מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור בתנאים של שוהה בלתי חוקי

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

המסגרת הנורמאטיבית אכן בימים כתיקונם, עילת המעצר העיקרית שחלה בעיניינם של תושבי האיזור השוהים בישראל שלא כחוק, היתה חשש ההמלטות, ובמקרים רבים מאד, הורה בית המשפט על שחרורם בתנאים שכללו ערובות וערבויות לצורך הבטחת התייצבותם למשפט.
חשוב לציין כי לצד אחידות הדעים, הדגיש בית המשפט העליון: "אין לקבוע כלל קטגורי לפיו בהנתן מצב החרום, לעולם הדין של שוהים בלתי חוקיים יהיה מעצר עד תום ההליכים", אלא יש לבחון כל מקרה לגופו באופן פרטני.
...
יוצא אפוא, כי בעניינם של המשיבים יש לבחון הן את חשש ההימלטות והן את חשש המסוכנות, וזאת בזהירות והקפדה מיוחדים, הנדרשים במצב החירום הלאומי.
לפיכך, אני מורה על מעצרם עד תום ההליכים.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

משכך, וכפי שהובהר בהחלטה שניתנה לפני ימים ספורים, אין לקבוע כלל קטגורי לפיו "בהנתן מצב החרום, לעולם הדין של שוהים בלתי חוקיים יהיה מעצר עד תום ההליכים" (בש"פ 7751/23 אבו עואד נ' מדינת ישראל, פסקה 9 (26.10.2023)).
הוא קבע כי עניין זה מצביע על כך כי העבירה בוצעה בנסיבות מחשידות ובניסיון להערים על כוחות הבטחון באופן המקשה על בית המשפט לתת במבקשת את האמון הנידרש לצורך שיחרורה בתנאים.
...
לאחר עיון בבקשה על נספחיה, אני סבורה כי דינה להידחות.
לאור כל האמור לעיל, הבקשה למתן רשות ערר נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אשר לערכים המוגנים, מדובר בעבירות הפוגעות ברכושו של הזולת, בתחושת בטחונו הקנייני והאישי, בריבונות המדינה ובביטחונה, כשהעבירות מבוצעות ע"י שוהים בלתי חוקיים.
על הנאשם להתייצב לריצוי עונשו ביום 1.8.2023 בבית המעצר "מיגרש הרוסים" בירושלים עד לשעה 14:00 כשהוא מצוייד בתעודת זהות ובעותק מיגזר הדין; מאסר על תנאי של 10 חודשים, שלא לעבור כל עבירת רכוש כלפי רכב למעט היזק לרכב במזיד, בתוך 3 שנים משחרורו; מאסר על תנאי של 4 חודשים, שלא לעבור כל עבירת רכוש אחרת, וכן כל עבירה של נהיגה ללא רישיון וללא ביטוח, עבירה על חוק הכניסה לישראל, הפרעה לשוטר והתנגדות למעצר, בתוך 3 שנים משחרורו; קנס בסך 5,000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתו אם לא ישולם.
...
גזירת הדין נוכח כל האמור, גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 30 חודשים בניכוי מלא של ימי מעצרו של הנאשם על-פי חישוב שב"ס שיכריע במכלול התיקים שבכותרת.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ברע"פ 3677/13 אלהרוש ואח' נ' מדינת ישראל, נקבע כי מיתחם העונש ההולם בעבירה של שהייה בלתי חוקית בישראל, כאשר לא נלוו לה עבירות נוספות, נע בין מאסר על תנאי ל- 5 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית.
5 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום שיחרורו של הנאשם, והתנאי הוא, כי הנאשם לא יעבור בתקופת התנאי עבירת אלימות פיזית או מילולית כלפי בן מישפחה, ויורשע בגינה.
...
נוכח נסיבות ביצוע העבירות, כפי שפורט לעיל, אני קובעת כי פגיעה בערכים המוגנים היא ממשית.
בנסיבות תיק זה, כאשר המתחם מתייחס למספר מעשי עבירה שבוצעו על ידי הנאשם ובכלל זה שהייה בלתי חוקית בישראל, תקיפת המתלוננת ומספר אירועי איומים כלפיה, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין 6 ל- 14 חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלוות.
לאחר ששקלתי את כל השיקולים המפורטים לעיל אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 10 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו בתאריך 11.5.23.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

כאמור, סבורני כי כל עוד המשיבה בוחנת אפשרות הרחקתו של שוהה בלתי חוקי בפרק הזמן הקבוע בחוק, ובהיעדר חלופה אחרת רלוואנטית מהחלופות הקבועות בסעיף 13ו(א), לא ניתן לשחררו ממשמורת; למצער, הנטל המוטל על המשיבה בפרק זמן זה – 60 יום, להמשך אחזקתו של שוהה בלתי חוקי במשמורת, הוא נמוך ביותר; די בהצהרת כוונה לבחינת אפשרות הרחקה או שיחרור בתנאים הולמים שמגשימים את מטרת החוק, כדי לתת למשיבה היזדמנות לבחון אפשרויות אלה, כשהשוהה הבלתי חוקי מוחזק במשמורת.
...
בנסיבות אלה, סבורני כי די באמור לעיל כדי להביא לדחיית הערעור.
כאמור, במקרה שלנו משלא התקיים אחד התנאים הקבועים בסעיף 13ו(א), הרי סבורני אין מקום להידרש לחריג לתחולת הסעיף האמור.
כאמור, סבורני כי כל עוד המשיבה בוחנת אפשרות הרחקתו של שוהה בלתי חוקי בפרק הזמן הקבוע בחוק, ובהעדר חלופה אחרת רלוונטית מהחלופות הקבועות בסעיף 13ו(א), לא ניתן לשחררו ממשמורת; למצער, הנטל המוטל על המשיבה בפרק זמן זה – 60 יום, להמשך אחזקתו של שוהה בלתי חוקי במשמורת, הוא נמוך ביותר; די בהצהרת כוונה לבחינת אפשרות הרחקה או שחרור בתנאים הולמים שמגשימים את מטרת החוק, כדי לתת למשיבה הזדמנות לבחון אפשרויות אלה, כשהשוהה הבלתי חוקי מוחזק במשמורת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו