מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור בתנאים ללא תסקיר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

לאור האמור, הורה על שיחרור המבקש לחלופה בתנאים מגבילים, וזאת ללא תסקיר שירות מבחן.
...
ודוק, אף אם סבר בית המשפט המחוזי כי החלטת בית משפט השלום אינה מבוססת דיה, וכי ניתנה על בסיס מסד נתונים חסר, הרי שלמצער היה מקום להורות על הכנת תסקיר מעצר, ולא לשלול באופן גורף כל אפשרות של שחרור לחלופת מעצר במקרה זה. יוער, כי לא נעלם מעיניי כי בסופו של דבר לא נתבקש, וממילא לא הוגש, תסקיר מעצר בעניינו של המבקש.
ואולם מכאן ועד למסקנה כי אותן הצדקות, משכנעות לטעמי, העומדות מאחורי הכלל לפיו במקרה הרגיל יש לעצור עד תום ההליכים סוחרי סמים 'קשים', גם מצדיקות כעניין שבשגרה החזקה מאחורי סורג ובריח לתקופות ממושכות גם סוחרי סמים 'קלים', אין דעתי מגעת.
מכל מקום, בין אם תתקבל גישתי בעניין זה ובין אם לאו, המקרה דנן הוא מקרה 'קל', בו יש לקבל את הערר גם כך וגם כך. סוף דבר, דין הבקשה להתקבל, ובהמשך לכך מתקבל הערר אף הוא.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא סקר בקצרה את טענות הצדדים וקבע בהחלטה מיום 1/10/20 כי "לגופו של עניין ובקשה – אצא מנקודת הנחה כי תנאי מעצרו של המשיב קשים עבורו, בהיותו – כפי שנימסר נתון בהפרדה ארצית בכלא "נפחא". עם זאת השאלה הנשאלת היא האם ניתן להורות על שיחרורו של המשיב לחלופת מעצר כבר עתה, אף מבלי להדרש לתסקיר, בשים לב שהמשיב צעיר נעדר עבר פלילי ומאז הוגשו ההליכים בעיניינו הוא עצור משך תקופה ארוכה באופן יחסי בהיותו עצור לצורכי חקירה כבר מיום 20/8/20 ועד עתה בהליך שבפניי".
בית המשפט קמא, כאמור, אישר וקבע כי אכן לבית המשפט הסמכות והאפשרות לבחון חלופת מעצר ללא צורך בתסקיר, אולם הוא אינו סבור כי אנו נמצאים בנקודת זמן שבה השתנה האיזון כדי לשקול את שיחרורו של העורר לחלופת מעצר ללא תסקיר.
...
מכאן נקבע בהחלטה מיום 7/9/20 כי "בנסיבות אלו אני סבורה כי נכון לבחון את שאלת מעצרו או שחרורו של המשיב עד תום ההליכים בזהירות המתבקשת, ולשם כך יש צורך בקבלת תסקיר מאת שירות המבחן". הדיון נדחה ליום 1/10/20 ונקבע כי יש להגיש את התסקיר עד ליום 30/9/20.
לאור האמור לעיל, אני מקבל את הערר כדי לאפשר לב"כ העורר להשלים את טיעוניו הממוקדים והרלוונטיים לעניין זה. לאחר מכן ישקול בית משפט קמא אם יש מקום להמתין לקבלת תסקיר לצורך קבלת חוות דעת מקצועית ומקיפה מאת שירות המבחן וכן יבחן אם יש מקום לתת הוראות אופרטיביות נוספות בהתאם לשיקול דעתו.
על כן, אני מקבל את הערר לצורך השלמת טיעוניו של העורר הנ"ל וקובע דיון בבית משפט קמא ליום 8/10/20 בפני שופט תורן לשעה 10:00.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מציג שורה של החלטות – מפנה לבש"פ 1107/04 – מכירת 40 ק"ג קאנבוס בשתי הזדמנויות בצוותא – החלטת שיחרור ללא תסקיר; עמ"י 2775-06-13 עיסקאות סמים עם סוכן לאדם שיש לו שני תנאים בגין עבירות סמים; מפנה לעמ"ת 44656-01-14 מכירה לסוכן במספר הזדמנויות, שיחרור ללא תסקיר, תיק מחוזי.
...
אני סבורה כי ביהמ"ש קמא לא נתן משקל נכון לחזקת המסוכנות הקיימת כנגד המשיב, כשעליו הנטל להפריכה – ואין אך בגילו הצעיר די כדי להפריך מסוכנות זו. אכן מדובר בסחר בסם "קל", בתמורה שאינה גבוהה – אך מדובר בשיטתיות, בתחכום, בנגישות עסקית לסם שאפיינה את המשיב כשהוא משתמש באפליקציה ייעודית לצורך כך – ועל כן אפיון התנהלותו זו של המשיב מקנה נופך של מסוכנות ממשית הנלמדת ממנו – כאשר הסם ה"קל" בו סחר אינו מפחית ממסוכנות זו. בתי המשפט התייחסו לפסיקותיהם גם לתפיסה המוטעית בקביעה השגורה כי יש להתייחס באופן מקל יותר לעבירות הנעשות בסמים הנתפסים כקלים – אך בעניינו של המשיב מדובר בעבירות רבות של סחר בסם מסוכן, על פי הגדרתו בפקודה, ועל כן אין בהיותו של הסם מסוג קנאביס "קל" כדי להפחית ממסוכנותו של המשיב.
נוכח כל אלה, והתנהלותו לאורך זמן של המשיב שעסק לכאורה במשלח יד של סחר בסם מסוכן, בתחכום רב – אני סבורה כי יש מקום להורות על קבלת תסקיר מעצר בעניינו, כדי לבחון את מסוכנותו, ואם בכלל יכולה חלופה לסכון בעניינו.
בשולי הדברים ייאמר, כי צדקה המבקשת בביקורתה כלפי בימ"ש קמא על מתן צו עיכוב על מתן עיכוב ביצוע דחוק בזמן, כפי שנתן, באופן שהקשה באופן מיותר על הגשת הערר ודיון בו. סופו של דבר – מתקבל הערר, החלטת בימ"ש קמא מבוטלת, והדיון יושב לבימ"ש קמא, (בימ"ש השלום בראשל"צ) לקבלת תסקיר מעצר בעניינו של המשיב, וזאת עד ליום 31.7.17 שעה 10:00.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כך, אילו הייתי סבורה כי תסקיר של שירות המבחן היה עשוי להועיל לבית המשפט לקבל החלטה בדבר שיחרור בתנאים, הייתי מורה על קבלת תסקיר כזה, וכך צריך היה גם בית משפט קמא לנהוג.
...
לכן, לאור כל האמור, אני סבורה כי אין מקום להתערב במסקנתו של בית המשפט במקרה דנן, לפיה אין טעם בבקשת תסקיר משירות המבחן.
אציין כי מסקנה זו אינה צריכה לנבוע מהעומס המוטל על שירות המבחן.
סוף דבר – לאור כל האמור לעיל, הערר נדחה.

בהליך גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר) שהוגש בשנת 2023 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

בפסק הדין ג'אבר חילק בית המשפט את המקרים בהם ניתן להחליט על מעצרו של אדם עד תום ההליכים או על שיחרורו בתנאים ללא תסקיר ל 3 קטגוריות.
...
לסיכום, אני קובע כי ניתן לדרג את רשלנותו של הנאשם ברף הבינוני עד גבוה, לאור מכלול הנתונים אשר הובאו בפניי.
קביעת מתחם הענישה בתיק זה. בעניינו של הנאשם אני קובע כי מתחם העונש ההולם בעבירה בה הורשע נע בין 10-20 חודשי מאסר בפועל לצד רכיב פסילה של 07-15 שנות פסילה, מאסר מותנה, פסילה מותנית קנס ופיצוי.
עונשו של הנאשם: לאחר ששקלתי את חומרת העבירה, את מתחם הענישה הנוהג, את נסיבותיו האישיות של הנאשם כפי שהוצגו בפני, את וותק נהיגתו ועברו התעבורתי, ואת הפסיקה הנוהגת אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל: מאסר בפועל לתקופה של 13 חודשים על הנאשם להתייצב לרצות את עונש המאסר ביום 6.8.23 בבית המעצר הדרים בשעה 09:00 .
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו