולם במהלך הדיון חזר בו מטענותיו והערר נדחה (בש"פ 2293/20 פלוני נ' מדינת ישראל (31.3.2020)).
לאחר שעיינתי בערר ובבקשת המדינה, ושמעתי את טיעוני הצדדים בדיון שהתקיים לפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת המדינה להארכת מעצרו של העורר להתקבל; ואילו דין הערר להידחות.
למעשה, דומה כי ההפך הוא הנכון: מתסקירי המעצר המשלימים ומהחלטת בית המשפט המחוזי באשר לשחרור באי כוחו הקודמים של העורר מייצוג, מתגבשת תמונה שלפיה ככל שחלף הזמן התחדדה המסקנה כי נשקפת מהעורר מסוכנות משמעותית יותר, אשר באה לידי ביטוי באיומים כלפי המתלוננות ובאי כוחו – באופן הממחיש אף את החשש להישנות עבירות מצידו.
אשר על כן, הערר נדחה, ואילו בקשת המדינה להארכת מעצרו כאמור בפסקה 1 לעיל – מתקבלת.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר שהוגש תסקיר מעצר וכן תסקיר מעצר משלים במסגרתם לא בא שירות המבחן בהמלצה לשיחרור המבקש לחלופה, הוגשה הודעה ביום 16.3.2020 מטעם בא-כוחו החדש של המבקש על "חילופי ייצוג", ובה ציין כי הוא יבקש לטעון בעיניין קיומן של הראיות לכאורה בתיק.
...
דין הבקשה להידחות.
הלכה היא כי משנתן נאשם את הסכמתו לקיומן של ראיות לכאורה, אין לאפשר לו לפתוח את הדיון מחדש עם החלפת ייצוגו מבלי שנתחדש דבר בחומר הראיות, אלא בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת (בש"פ 8265/09 מדינת ישראל נ' אלמליח, פסקה 22 (28.10.2009); בש"פ 2942/13 עובדיה נ' מדינת ישראל, פסקה 11 (5.5.2013); בש"פ 2196/15 רבי נ' מדינת ישראל, פסקה 14 (6.4.2015); בש"פ 6083/14 אבו אלהווה נ' מדינת ישראל, פסקה 4 (18.9.2014); בש"פ 9049/17 אבו סיאם נ' מדינת ישראל, פסקה 5 (27.11.2017)).
הבקשה נדחית.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

אשר על כן, ובהיתחשב במהות המעשים אשר בוצעו ממניע לאומני, בזמן מילחמה, וחרף גילו הצעיר והעדר עבר פלילי, עמדה המשיבה על מעצרו עד תום ההליכים, ומכל מקום, בסיום הדיון, לא היתנגדה לבחינת אפשרות לשיחרור לחלופת מעצר לאחר הגשת תסקיר שירות מבחן.
...
בנסיבות אלו, נחה דעתי כי הגם שיש בחומר החקירה כדי לבסס ברמה הלכאורית את אשמתו של המשיב, מאידך, התשתית הראייתית הינה בעצימות נמוכה, הן בשל סיפורו העקבי של המשיב למעט המענה לשאלה אחת והן בשל חרטתו וניסיונו להביא את חיים לחדול מכוונתו ולא לבצע את הפיגוע.
בנסיבות אלה, לאחר בחינת חומר החקירה, ועיון בהודעותיו של המשיב ובעיקר מיום 13.11.23 - נחה דעתי כי עוצמת הראיות לעניין היסוד הנפשי ומודעתו הנטענת של המשיב לסייע לחיים בביצוע העבירה, איננה במידה המצדיקה מעצר ללא בחינת אפשרות לחלופה.
בעניינו, נחה דעתי, כי עוצמת הראיות איננה במידה מספקת, המצדיקה שלילה על הסף של כל חלופה, זאת נוכח בחינת חומר החקירה, אפילו בשלב הלכאורי, אשר מעורר ספקות וסתירות, כך שיש מקום להעדיף חלופת מעצר הולמת, אותה יש לשקול כמצוות המחוקק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו