מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור לחלופה של חבר בארגון טרור

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

משכך, בית המשפט המחוזי הנכבד מצא כי לא ניתן לתת בעורר אמון, שיאפשר את שיחרורו לחלופה, וזאת על-אף גילו המבוגר יחסית, העובדה שהוא רופא אשר תורם לקהילה, ולכך שהפעילות המיוחסת לו בכתב האישום היא פעילות אזרחית ולא פעילות טירור "קלסית". החלטה זו היא מושא הערר שבפני.
טענות הצדדים בערר בהודעת הערר שהגיש, העורר משיג על החלטתו של בית המשפט המחוזי הנכבד, וזאת בארבעה מוקדים עקריים: ראשית, העורר טוען כי בשים לב לכך שחומר הראיות הלכאוריות נגדו, קושר אותו, לטענתו, רק למעשים שנעשו עובר לתאריך 01.11.2016 – לא ניתן לייחס לו עבירה של חברות באירגון טירור.
שנית ועיקר – העורר מואשם בכך שהיה חבר, היה מעורב ואף פיקח על פעילותה של עמותת אמאן, שנטען שהיא למעשה חלק מן התנועה האיסלאמית (שאין מחלוקת כי היא ארגון טירור) וכן שעשה, או שניסה לעשות באמצעותה פעולות ברכוש למטרות טירור.
...
יחד עם זאת, בנסיבות, הגעתי לכלל מסקנה כי מבלי לקבוע מסמרות כלשהן לגבי אפשרות שחרורו של העורר לחלופה כלשהי – אפשרות שליחתו של העורר לחלופה ראויה לבחינה מעמיקה יותר.
נוכח כל האמור לעיל, ובשים לב לכך שהערכאה הדיונית היא המתאימה לקיום בירור מעין זה (ראו: בש"פ 8585/16 בן לולו נ' מדינת ישראל (23.12.2015); בש"פ 8766/15 זנטי נ' מדינת ישראל (05.01.2016)) – ניתנת בזאת לעורר האפשרות להציג לבית המשפט המחוזי הנכבד, וזאת עד לתאריך 17.08.2017, מקום בו יוכלו לשהות בחלופת מעצר בתנאי מעצר "בית מלא", או במעצר כאמור בתנאי פיקוח אלקטרוני, בפיקוחם של משמורנים שיפורטו, והכל בכפוף לתנאים נוספים שיקבעו.
הערר מתקבל חלקית, איפוא, בהתאם לאמור בפיסקה 33 שלעיל, ומוחזר לבית המשפט המחוזי.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

האישום הראשון מייחס למשיב ולנאשם 2 (להלן יחד: הנאשמים) חברות באירגון טירור יהודי אשר שם לו למטרה להביא ל"תבערה בטחונית" על רקע לאומני-דתי וגזעני, במטרה להביא לשינוי מדיניות ולהתנהלות המדינה על פי חוקי התורה.
בהמשך, הותר למשיב לצאת לעבודה בלווי מפקחיו במשך יומיים בשבוע וכן אושר למספר חברים ומכרים של המשיב להכנס למקום המעצר ולהיות עמו בקשר טלפוני.
דברי בא כוח המשיב כי המשיב עובר הליך של שינוי ושיפור וכי בני משפחתו והמפקחים אף הם נרתמו לסייע בהליך זה זכו להתייחסות מצדו של בית המשפט עת פתח לרווחה חלונות היתאווררות לשעות רבות בהן יכול המשיב להתהלך מחוץ לביתו בלווי ופקוח וזאת כפונקציה של מתן אמון מדוד ושקול במשיב ובמפקחיו מתוך היתחשבות בחלוף הזמן, ומבלי להיתעלם מחומרת העבירות המיוחסות לו. עם זאת, איני סבור בעיתוי הנוכחי כי יש באמור כדי להצדיק את שיחררו לחלופת מעצר.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה ובנספחיה ושמיעת טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
במכלול השיקולים, אני סבור כי בשלב זה האיזון שבין חירותו של המשיב לבין מסוכנותו מצוי בהמשך המעצר בפיקוח האלקטרוני, בתנאים עליהם הורה בית המשפט.
סוף דבר, הבקשה מתקבלת.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ב"כ המשיב הפנה להחלטת בית משפט השלום בחיפה במ"ת 36094-09-18 מדינת ישראל נ' אגבריה (15.10.18), אשר הורה בית המשפט על שיחרור לחלופת מעצר של נאשם שהיה בעת הרלוואנטית לכתב האישום חבר מזכירות ועדת המעקב העליונה במיגזר הערבי, ובעברו מזכ"ל תנועת "בני הכפר", ובכתב האישום יוחסו לו שבע עבירות הסתה לטרור וארבע עבירות הזדהות עם ארגון טירור.
...
סבורני כי יישום מבחני הפסיקה מצביע כי קיימות ראיות לכאורה, לאפשרות ממשית לעשיית מעשי טרור.
עם זאת, מקובלת עליי באופן חלקי טענת ב"כ המשיב בדבר ה"אווירה" שבה פרסם המשיב את הפרסומים.
בשקלול האמור לעיל, אני סבורה כי נכון להורות על המשך מעצר המשיב עד לקבלת תסקיר מאת שירות המבחן על מנת שתיפרס התמונה במלואה בטרם תוכרע הבקשה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

למרות זאת, בית המשפט הגיע למסקנה כי אין להורות על שיחרורו של העורר לחלופת מעצר, נוכח חומרת העבירות, מעורבותו של העורר בקשרים שוליים, והמניע הכלכלי שעומד בעינו ומעורר חשש מפני הישנות של עבירות.
כפי שציינתי בעבר "הברחת טלפון סלולארי לאסיר ביטחוני מאפשרת לאסיר קשר ישיר עם חברי ארגון הטרור אליו הוא משתייך, לצורך קידום יעדי האירגון לרבות הכוונה לבצע פיגועים והוצאתם לפועל, ומכאן מלחמת החורמה בתופעה זו" (בש"פ 1716/11 חגאז נ' מדינת ישראל, בפיסקה 6 (8.3.2011); ראו גם ע"פ 3984/16 שוויש נ' מדינת ישראל, בפיסקה 11 (21.5.2017)).
...
למרות זאת, בית המשפט הגיע למסקנה כי אין להורות על שחרורו של העורר לחלופת מעצר, נוכח חומרת העבירות, מעורבותו של העורר בקשרים שוליים, והמניע הכלכלי שעומד בעינו ומעורר חשש מפני הישנות של עבירות.
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בדיון, החלטתי לדחות את הערר.
אשר על כן, הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

צודקת באת כוח המדינה כי לא ניתן להיתעלם מהשתייכות המשיב לאירגון טירור, מעבירות ההצתה המיוחסות לו, ומתסקירי המעצר שהוזמנו במהלך תקופת המעצר של המשיב, המתארים את המורכבות והקשיים בדבר שיחרורו לחלופות שהוצעו.
...
בהחלטת הארכת מעצר קודמת הדגיש השופט י' עמית כי: "אף אני סבור, כשופטים שקדמו לי, כי בשלב זה יש להמתין לסיום משפט הזוטא, שנמצא כעת כמעט ביישורת האחרונה, ולהחלטת בית המשפט בנושא זה, ובהתאם לכך לשקול בהמשך את המשך המעצר" (בש"פ 8348/17 מדינת ישראל נ' פלוני (12.11.2017)).
על כן הנני נעתר לבקשה, ומורה במסגרת החלטה זו על המשך מעצרו של המשיב ב-24 ימים נוספים, או עד למתן הכרעה בתפ"ח 932-01-16, לפי המוקדם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו