מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור לחלופה בעבירות נשק

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בפסיקה נקבע כי המסוכנות הנובעת מעבירות נשק היא כזו אשר בדרך כלל לא ניתן לאיינה בדרך של חלופת מעצר ועל כן, בית המשפט ייעתר לשיחרור לחלופת מעצר בעבירות אלה במקרים חריגים בלבד (בש"פ 3781/18 צרצור נ' מדינת ישראל (22.5.18) בפיסקה 15; בש"פ 5174/17 אבו טהה נ' מדינת ישראל (3.7.17) בפיסקה 7 (להלן: עניין אבו טהה"); בש"פ 4146/17 שלאעטה נ' מדינת ישראל (29.5.17) פסקה 19) (להלן: "עניין שלאעטה").
...
במקרה זה התלבטתי האם ניתן לאיין את המסוכנות בדרך של מעצר בפיקוח אלקטרוני, אולם באתי לכלל מסקנה שאין בענייננו נסיבות כה חריגות ויוצאות דופן, המצדיקות לסטות מן הכלל בדבר מעצר ממש בעבירות נשק.
לנוכח הדברים האמורים, הגעתי למסקנה כי יש להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים בתיק העיקרי.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לבסוף טוענת המבקשת, כי המקרה דנן אינו בגדר המקרים החריגים המצדיקים שיחרור לחלופה נאשם בעבירות נשק.
...
אשר להתקדמות ההליך העיקרי, ביום 27.6.2021 הוקרא למשיב כתב האישום, ובית המשפט נעתר לבקשת בא כוחו לדחות את מתן התשובה לכתב האישום, נוכח העובדה כי טרם קיבל את חומר החקירה.
לאחר שעיינתי בבקשה והאזנתי לטיעוני הצדדים בדיון לפניי, מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.
הבקשה מתקבלת אפוא.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

גם בבקשות למעצרם של מי שעברו לכאורה עבירות נשק, מצוה בית המשפט לבדוק את האפשרות של שיחרור לחלופה תוך מתן משקל הולם למסוכנות הרבה הגלומה בעבירות נשק, אשר כאמור, בד"כ שוללת את האפשרות לשיחרור לחלופה (ראו, למשל, בש"פ 5810/18 גראב נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (8.8.18), שם הורה בית המשפט העליון על עריכת תסקיר בעיניינו של עורר שנחשד בעבירת נשק).
...
בסופו של דבר, לא בוצעה העסקה.
אינני מקבל את הטענה לפיה חלקו של המשיב בעבירה נושא האישום השני, נמוך מחלקם של האחרים.
סיכומם של דברים, לא שוכנעתי כי זהו אחד מאותם מקרים חריגים המצדיקים את שחרורו של מי שנאשם בעבירת נשק, ולפיכך אני מורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2017 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

לא מצאתי בפסיקה אליה הפנה הסניגור מקרים של שיחרור לחלופה בעבירות נשק ללא עריכת תסקיר, והפסיקה אליה הפנה הסניגור אינו כולל נסיבות בדבר רקע לעבירות בנשק הקשור באיום על אדם ספציפי וירי על ביתו (השוו בש"פ 726/16 אלחייק נ' מדינת ישראל (23.2.2016); בש"פ 1748/11 יחזקאל נ' מדינת ישראל (10.3.2011);בש"פ 6169/12 קסנטיני נ' מדינת ישראל (25.8.2012); בש"פ 5419/16 מדינת ישראל נ' פלוני (7.7.2016); בש"פ 8221/15 סלאימה נ' מדינת ישראל (15.12.2015);בש"פ 6154/10 מדינת ישראל נ' אבו ליל (6.9.2010)).
...
אין בידי לקבל את טענת הסנגור הנכבד לפיה על בית המשפט להתעלם בבקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים מחומר חקירה בקשר לעבירות שלא נכללו בכתב האישום נגדו.
מבלי שאביע עמדה בענין האפשרות להסתפק בחלופת מעצר אם שירות המבחן ימליץ על כך, לא מצאתי מקום, גם נוכח הפגיעה בלימודי המשיב לקראת בחינת הסמכה ברפואה, להיעתר לבקשת הסנגור לשחרר את המשיב ללא תסקיר.
משהמבקשת לא התנגדה לעריכת תסקיר מעצר (מבלי שהדבר יתפרש כהסכמה לשחרור לחלופת מעצר), אני מקבל את בקשת המשיב לערוך בעניינו תסקיר מעצר.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

מושכלות יסוד כי בעבירות נשק הכלל הוא מעצר, והחריג הוא שיחרור לחלופה; נדרשים טעמים כבדי משקל להצדיק שיחרור, לאור שעבירת הנשק הינה עבירת ביטחון, המקימה חזקה אינהרנטית של סיכון לכלל הציבור עבירת הנשק לפי סעיף 144(ב) לחוק העונשין היא עבירת בטחון, המקימה חזקת מסוכנות סטאטוטורית לפי סעיף 21(א)(1)(ג)(2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים).
...
לאחר ששקלתי הדברים, ולא בלי התלבטות, החלטתי לדחות הערר.
פרמטרים אלו מביאים אותי למסקנה, כי לא נפלה שגגה בהחלטת בית המשפט קמא ועל כן הערר נדחה .
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו