מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שוד בצוותא כעבירה פלילית חמורה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בע"פ 8087/03 מיכאל כהן נ' מדינת ישראל (מיום 23/1/2006) דן במערער שנטל חלק בגניבה של 2 קטנועים, אשר שמשו אותו בהמשך לביצוען של 3 עבירות שבל"ר, גניבת רכב, גניבה מתוך רכב והפרעה לשוטר, נהיגה בקלות ראש, שוד בצוותא, הונאה בכרטיס חיוב, תקיפה לשם גניבה, גניבה, החזקת סם מסוכן והחזקת נכס חשוד.
העונש הראוי בגין העבירה אותה ביצע הנו עונש מאסר בפועל בשל חומרת העבירה ועברו הפלילי של הנאשם,ואף הדרישה להשית עונש מאסר בדרך של עבודות שירות, הנה הקלה מסוימת בעונש הראוי לנאשם.
...
למרות האמור לעיל סבור אני כי מדובר במקרה הראוי להתייחסות מיוחדת: כאמור בתסקיר, מגיע הנאשם מרקע משפחתי לא פשוט, הנעדר דמויות הוריות מיטיבות ומתפקדות.
התלבטתי לא מעט, האם להשית על הנאשם עונש מאסר בעבודות שירות וזאת גם בשל קיומו של עבר פלילי קודם , ובסופו של יום, באתי לכלל מסקנה כי עונש מאסר בעבודות שירות יסיט את הנאשם באופן ניכר מהמסלול החיובי בו החל לצעוד ובכך יסיג אותו ואת משפחתו לאחור.
לפיכך, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: קנס כספי בסך 3000 שח לתשלום ב10 שיעורים החל מיום 11/5/15.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הוחלט בבימ"ש עליון להטיל על מערער 600 שעות של"צ ומבחן, במקביל להארכת מאסר על תנאי שהיה תלוי נגדו –הנאשם הורשע בבימ"ש מחוזי תל אביב בעבירת שוד בצוותא, גניבות רכב, שבל"ר, הונאה, תקיפה לשם גניבה ועבירות נוספות.
זאת למרות ריבוי העבירות, חומרתן ועברו הפלילי המכביד.
...
מטבע הדברים התחשבתי בנסיבות, הודאה, שיתוף פעולה עם הרשויות ונטילת אחריות, ברקע לביצוע העבירות – קשיים וחולשה אישיותית, בהתחשב בכך שעסקינן באירוע אחד, בהתחשב בחלקו הקטן ביותר של נאשם זה בביצוע העבירות המרכזיות, לנוכח היקף הנזק שאיננו גבוה יחסית, לנוכח המסלול הטיפולי והמלצת שירות מבחן, אני גוזרת דינו של הנאשם כדלקמן: מאסר למשך 4 חודשים, שירוצה בעבודת שירות במרכז רפואי "רעות", בהתאם לחוות דעת הממונה.
אני מורה לנאשם לפצות את בעלת הרכב, ע.ת. מס' 1, בסכום של 2,000 ₪.
* עפ"ג 27721-03-14 – מחוזי י-ם - מ"י נ' בן אבו - אישר ביהמ"ש המחוזי מתחם ענישה בעבירות התפרצות לדירה, הנע בין שישה חודשי מאסר בעבודת שירות לשנת מאסר בפועל: "לנוכח מהות העבירות הנדונות (שתי עבירות התפרצות כאשר באחת מהן אף בוצעה גניבה), נסיבות ביצוען ורמת הענישה הנהוגה, סבורים אנו כי אין מקום להתערב בערעור דנן במתחם הענישה שקבע בית משפט קמא, דהיינו – עונש הנע בין ששה חודשי מאסר בעבודות שירות, לשנת מאסר בפועל, אם כי ניתן היה לקבוע בגדרו של מתחם זה רף מרבי גבוה יותר. אכן, לאור עברו הפלילי של המשיב, היה לכאורה מקום להשית עליו מאסר ממושך יותר מזה שהוטל". * עפ"ג 30269-08-13 מחוזי מרכז – מ"י נ' משה סלח, שם קבע ביהמ"ש בעניין המיתחם כדלקמן – "לפיכך סבורים אנו כי מתחם העונש ההולם שראוי לקבוע בענייננו, נע בין מספר חודשי מאסר לריצוי בעבודת שירות ועד 15 חודשי מאסר בפועל" (הדגשה שלי, י.א).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע בבימ"ש מחוזי תל אביב בעבירת שוד בצוותא, גניבות רכב, שבל"ר, הונאה, תקיפה לשם גניבה ועבירות נוספות.
זאת למרות ריבוי העבירות, חומרתן ועברו הפלילי המכביד (הדגשות שלי, י.א.).
...
הוא מעוניין בהמשך טיפול ונמצא מתאים למסלול זה. בנסיבות אלה, אני סבורה כי ראוי לאפשר לנאשם להמשיך בדרך זו של קבלת טיפול מפוקח, בסיוע רשויות הטיפול, באופן שיאפשר לו להמשיך בחייו.
בנסיבות אלה, בענייננו, ומכח קל וחומר, החלטתי על הטלת מאסר על תנאי, מבחן והתחייבות.

בהליך בקשות שונות (ב"ש) שהוגש בשנת 2008 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בפניי מונחת בקשה למעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים לאחר שהוגש נגדו כתב אישום והמייחס שני אישומים, כאשר האישום הראשון כולל עבירה של שוד בצוותא בניגוד לס' 402(ב) + 29 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") והאישום השני כולל עבירה של הפרת הוראה חוקית, עבירה בנגוד לס' 287(ב) לחוק העונשין.
ועוד: "כידוע, חומרת העבירה כשהיא לעצמה, אינה מצדיקה מעצר עד תום ההליכים, וגם כאשר קיימת חזקת מסוכנות, העולה מנסיבות המקרה, עדיין חייב בית המשפט לשקול אם חלופת מעצר עשויה להשיג את מטרת המעצר. במקרים רבים אין בידי הנאשם דרך להוכיח בראיות חיצוניות כי הוא לא ינצל את חלופת המעצר באופן שיסכן את בטחון הציבור, או ישבש את הליכי המשפט, או יפגע בדרך אחרת במטרות המעצר. לפיכך, במקרים כאלה חייב השופט לסמוך במידה רבה על הרקע של הנאשם, ובעיקר על הרקע העברייני ככל שהוא משתקף במרשם הפלילי, ועל התרשמות אישית מן הנאשם ומנסיבות המקרה." (בש"פ 3442/98 מדינת ישראל נ' אייל מלכא תק-על 98(2) 1161, (1998)).
מעיון במירשם הפלילי ניתן ללמוד, כי חרף גילו הצעיר (יליד 1984) הוא הספיק לצבור לחובתו מספר הרשעות במגוון עבירות של אלימות ורכוש, כגון תקיפה סתם; גניבה מרכב; פריצה לרכב למטרת גניבה; עבירות סמים; תקיפה כשהעבריין מזויין; שוד מזויין (עבירה שבה מואשם כעת) ועוד.
...
בגין האמור לעיל ייחסה המאשימה לנאשם את העבירות המפורטות ברישה החלטתי זו. ב"כ המאשימה טען לקיומן של ראיות לכאורה לסיבוך המשיב בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
דיון והכרעה: לאחר שעיינתי בחומר החקירה נחה דעתי כי קיימות ראיות טובות לכאורה לסיבוך המשיב בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
אשר על כן אני קובע כי קיימות ראיות טובות לכאורה לסיבוך המשיב במיוחס לו בכתב האישום.
לפיכך אני קובע כי קיימת מעצר של מסוכנות כאמור בס' 21(א)(1)(ב) לחוק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הוחלט בבימ"ש עליון להטיל על מערער 600 שעות של"צ ומבחן, במקביל להארכת מאסר על תנאי שהיה תלוי נגדו –הנאשם הורשע בבימ"ש מחוזי תל אביב בעבירת שוד בצוותא, גניבות רכב, שבל"ר, הונאה, תקיפה לשם גניבה ועבירות נוספות.
זאת למרות ריבוי העבירות, חומרתן ועברו הפלילי המכביד (הדגשות שלי, י.א.).
...
בנסיבות אלה, אני סבורה כי ראוי לאפשר לנאשם להמשיך בדרך חיובית זו, של ניהול אורח חיים תקין, בסיוע רשויות הטיפול.
אני מורה לנאשם להימצא בפיקוחו של שירות המבחן וזאת למשך 12 חודשים.
אני מורה לנאשם לבצע שירות לתועלת הציבור, בהיקף של 120 שעות, על פי תוכנית שתותווה בשירות המבחן.
בנסיבות אלה, בענייננו, ומכח קל וחומר, החלטתי על הטלת מאסר על תנאי, מבחן כולל צדק מאחה, של"צ והתחייבות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו