מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור בתיק החזקת כמאה גרם קנבוס

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

הוא הדגיש את היותו של הנאשם נעדר עבר פלילי כלשהוא ואת הטיפול שעבר הנאשם מאז הרשעתו וכי אף מאז לא ניפתחו נגדו תיקים נוספים.
אף ב"כ הנאשם תמך טיעוניו בפסיקה שהציג בפני ביהמ"ש. הנאשם הורשע כאמור, בהחזקתם של זרעי קאנביס במשקל כולל של מאה גרם, ומדובר בכמות שהיא כפי שבעה מהכמות הקבועה בחוק ככמות המוגדרת לצריכה עצמית.
הנאשם ניהל את ההליך הפלילי ואולם לא העיד במהלכו, כך שדבריו לא הובאו בהליך זה. את הדברים שהביא בפני שירות המבחן הביא לאחר הרשעתו בדין ובטרם הטיעונים לעונש, וקשה היה להשתחרר מן הרושם כי יש קשר בין הדברים.
...
על כן, אני גוזרת על הנאשם שני חודשי מאסר לריצוי בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, כפי שהתווה הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו מיום 24/2/13.
עוד אני גוזרת על הנאשם שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה כלשהי לפי פקודת הסמים המסוכנים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

היום, 28.10.18, טענו ב"כ הצדדים לעונש: התביעה עתרה למאסר בפועל למשך שנתיים ולענישה נלווית; ההגנה עתרה לאימוץ המלצתו של שירות המבחן; מעשי הנאשם: בשתי הזדמנויות שונות בתחילת שנת 2017 החזיק הנאשם בדירתו, שלא לצריכה עצמית, כ-26 גרם קאנבוס (מריחואנה), אותם רכש מישכנו תמורת 4,000 ₪ בכל פעם [אישום שני].
במהלכה של תקופה החל מיום 9.11.16 ועד ליום 18.3.17, בשש-עשרה הזדמנויות שונות[footnoteRef:1], מכר הנאשם לאחרים – ארבעה במספר – קאנביס במשקלים שנעו בין שני גרם לשבעה-עשר גרם, תמורת מאה ₪ לגרם [אישומים שלוש עד שש].
הנאשם החל לצרוך קאנבוס לאחר שיחרורו מצה"ל, תחילה בנסיבות חברתיות ובאופן מזדמן, ועד לשימוש אינטנסיבי ויומיומי ב-13 השנים האחרונות.
לא תחתם ההיתחייבות, ייאסר הנאשם למשך חודש ימים; שישה חודשי פסילה על תנאי למשך שנתיים מהיום, מלנהוג או לקבל רישיון נהיגה; חילוט סך של 2,400 ₪, שנתפס במהלך החקירה, לזכות קרן הסמים; צו מבחן למשך שנה מהיום, כשהנאשם מוזהר כי המנעות משיתוף פעולה עם השרות תוביל להשבת התיק לבית המשפט ולהטלת עונש חלופי נוסף; צו של"צ בהקף של 400 שעות, כשהנאשם מוזהר כי אי-ציות להוראות שירות המבחן, או הממונים במקום השל"צ, יוביל להשבת התיק לבית המשפט ולהטלת עונש חלופי נוסף; הוראות נילוות: עותק גזר הדין יישלח לשירות המבחן, המתבקש להגיש תכנית של"צ לאישור עד למועד הדיון הנקבע עתה ליום 28.11.18 שעה 10:00.
...
סוף-דבר, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: שישה חודשי מאסר על-תנאי למשך שנתיים מהיום, שלא יעבור עבירת סם שהיא פשע; קנס בסך 2,000 ₪ או חודשיים מאסר תמורתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

תסקיר שירות המבחן: הנאשם בן 25, רווק שהשתחרר ממאסר קודם כחודשיים טרם מעצרו בגין התיק שבכותרת.
בעבירות אלו, על דרך הכלל בתי המשפט נותנים דעתם בין היתר לטיב הסם, כמותו, אופן החזקתו, אופן החדרתו לכלא, האם נועד לשימוש עצמי של אסיר או לצורך סחר בו בין האסירים השונים התמורה שניתנה בעדו וכן יתר הנסיבות האופפות את ביצוע העבירה.
ביתר פירוט, בעבירות שעניינן סחר או אספקת סם מסוג חשיש או קאנביס, במשקל שנע בין עשרות גרמים עד למאה גרם, נגזרים עונשי מאסר בפועל שיכול וינועו בין 6 חודשים ועד ל- 18 חודשים בגין כל עבירה.
...
בע"פ 2891/12 מדינת ישראל נ' רבעא [ פורסם במאגרים], התייחס בית המשפט העליון לערכים המוגנים העומדים בבסיס איסור פלילי זה, וציין בין היתר כי: "יש מקום להכביד בענישה בגין עבירות מסוג זה – וגישה זו מקובלת עליי לחלוטין. המדובר בעבירות שאין צורך להכביר מילים אודות השלכותיהן הפוטנציאליות, הרות האסון...". עוד נכתב על ידי כב' השופטת ברק-ארז, כי: "...הברחת מכשירי הטלפון אל בין כותלי הכלא נחשבת על-ידי גורמי הביטחון לפעילות בעלת השלכות מזיקות ביותר. השלכותיה חורגות הרבה מעבר לשאלות של משמעת בבית הסוהר עצמו אל עבר היבטים ביטחוניים ממש ומניעת פעילות של פשע וטרור מחוץ לכותלי בית הסוהר. מבחינה זו כל הברחה של מכשיר טלפון אל בית הסוהר יוצרת איום פוטנציאלי על שלום הציבור ומסכלת היבט חשוב של מטרות הענישה – ניתוקו של העבריין המורשע מרשת הפעילות העבריינית, ככל שהוא עדיין קשור בה". על החומרה הספציפית בה ראה המחוקק הכנסתו של ציוד קצה רט"ן ניתן ללמוד מתיקון 47 בפקודת בתי הסוהר שבו הוחמר העונש המירבי בגין הכנסת ציוד רט"ן פי חמישה, והועמד על שלוש שנות מאסר.
מכל המקובץ לעיל, הנני לקבוע כי מתחם העונש ההולם בגין מכלול מעשיו של הנאשם נע בין 12 ל- 30 חודשים מאסר בפועל.
סוף דבר, מכל המקובץ לעיל הנני לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 20 חודשים מאסר בפועל שימנו מיום מעצרו, 28.8.2016; 5 חודשים מאסר על תנאי, למשך שנתיים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירות סמים מסוג עוון או עבירות לפי סעיף 52 לפקודת בתי הסוהר; 10 חודשים מאסר על תנאי, למשך שנתיים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירות סמים מסוג פשע; 2000 ₪ קנס או 10 עשה ימי מאסר תמורתו, הקנס ישולם עד ליום 1.1.18.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2013 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לפי המפורט בכתב האישום, ביום 17.3.13 בשעה 14:20 בביתם של המשיבים בטירה, על הגג בתוך העציצים, נתפסו 62 שיחים של סם מסוכן מסוג קאנבוס במשקל שני קילו מאה ועשרים גרם נטו (2.120 ק"ג).
בנוסף לכך, לעבירות המיוחסות למשיב בתיק זה נודעה חומרה יתרה - ומיוחסת לנאשם החזקת 91.01 גרם נטו של חשיש וקנאביס, וגידול של 70 שיחי קאנביס במשקל של 2.235 קילו נטו.
אדרבא, מאז שיחרורו ממאסרו האחרון לפני מספר שנים, חזר להשתמש בסמים, והגדיל עשות בהסתבכותו בעבירות נשוא תיק זה, שעניינן גידול סמים בכמויות מסחריות, והחזקתם שלא לצריכה עצמית.
...
בתסקיר המשלים בחן השירות מספר רב של מפקחים ופסל אותם, למעט שני אחיו, אולם המסקנה לגביהם תמוהה- הואיל והשירות מאשר אותם כמפקחים חרף העובדה כי היו מודעים לשימושו של משיב 1 בסמים לאורך השנים ואפילו ערכו ניסיונות לסייע לו, מה שמעיד על חוסר יכולתם לפקח עליו.
דיון ומסקנות לאחר שנדרשתי לטיעוני הצדדים ולמכלול השיקולים, החלטתי להורות על מעצרו של משיב 1 עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת הסדר טיעון שלא כלל הסכמה עונשית הודה הנאשם– אליהו אלמגור (להלן: "הנאשם") בעובדות כתב האישום המתוקן שהוגש נגדו, והורשע על פי הודאתו בעבירות סמים מסוג חשיש ובהן החזקת סם לצריכה עצמית, במשקל מיצטבר של כמאה גרם, לפי סעיף 7(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג-1973 (להלן: "הפקודה"), שתי עבירות של סחר בסם (לפי סעיף 13 לפקודה) במשקל מיצטבר של כ 290 ג', ועבירה אחת נוספת של הספקת סם בתמורה במשקל של כ 95 ג'.
הנאשם ניהל בעבר עסק כושל ולאחר שנקלע לקשיים ניפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל וכיום נמצא בעיכוב הליכים, בעיצומו של הליך פשיטת רגל.
לטענת הסניגור, הנאשם יכול היה לקבל מריחואנה באופן חוקי בשל מצבו הרפואי דאז אולם בחר שלא לעשות כן. עוד טען כי סכום הכסף שנתפס בביתו של הנאשם היה מיועד לטיפולי הפוריות שאישתו עברה באותה התקופה ולא נבע מהתמורה שהתקבלה ממכירת הסמים, זאת בשל העבודה כי הנאשם אינו מנהל חשבונות בנק.
שירות המבחן התרשם כי הנאשם מתייחס באופן קונקריטי לקשייו לעמוד אל מול פתויים כספיים ועשיית "כסף קל", טען כי תיפקד באורח נורמאטיבי לאחר שיחרורו ממאסר, אך התקשה להסביר את מעורבותו הנוספת בשימוש בסמים.
...
אשר על כן, איני מקבל טענה זו. הענישה הראויה במקרה זה, ועל פי מדיניות הענישה הראויה, הרצויה, והמרתיעה- הינה לתקופת מאסר משמעותית אשר תבוצע מאחורי סורג ובריח.
לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ואת הנסיבות וחומרת העבירות בהן הורשע הנאשם, עברו הפלילי הקודם ונסיבותיו האישיות, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 15 חודשים בניכוי ימי מעצרו .
נוכח הכרזתו של הנאשם כסוחר סמים, אני מורה על חילוט הכסף שנתפס בסך 15,600 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו