מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

רשלנות רפואית אי אבחון נכון של מחלה

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

]המשנה לנשיאה נ' הנדל: מונח בפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי במרכז-לוד (ת"א 13874-05-09, כב' השופט צ' ויצמן), בגדריו נדחתה תביעת המערער לפצוי בגין רשלנות נטענת של אנשי הצוות הרפואי בבית החולים "שער מנשה" (להלן גם: בית החולים), המועסקים על ידי המשיבה, המתבטאת לפי הטענה בעיקרה באיבחון שגוי של ההפרעה הנפשית ממנה סבל המערער.
ברשומה מיום 23.7.86 נכתב כי המערער אינו מוכן לקבל תרופות, ואולם מיד בסמוך נכתב כי הוא "מגלה נכונות לשיתוף פעולה" (עמ' 14 למוצגי המשיבה).
...
חרף כך מאז ועד היום לא העלה המערער כל טענה ביחס לעילה זו, לא שב וביקש לתקן את תביעתו ולא הזכיר בסיכומיו דבר לעניין זה, באופן שמחייב את המסקנה כי זנח את הטענה.
בנסיבות אלה, ומשלא הוצג כל הסבר לשיהוי האמור, אין לאפשר כעת למערער להוסיף עילה חדשה לתביעתו מקום שניתן כבר פסק הדין והבקשה לתיקון כתב התביעה על רקע ההחלטה הרלוונטית מועלית רק בשלב הערעור (ראו גם: רע"א 867/17 פנינת הצומת בע"מ נ' ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ) פסקאות 12-11 (22.3.17)).
סוף דבר: הערעור נדחה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

הודגש כי המומחה לא טען כי בשל התרשלות המשיבה נימנעה ממנו היכולת לחוות דיעה באותם עניינים, בנגוד לטענת המערער בסיכומיו לקיומו של "נזק ראייתי". מעבר לכך, צוין כי המומחה מטעם המערער התקשה לבסס בחקירתו הנגדית את קביעתו שלפיה "הכלל הוא שהניתוח עוצר את המחלה". מנגד, ניתנה הדעת לעדותו של המומחה מטעם המשיבה, פרופ' בורנשטיין, שלפיה איבחון מוקדם יותר של המחלה במספר חודשים לא היה בו כדי לשנות ממצבו של המערער.
עם זאת, לא ברור עד כמה תחושות אלה נבעו מכך שלא אובחנה נכונה המחלה ממנה סבל, להבדיל מהעובדה שהטיפול שקבל לא סייע בהקלת כאביו.
במקרה דנן, משמעות הדבר היא שהיה על המערער להוכיח באמצעות חוות דעת רפואית לא רק כי המשיבה התרשלה בכך שד"ר עזיז מזאריב, הנוירולוג אשר טיפל בו מטעמה (להלן: הנוירולוג) אבחן את המחלה רק במרץ 2012, באיחור של כארבעה חודשים, אלא גם מהי הפרוגנוזה ביחס למצבו אילו האבחון היה מבוצע במועד, דהיינו בנובמבר 2011.
...
כפי שיובהר בהמשך, ערעור זה נסב על השאלה האם הוכח קשר סיבתי בין ההתרשלות שמצא בית המשפט המחוזי בטיפול הרפואי שניתן על ידי רופאי המשיבה, לבין נזק שנטען שנגרם למערער.
המסקנה המתבקשת היא שתביעת המערער, בעיקרה, צריכה להידחות.
לפיכך, אציע לחבריי, כי נפסוק לטובת המערער בראש נזק זה סכום של 100 אלף ש"ח בצירוף שכר טרחת עורך דין בשיעור 20% בצירוף מע"מ. השופט ג' קרא: אני מסכים עם חברי, המשנה לנשיאה נ' הנדל, כי דינו של הערעור להידחות.
אשר על כן, הערעור נדחה כאמור בפסק דינו של המשנה לנשיאה נ' הנדל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהסתמך על חוות דעת רפואית מטעמם, לטענת התובעים בכתב התביעה, רשלנות רפואית של צוות ביה"ח היא זו שהובילה להתדרדרות מצבו ולמותו של המנוח, באשר "הדבר מעיד על עצמו"; ולחלופין, בשל מחדלים רבים שנימנו בכתב התביעה, לרבות - אי-ביצוע ניטור ומעקב כנדרש ממצבו הרפואי בקבלתו לבית החולים, אי-ביצוע היתייעצות עם קרדיולוג, ואי-איבחון נכון של המצב הלבבי, שגרמו לכך שלא ניתן למנוח הטיפול הרפואי הנידרש ומצבו היתדרדר עד לפטירתו.
המומחה מוצא בחוות דעתו כי הצוות הרפואי לא ערך בזמן אמת בירור רפואי מלא וראוי הכולל ירידה לשורש הבעיה הרפואית של המנוח, לאטיולוגיה של מצבו, בכך שלא נישאלה מה הסיבה לבצקת הריאות, לא ניתנה היתייחסות לאנמיה שנמצאה, ולא אובחן מצב חרום לבבי.
...
סוף דבר אשר על כן, אני פוסק בזאת כי: התביעה הנדונה מתקבלת כך, שהנתבעות ישלמו לתובעים, ביחד ולחוד, סך של 681,135 ₪.
עוד ישלמו הנתבעות לתובעים, ביחד ולחוד, החזר שכר טרחת עורך דין בסך של 159,386 ₪.
כמו כן, ישלמו הנתבעות לתובעים, ביחד ולחוד - החזר הוצאות המומחים שהוצאו בתיק זה (לפי חשבוניות), וכן, בגין החזר הוצאות אגרה בסך של 712 ₪, כשלכל הוצאה המוחזרת, יש להוסיף ריבית והצמדה כדין מיום הוצאתה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כבר נאמר, כי במסגרת חובת האיבחון של המחלה, אין רופא יוצא ידי חובתו רק על ידי כך שהוא מסיק את המסקנה הנכונה מן העובדות המובאות לפניו.
בהקשר זה נאמר בפסיקה כי "רשלנות רפואית מתגבשת כבר בעצם אי ניהול תקין של הרישומים שחייבים בהם הרופאים המטפלים במוסדות הרפואיים השונים" (ע"א 2932/92 קופת חולים של הסתדרות העובדים בארץ ישראל נ' יעקב רחמן ואח', פ"ד מט(2) 376)).
"מצב המדע הרפואי בעת מעשה הוא החשוב, ולא המדע הרפואי כעבור זמן. יש לזכור, שמדע הרפואה הנו מדע דינאמי מיתקדם. הרפואה של היום אינה הרפואה של לפני 100, 50, 20 שנים או אף לפני שנים מספר. אחת המסקנות המתחייבות מכך היא, שכשאנו דנים בטענה שרופא התרשל, יש תמיד לזכור את המועד שבו התנהג הרופא את אותה היתנהגות שבגינה מיוחסת לו הרשלנות. אין לזקוף לחובתו שלא ידע לפני עשר שנים את מה שיודע מדע הרפואה היום אך לא ידע אז. מקרה רגיל הוא במשפטים בגין רשלנות רפואית, שדרך הטיפול או תרופה אשר הפכו נחלת הכלל ביום הדיון, לא היו ידועות כלל שנים מספר קודם לכן, או שטרם הוכרו אז כדרכי טפול ראויות או מותרות.
...
לסיכום שאלת האחריות, הנני קובע כי לבית החולים אחריות של 20% בגרימת הנזק.
בהקשר לפגיעה באוטונומיה מקובלת עלי עמדת הנתבעת כי כאשר נפסק פיצוי בגין כאב וסבל הפיצוי כולל את כלל הפיצוי על נזק לא ממוני לרבות פגיעה באוטונומיה ולא מצאתי מקום לפסוק פיצוי נפרד בגין פגיעה באוטונומיה (ע"א 2278/16 פלונית נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 12.03.18).
סוף דבר התביעה מתקבלת כאמור לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

המומחה סיכם כי "התובעת קיבלה לאורך כל הדרך בבית החולים וולפסון טפול מעולה שכלל ניתוח ראשוני מאוד מורכב ומוצלח, לווי רפואי במרפאה האורתופדית, שקיפות ודיון על הסיבוכים האפשריים. לא נגרמה בשום שלב של הטיפול התרשלות או פגיעה באוטונומיה של התובעת. מדובר בסיבוך שכיח שטופל כפי שנידרש עם תוצאה קלינית ורנטגנית סופית שעולה על כל הציפיות". בשל הפער בין חוות הדעת, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו, ד"ר גיל אלמוג.
אשר לטפול במרפאה ציין המומחה כי הגם שבדיקת ה-CT הייתה לפני הרופא "וקצת קשה להבין איך לא ראה שהבורג מפריע", גם לו עצמו לא היה קל להבחין בבעיה במבט ראשון, ולעיתים "קורה שהרופא לא עושה את האבחנה הנכונה ורק כאשר פונים לחו"ד נוספת, רופאים אחרים מצליחים לאבחן את המצב לאשורו". משכך, מצא המומחה כי אין מדובר ברשלנות, אלא ב"איבחנה לא נכונה שיכולה לקרות לרופא הסביר".
...
נוכח כל האמור, הבקשה לפסילת מומחה בית המשפט בגין שיעור הנכות שנקבעה בחוות דעתו, נדחית.
אין בידי להיעתר לטענת הצדדים.
סוף דבר על רקע כל המקובץ דין הבקשה לפסילת מומחה בית המשפט להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו