מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור לחלופת מעצר אלקטרוני

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר מספר בקשות דחיה מטעם ההגנה, בדיון מיום 7.6.2022 שמע בית המשפט את הוריו של המשיב, על מנת לבחון האפשרות לשחררו לחלופת מעצר בפקוח אלקטרוני בביתם, והורה לשירות המבחן לערוך תסקיר משלים באשר לאפשרות זו (להלן: התסקיר השני).
...
נוכח כל האמור, לא בא שירות המבחן בהמלצה על שחרורו של המשיב, ואף לא בא בהמלצה טיפולית בעניינו, משלא הביע נכונות לכך.
ואם בתסקירי שירות מבחן עסקינן, איני מקבל את טענת בא כוח המשיב, כי המשיב גדל במשפחה חרדית, אך שירות המבחן אינו מדבר בשפה "חרדית", ומכאן התסקירים השליליים בעניינו של המשיב.
בשלב זה, וכל עוד לא הוצעה חלופה כאמור ולא ניתנה החלטה אחרת, אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב בתשעים ימים החל מיום 12.1.2023 או עד למתן פסק הדין בת"פ 24066-04-22 בבית המשפט המחוזי בירושלים, לפי המוקדם.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהמשך לאחר קבלת תסקירי שרות מבחן הם שוחררו לחלופת מעצר באיזוק אלקטרוני.
...
נוכח האמור אני סבור כי השלב בו ניתן יהיה לברר עד כמה יש ממש בגרסתו של המשיב יתברר במסגרת ההליך העיקרי וכעת לא ניתן לתת משקל רב מידי לגרסאות המשיב נוכח חוסר הקוהרנטיות והסתירות בגרסת המשיב בפער למה שנראה בסרטונים והמניפולטיביות שבהתנהלות המשיב מהלך מתן הגרסאות.
לא הוצג לבית המשפט שום פרוצדורה רפואית בדיון לפניי שאין ביכולת שב"ס לבצע ולכן הטענה של המשיב לפיו המצב הרפואי כשלעצמו צריך להביא לתוצאה של שחרור דינה להידחות, נוכח העובדה שעל בית המשפט מוטלת החובה לבחון למול מצבו הרפואי של המשיב את הסיכון מהמשיב.
סוף דבר אני מוצא לקבוע כי מתקיימות ראיות לכאורה בעניינו של המשיב.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

המבקש טוען כי עניינו מעלה סוגיה משפטית עקרונית – האם בית המשפט רשאי לסטות מהמלצת שירות המבחן על שיחרור לחלופת מעצר באיזוק אלקטרוני.
...
דין הבקשה להידחות.
לא מצאתי כל פגם המצדיק התערבות בהחלטה זו, לא כל שכן במסגרת "גלגול שלישי". סוף דבר: הבקשה נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

משכך, נקבע כי לא ניתן לשחרר את העורר לחלופת מעצר ואף לא להורות על מעצרו בפקוח אלקטרוני, שאין בהם לאיין את מסוכנותו הרבה של העורר, הנלמדת הן מנסיבות העניין והן ממעורבותו בעולם הזנות ולנוכח המפורט בתסקיר המעצר.
...
בנוסף, ב"כ המשיבה הפנה את בית המשפט להתכתבויות מהן עולה לכאורה מעורבותו העמוקה של העורר בעבירות המיוחסות לו. דין הערר להידחות.
על כל האמור לעיל יש להוסיף ולומר כי בעניינו של העורר תסקיר מעצר שלילי, כפי שפרטתי לעיל, השולל אף את המפקחים המוצעים וכן מדגיש את מאפייני אישיותו ודפוסי התנהגותו לפיהם "קיים סיכון להישנות עבירות דומות בעתיד מצד העורר" ומשכך איני סבור כי יש ממש בבקשה להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי.
אשר על כן הערר נדחה אפוא.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לשם שלמות התמונה יצוין, כי שני הנאשמים הנוספים שוחררו לחלופת מעצר באיזוק אלקטרוני בימים 15.12.2022 ו-05.01.2023.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ומששמעתי את טענות באי-כוח הצדדים, הגעתי למסקנה כי דינה של הבקשה להתקבל בעיקרה.
לפיכך, בכפוף להארכת מעצרם, אני מורה על הגשת תסקיר מעצר נוסף מטעם שירות המבחן בעניינם של המשיבים בהקדם האפשרי, ובכפוף לעומס בו מצוי שירות המבחן בימים אלו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו