מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שוויון וזכות גישה לערכאות

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

זאת, בשים לב לכך שלצד התכליות של יעילות וגילוי האמת, ביסוד ההליך האזרחי מצויות גם התכליות של קידום השויון ומימוש זכות הגישה לערכאות (ראו למשל: יששכר רוזן-צבי ההליך האזרחי 73-31 (2015)).
...
סוף דבר: הנני מציע לחבריי כי נדחה את הערעור ונחייב את המערער לשלם למשיב הוצאות בסך של 7,000 ש״ח בתוספת מע״מ. המשנה לנשיאה ח' מלצר: אני מסכים.
המשנה לנשיאה השופטת ד' ברק-ארז: אני מסכימה עם חברי השופט א' שטיין כי דין הערעור להידחות.
אולם, אין ספק כי אין מקום לאפשר הגשתה של תובענה המכוונת לקבלת סעד הצהרתי בדרך של המרצת פתיחה בנסיבות שבהן מגמת פניו של התובע היא בסופו של דבר הגשת תביעה לפיצויים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

להליך אזרחי יש תכליות רבות שכוללות יעילות וגילוי האמת לצד קידום שויון ומימוש זכות הגישה לערכאות.
...
עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה שהוגשו במענה לה; דין הבקשה להתקבל בכפוף לתשלום הוצאות לנתבעים ולאוצר המדינה – ולהידחות, תוך הותרת פסק-הדין בעינו, אם ההוצאות לא תשולמנה.
ברקע הבקשה בדיון שנערך ביום 30.11.2021 במעמד בא-כוח התובעים והנתבע והיה קדם-משפט מסכם נקבע כך: "שמעתי את עמדת ב"כ התובעים בהתייחס להתכנות הגעתם לישראל. אני קובעת מועד לשמיעת מלוא העדים ליום 30.6.22 משעה 09:30 עד שעה 15:30. [...] אין צורך לומר שבדיון שנקבע כאמור לעיל יש צורך בחובת התייצבות אישית של כל בעלי הדין ובעל דין שלא יתייצב מכל סיבה שהיא, תצהירו יוצא מתיק ביהמ"ש" [ההדגשה במקור].

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "כיום, בחלוף למעלה מארבעה עשורים מאז כינונו של מוסד עתירות האסירים, וברוח התקופה בה זכויות האדם ובכללן הזכות לשויון וזכות הגישה לערכאות קיבלו מעמד של בכורה במשפט הישראלי, בשלה העת לכונן מוסד עתירות אסירים בכל הנוגע לחיילים הכלואים בבתי סוהר צבאיים בדומה לזה הקיים לגבי אסירים בבתי סוהר אזרחיים". על רקע זה, וכפי שנקבע גם בפסק הדין בב"ש 28/23 ובפסקי דין נוספים (ראו, למשל: עלב"ש (פסיקה צבאית יבד"ץ) 8/21 טוראי כ' ח' נ' התובע הצבאי הראשי, פסקה 22 (22.4.2021)), נראה כי אכן בשלה השעה לפעול לגיבושו של הסדר דומה לזה הקיים ביחס לעתירות אסירים בפקודת בתי הסוהר גם לגבי כלואים בבתי כלא צבאיים.
...
דין העתירה להידחות על הסף.
העתירה נדחית אפוא על הסף.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

" ההכרעה העקרונית באשר לחבות בהוצאות המשפט מבוססת על מספר מגמות ועקרונות יסוד שיש לאזן זה עם זה והם הבטחת זכות הגישה לערכאות; שמירה על זכות הקניין של הפרט; שמירה על שויון בין בעלי הדין, וניהול יעיל של משאבי מערכת השפיטה (ר' למשל בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה, המסחר (30.06.2005), להלן – "עניין תנובה").
...
למעשה, כל שנותר להכריע בו כעת הוא סוגיית ההוצאות וזה עיקרו של פסק דין זה. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בתיק, על כלל הבקשות והמסמכים שהוגשו בו עד כה, כמו גם בטיעוני ב"כ הצדדים לעניין סוגיית ההוצאות, אני מוצאת לנכון לחייב את התובע בתשלום הוצאותיהם של הנתבעים בסך 20,000 ₪ לכל נתבע (סה"כ 40,000 ₪), ואנמק.
לו הייתה נדחית התביעה דנן בפסק דין מנומק, יש להניח כי סכום ההוצאות שהיה נפסק היה גבוה מסכום ההוצאות לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000 העומד בנסיבותיו של תיק זה על 24,564 ₪ (כולל מע"מ) לכל נתבע.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

" ההכרעה העקרונית באשר לחבות בהוצאות המשפט מבוססת על מספר מגמות ועקרונות יסוד שיש לאזן זה עם זה והם הבטחת זכות הגישה לערכאות; שמירה על זכות הקניין של הפרט; שמירה על שויון בין בעלי הדין, וניהול יעיל של משאבי מערכת השפיטה (ר' למשל בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה, המסחר (30.06.2005), להלן – "עניין תנובה").
...
זאת ועוד, לו הייתה נדחית התביעה דנן בפסק דין מנומק, יש להניח כי סכום ההוצאות שהיה נפסק היה גבוה מסכום ההוצאות לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינמלי המומלץ), התש"ס-2000 העומד בנסיבותיו של תיק זה על 15,581 ₪.
משנדחתה התביעה בשלב שלפני ישיבת ההוכחות ותוך חסכון הסיכון המשפטי הכרוך בכך וחסכון בעלויות נוספות לניהול ההליך מחד, ובהתחשב בסכום ההוצאות שהוציאה הנתבעת בפועל מאידך, אני סבורה כי סכום בסך 12,000 ₪ מאזן נכונה בין השיקולים המונחים על הכף.
סוף דבר התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו