מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

רשלנות רפואית בעקבות תאונת דרכים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הוספתי עוד שממילא לא ניתן יהא לנהל תביעת רשלנות רפואית ותביעה בגין תאונת דרכים בהליך אחד.
...
לאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות וההחלטות שהתקבלו במקרה דנן, סבורני, שלו למען האיזון ומראית פני הצדק, נכון להיעתר לבקשה ולאפשר לצדדים המעורבים בהליך להתמודד עם סוגיית הקשר הסיבתי באמצעות מומחה מטעם בית המשפט, שיוכל לעמוד לחקירה נגדית, ליתן הסברים ולהתמודד עם טענות הצדדים כולם.
סוף דבר, מומחה ימונה בהחלטה נפרדת.
המזכירות תשלח החלטתי אך ורק לצדדים ולא תמציאה למומחה שימונה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

רקע וטענות הצדדים בתמצית: התובעת הגישה נגד הנתבעים, קופת חולים לאומית ובית החולים לניאדו (להלן: הנתבעים), תביעה בעילה של רשלנות רפואית, בגין טפול רפואי שניתן לתובעת בעקבות תאונת דרכים מיום 03/10/2017 (להלן: התאונה).
...
התובעת טוענת בתורה כי דין הבקשה להידחות.
סוף דבר – הבקשה לסילוק על הסף נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

לשיטת המבקשת – ולנוכח ע"א 3765/95 חוסיין נ' טורם, פ"ד נ(5) 573 (1996) (להלן: עניין חוסיין), שם נקבע כי זכותו של נפגע תאונת דרכים לפי חוק הפיצויים כוללת גם פיצוי בגין רשלנות רפואית בטיפול בו בעקבות התאונה – פיצוי בגין ניזקי הגוף שנגרמו בניתוח ובגין הנזק הבלתי ממוני שנילווה להם, ייתבע לפי חוק הפיצויים, ואילו פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה ייתבע בתביעה נפרדת.
...
אף אני סבורה, אם כן, כי למערערת לא עומדת הזכות לתבוע את המשיבה 1 בגין פגיעה באוטונומיה, ומשכך יש לבחון את טענותיה לנזקים כאמור כטענות בדבר תחושות שליליות העולות כדי נזק לא ממוני (וראו בפסקה 12 לחוות דעתו של חברי, השופט י' עמית).
(ב) נזק לא ממוני הנובע מטיפול רפואי רשלני על רקע האמור לעיל, שומה עלינו להשיב על השאלה האם הנזקים הלא ממוניים אשר נגרמו לכאורה למערערת כתוצאה מרשלנות רפואית בטיפול שניתן לה בעקבות תאונת דרכים, ניתנים לתביעה על-פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: חוק הפיצויים או החוק).
מכל האמור, אני מצטרפת, אפוא, לעמדת חברי השופט י' עמית כי יש לדחות את הערעור דנן.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

במקרה כזה חוק הפלת"ד, מפצה את הניזוק בגין הנזק הנוסף, בהתאם לחישוב הקבוע שם, לאור אחוזי הנכות שנקבעו, לאחר הרשלנות הרפואית, הכוללת את הפגיעה בגין תאונת הדרכים.
...
ככל שסבר בית משפט קמא שדין הבקשה לסילוק על הסף דחיה, היה עליו לדחותה ולא להוסיף.
נדחית בקשת רשות הערעור בכל הנוגע לסילוק התובענה על הסף.
מאחר ובקשת רשות הערעור נדחתה ברובה, תשלם המבקשת הוצאות המשיבים בסך של 4,500 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לפני תביעה לניזקי גוף בעילה של רשלנות רפואית, עקב מתן טפולי שיניים רשלניים, שגרמו לפגיעה עצבית.
הראיה כשעומת התובע עם מיסמך רפואי בו רשום שמזה 20 שנה אינו עובד בשל אותה תאונת דרכים נאלץ התובע להודות (לאחר מספר שאלות עליהן השיב בצורה מיתחמקת) בנכונות הרישום.
לאור האמור לעיל אני קובע כי ערב הטיפול התובע לא עבד, בשל תאונת דרכים וניתוח לב שארעו לפני כן, זאת בנוסף על מחלות נוספות מהם סבל התובע וכפי שהוא מודה בסיכומיו.
...
הכרעה ודיון לאור האמור לעיל ברי כי דין התביעה להתקבל.
הנכות התפקודית לאחר ששקלתי טענות הצדדים אני סבור כי טענות התובע למגבלות בגין הנכות שנותרה לו הן מופרזות ומוגזמות.
לכן אני סבור כי פסקתי סכום העולה על סכומים אחרים שפוסקים באופן שגרתי בגין נכות של 10% בגילו של התובע, אך יחד עם זאת אין בכוחי להגיע לסכום שביקש התובע.
אני מקבל באופן חלקי את הטענה במובן זה שבתקופת ההחלמה לאחר הטיפול, התובע נזקק לעזרה חלקית של בני משפחה.
סיכום ותוצאה לסיכום מסתכמים נזקי התובע לסך של 59,050 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו