מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שוד חלפן כספים בכוח או באיום

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

כך נותרו בכתב האישום שישה אישומים: האישום השני, הנסב על קשירת קשר לבצוע מעשי הרצח של אוהד פרנקו ז"ל ודניאל סמארה ז"ל, שהשתייכו לחבורה עבריינית אחרת, וכן על ביצועם של מעשי הרצח האמורים; האישום השלישי, הנסב על קשירת קשר לגרום למותו של אדם בשם מוטי חסין; האישום הרביעי, הנסב על קשירת קשר לסחוט אדם בשם רונן תמר ולגרום לכך שהאחרון ישלם כספים שנדרשו משי דעבול ז"ל, שותפו שנרצח בשנת 2011; האישום החמשי, הנסב על ארוע שבו תקף המשיב 4, אלון מימון (להלן: אלון), אדם אחר בעת ששהו במועדון הימורים; האישום הששי, הנסב על שוד של חלפן כספים; וכן האישום השביעי, הנסב על מעשי הדחה בחקירה המיוחסים למשיב 6, רועי אשולי (להלן: רועי).
לכל אחד מהמשיבים בפרשה מיוחסת מעורבות בחלק מהאישומים, כמפורט להלן: אביאל מואשם באישומים השני והשלישי, ובגינם מיוחסות לו שתי עבירות רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק) ושתי עבירות של קשירת קשר לבצוע פשע (רצח) לפי סעיפים 499(א)(1) ו-300(א)(2) לחוק; המשיב 2, עמרם כהן, מואשם באישום השני ובגינו מיוחסות לו שתי עבירות רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק, עבירה של קשירת קשר לבצוע פשע (רצח) לפי סעיפים 499(א)(1) ו-300(א)(2) לחוק, וכן עבירות של החזקת נשק שלא כדין לפי סעיף 144(א) רישא לחוק והצתה לפי סעיף 448(א) רישא לחוק; המשיב 3, ניר דבח (להלן: ניר), מואשם באישום השני ובגינו מיוחסות לו שתי עבירות רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק ועבירה של קשירת קשר לבצוע פשע (רצח) לפי סעיפים 499(א)(1) ו-300(א)(2) לחוק; אלון מואשם באישומים השני, השלישי והחמישי ובגינם מיוחסות לו שתי עבירות של קשירת קשר לבצוע פשע (רצח) לפי סעיפים 499(א)(1) ו-300(א)(2) לחוק, עבירה של פציעה בנסיבות מחמירות לפי סעיפים 334 ו-335(א)(1) לחוק ועבירה של החזקת נשק לפי סעיף 144(א) רישא לחוק; המשיב 5, שי אשולי (להלן: שי) מואשם באישום השלישי ובגינו מיוחסות לו עבירה של קשירת קשר לבצוע פשע (רצח) לפי סעיפים 499(א)(1) ו-300(א)(2) לחוק ועבירה של החזקת נשק לפי סעיף 144(א) רישא לחוק; רועי מואשם באישומים השני, הרביעי והשביעי ובגינם מיוחסות לו העבירות הבאות: קשירת קשר לבצוע פשע (רצח) לפי סעיפים 499(א)(1) ו-300(א)(2) לחוק, סחיטה באיומים לפי סעיף 428 לחוק, סחיטה בכוח לפי סעיף 247 לחוק, היזק בחומר נפיץ לפי סעיפים 452 ו-454 לחוק, קשירת קשר לבצוע פשע (סחיטה בכוח וסחיטה באיומים) לפי סעיף 499(א) לחוק, והדחה בחקירה לפי סעיף 245(ב) לחוק.
...
אני סבורה כי אלה מצדיקים את קבלת הבקשה דנן.
סוף דבר: הבקשה מתקבלת.
אני מורה על הארכת מעצרם של המשיבים בפיקוח אלקטרוני, כמפורט בפסקה 1 לעיל.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2012 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד דחה בית המשפט בהקשר זה את טענת המערער כי אפשר והתקיפה הייתה תקיפה אקראית של אדם בלתי ידוע למטרת שוד, הקשורה למקצועו של המערער כחלפן כספים.
בין היתר, כולל עברו הפלילי עבירות של פריצה, גניבה, היזק לרכוש במזיד, בריחה ממשמורת חוקית, מעשה מגונה בכוח, מעשה סדום תוך ניצול מצב נפשי, היתנהגות פרועה במקום צבורי, חבלה במזיד ברכב, שימוש ברכב ללא רשות, גניבה מרכב, איומים, הסגת גבול פלילית, התפרצות למקום מגורים, החזקת סכין למטרה לא כשרה, הונאה בכרטיס חיוב, החזקת נכס חשוד כגנוב, קבלת נכסים שהושגו בפשע, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, ועוד.
...
נוכח כל האמור, טוען המערער כי התביעה לא הצליחה להוכיח את אשמתו מעל לספק סביר.
בית המשפט ציין כי אשתו של המתלונן העידה "באופן קולח, נחוש ודעתני, בעברית טובה למדי, עת עמדה על גרסתה, לפיה נמנעה, מלכתחילה, להאשים את הנאשם בתקיפת בעלה, לאור רצונם להגן על המשפחה. כך גם הסבירה את השוני בין אלה לבין אמירתה לשוטר, בסמוך לאירוע. היא הדגישה, בהתרעמות, את העוול שגרם להם הנאשם, ברבות השנים, ואת רדיפתו אחר משפחתה. גם מעדה זו התרשמתי לחיוב ואני מאמין לדבריה, לאחר שהיטיבה להסביר את מה שנראה, בתחילה, כסתירות כלשהן, ושוכנעתי מהסברים אלה ומאמיתותם" (ההדגשות הוספו).
על כן יש לדחות את הערעור, הן לעניין ההרשעה, והן לעניין העונש.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

מעובדות כתב האישום עולה כי במהלך חודש פברואר 2009 קשרו מסאלחה, סעיד, ועוד שניים אחרים – חסן עבד אלהדי (להלן: חסן) ורמי יאסין (להלן: רמי) – קשר לבצע שוד מזוין של חלפן כספים תושב פרדיס, מוניר מרעי (להלן: המתלונן), הגר בשכנות לחסן ורמי.
בעת שיצא המתלונן מביתו ובידו שקית שהכילה 80,000 ש"ח, כרטיס אשראי, שיקים ומסמכים, חסמו המשיבים את דרכו באמצעות הרכב הגנוב ושדדו אותו כשהם רעולי פנים, תוך איומי אקדח.
בעיניינו של אבו-ואסל, בא כוחו הדגיש כי על פי כתב האישום אבו-ואסל מואשם בכך שהסיע את אלה שביצעו את השוד בלבד, ולכן חומרת המעשים המיוחסים לו פחותה בהשוואה לאחרים.
...
בחינת השיקולים המתחרים מובילה במקרה זה למסקנה כי קיים צורך להאריך את מעצרם של המשיבים, אם כי לתקופות שונות, כמבואר בפיסקאות 13 ו-14 להלן.
לעומת זאת בעניינם של מסאלחה ואבו-ואסל, הבקשה מתקבלת חלקית ומעצרם מוארך ב-45 ימים בלבד, כאשר בתוך תקופה זו תבחן לגביהם חלופת מעצר שתוצע על ידם והיה ויוגש תסקיר מעצר חיובי לגביהם – הוא יובא בפני בית משפט זה, אם וכאשר תתבקש הארכת מעצר נוספת לגביהם, כך שיהיו בפניו נתונים נוספים להכרעה.
נוכח כל האמור לעיל: (א) מעצרם של המשיבים ב-בש"פ 7363/10 מוארך בזאת ב-45 יום, אשר יימנו החל מתאריך 22.10.2010, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 6312-03-09 בבית המשפט המחוזי בחיפה, לפי המוקדם.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

על פי טענות המבקשת, מדובר בשוד מתוכנן שבמסגרתו נעשה על ידי השודדים, אחד מהם הוא המשיב, כך לפי המבקשת, שימוש בנשק חם. על פי הנטען, חלפן הכספים נפגע כתוצאה מירי בכתפו.
באת כוח המבקשת מסרה בדיון שנערך היום בפניי, כי המבקשת אינה רואה צורך לקרוא חזרה לדוכן העדות את עדי ההגנה שהעידו במהלך השביתה.
שנית ובכך העיקר: כתב האישום נגד המשיב כולל אישום שני בו נטען כי המשיב הגיע למקום עבודתו של אחד מעדי התביעה ואיים עליו כי יפגע בו ובבני משפחתו אם לא ישנה את שמסר למישטרה לגבי מעורבותו של המשיב ואחרים בשוד.
...
בדיון שנערך בפניי לפני מספר ימים בבקשה להארכת מעצר שביעית של שני מעורבים אחרים בשוד החלטתי להורות על שחרור לחלופת מעצר על יסוד שני תסקירים שהוגשו, בעקבות החלטה קודמת שניתנה בבית משפט זה (החלטתי ניתנה ביום 26.12.2010 בבש"פ 9437/10).
סבורני, כי נתוני המקרה, מהם עולה שקיימים הבדלים מסוימים בין המשיב לבין שני הנאשמים האחרים שהוחלט על שחרורם, מובילים לתוצאה של קבלת הבקשה דנא.
אשר על כן, הנני נעתר לבקשה ומורה על הארכת מעצרו של המשיב ב-90 יום החל מיום 13.1.2011 או עד למתן פסק דין בתפ"ח 3812-09-09 בבית המשפט המחוזי בחיפה, לפי המוקדם.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

(3) ע"פ 3503/16 מדינת ישראל נ' נמיר (5.12.2016) – המשיב שדד כ-150,000 ₪ מחלפן כספים כבן 62 תוך הכאתו בראשו באמצעות אלה.
בא-כוח הנאשם טען כי תצהיר נפגע העבירה מטעם המתלונן הוא מלפני כשבעה חודשים וכי אינו מעודכן בעיניין מצבו הבריאותי כיום ואף הסולחה אינה נזכרת בו. עוד טען – בלי לתמוך זאת בדבר – כי המתלונן שלח אל הנאשם דברי איומים.
...
הנאשם 2 ערער על גזר הדין, אך ערעורו נדחה ביום 16.5.2022, לאחר שבהמלצת בית המשפט חזר בו מהערעור (ע"פ 2390/22 עודיי זעתרי נ' מדינת ישראל (16.5.2022)).
כידוע, "... עיקרון אחידות הענישה... הוא עיקרון יסוד בשיטתנו המשפטית. לפי עיקרון זה, במצבים דומים מבחינת אופי העבירות ונסיבותיהם האישיות של הנאשמים ראוי להחיל, במידת האפשר, שיקולי ענישה דומים (...). כך במיוחד כאשר מדובר בנאשמים שונים המורשעים בגדרה של אותה פרשה, אז מקבל עיקרון זה משנה תוקף" (ההדגשה אינה במקור) (ע"פ 27/17 בסל נ' מדינת ישראל (12.12.2017)‏‏, כבוד השופט י' אלרון, פסקה 11 והפסיקה שם. כן ראו: ע"פ 3065/15 חסין נ' מדינת ישראל (26.6.2016)‏‏, כבוד השופט ע' פוגלמן, פסקה 11; ע"פ 5236/05 עמאשה נ' מדינת ישראל (4.3.2009)‏‏, כבוד השופט ע' פוגלמן, פסקה 24).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו