מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

רשלנות מוסך בתיקון בלמי רכב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

הנתבע העיד בדיון, כי נסע עם אחיו לבאקה אל גרבייה, שם מתגוררים אחיו ושם מצוי המוסך בו רצה לתקן את בלמי הרכב.
ב"כ התובעת טען, כי התאונה אירעה כתוצאה מהפעלת שיקול דעת לא נכון או רשלנות של הנתבע, אך לא מדובר בכוונת זדון לבצע תאונה ועל כן, יש לקבל את התביעה כנגד שני הנתבעים.
בעניינינו, עת שהנתבע נסע ברכב שבלמיו אינם תקינים (לפי עדותו הוא), בנהיגה פרועה ובמהירות גבוהה במהלך מרדף (בין אם מרדף משטרתי ובין אם מרדף של גורם פלילי אחריו), הרי שהנתבע יכול וצריך היה לצפות בדרגת ודאות גבוהה כי תתרחש תאונה.
...
על כן, התביעה כנגד נתבעת 2 נדחית.
סוף דבר – אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך 35,608 ₪, אגרה בסך 894 ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.
התביעה כנגד נתבעת 2 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת הנתבעות 1-2, במועד התאונה איבד רכב הנתבעות את יכולתו לבלום ובלמי הרכב לא היו תקינים, לאחר שהרכב עבר במוסך טפול תקופתי.
לטענתן, ארוע התאונה מתיישב יותר עם רשלנותו וחוסר זהירותו של נהג רכב התובעת ו/או רכב הנתבעות 3-4 ו/או המוסך המטפל.
עד הצד השלישי העיד כי לרכב הנתבעת 1 נערך טפול כללי 3 ימים טרם מועד התאונה ובמסגרתו אף בדקו את בלמי הרכב מבלי שהיה צורך לתקנם.
...
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי במסמכים שהוגשו לתיק, מצאתי לקבל את גרסת הנתבעות 3-4 ולהעדיפה על פני זו של הנתבעות 1-2, ולפיכך, לקבוע כי היתה זו הנתבעת 1 אשר פגעה ראשונה מאחור ברכב הנתבעת 3 והדפה אותו אל עבר רכב התובעת.
בכך הביאה היא לגרימת הנזק לרכב התובעת, ועל כן, היא הנושאת באחריות לנזק זה. יתר על כן, לא מצאתי לקבל את גרסת הנתבעות 1-2 לסיבת ההתנגשות ברכב הנתבעות 3-4 בשל כשל במערכת הבלמים, ולפיכך, הנני דוחה את ההודעה לצד השלישי.
לאור דחיית ההודעה לצד השלישי הנני מחייב את הנתבעים 1-2 לשאת בשכ"ט עו"ד הצד השלישי בסך של 1500 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2014 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לטענת התובע, כ-6 ימים בלבד לאחר קבלת הרכב על ידו, החלו ברכב בעיות ובתאריך 17.11.13 הכניס את הרכב למוסך מורשה של קאיה, שם הסתבר כי המנוע לא היה תקין והיה צורך בשפוץ ראש מנוע.
התובע נידרש לשלם בגין כל עבודות התיקונים שנעשו במוסך את הסך של 8,400 ₪, כעולה מהחשבונית שצרף התובע לתביעתו.
על בסיס מלוא הנתונים שבאו בפני ביהמ"ש, הנני קובעת כי הנתבעת, בהציגה את הרכב למכירה בפני התובע, הצהירה בפניו כי מצבו של הרכב תקין מבחינת מנועו ובלמיו, למרות שהסתבר כי לא היה תקין, וכי לאור הצהרותיה אלה, הצהרות שהתובע נתן בהם אמון – לא נבדק הרכב על ידי התובע בבדיקה מטעמו והתובע הסכים לרכישת הרכב, במצבו כפי שהוצג בפניו על ידי הנתבעת.
עם זאת, הנני קובעת כי אף התובע התרשל בכל הקשור לרכישת רכבו וזאת כאשר לא דאג לברר את מצבו האמתי של הרכב, על ידי בדיקתו במכון בדיקה מטעמו.
...
בנסיבות אלה, הנני קובעת את רשלנותו התורמת של התובע בשיעור של 40% ומנכה סכום זה מסה"כ נזקי התובע, כנקבע לעיל, כך שבסה"כ תהא הנתבעת חבה בפיצוי התובע בסך של 6,420 ₪.
אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 6,420 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
כן הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 1,000 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מכאן איפוא שהשאלה המרכזית שיש להכריע בה, היא השאלה האם סיבת התאונה היא אי-שמירת מרחק עצירה מספיק ע"י נהג רכב מנורה מרכב אלדן (כפי שנטען למעשה במקור בכתב התביעה של אלדן), שאז נהג רכב מנורה הוא האשם הבלעדי בנזיקין בקרות התאונה, או שמא סיבת התאונה היא טפול רשלני של מפעילת המוסך בבלמי רכב מנורה עובר לתאונה, שאז מפעילת המוסך היא האשמה הבלעדית בנזיקין בקרות התאונה.
אלא שבהמשך עדותו, כשעומת עם תוכן מיסמכי התיקונים (למשל מוצג ת/3 שבו נרשמה בסעיף העבודות במוסך "החלפת נוזל בלמים" ובסעיף החלפים "דיסקיות בלם קד'") וכשנשאל שאלות בחקירתו הנגדית, אישר מר דלוגץ בפה מלא כי אכן בימים שלפני יום התאונה טופלה גם מערכת הבלמים ברכב מנורה.
...
סיכום תביעת אלדן תביעת אלדן מתקבלת נגד מפעילת המוסך, ונדחית נגד הנתבעים בתביעת אלדן.
התביעה השטרית התביעה מתקבלת.
התביעה שכנגד (במסגרת התביעה השטרית) התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2010 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענתו, הגיע למוסך לתיקון הבלמים ובסוף הטיפול ביקש עובד המוסך כי יוציא את ברכב, לפיכך הניעו, אולם משביקש ללחוץ על הבלמים, אלה לא הגיבו, הרכב המשיך והתדרדר למרות צעקותיו עד אשר נפל לתעלה.
לא זאת אף זאת, העבודה נשוא התביעה שבפני, הנה עבודה עליה חל חוק חוזה קבלנות התשל"ד-1974, לפיו חוזה קבלנות הוא "חוזה לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר שהקבלן אינו עובדו של המזמין". בסעיף 6 (ב) לחוק נאמר כי: "אבד או ניזק הנכס בעודו בידי הקבלן-אחראי הקבלן לעניין חוק השומרים תשכ"ז 1967 כשומר שכר ששמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של אחזקתו" בנסיבות אלה, יש לראות במוסך שומר שכר שחלק מחובותיו הינן לוודא כי לא ייגרם נזק לרכוש המצוי בחזקתו, וחלה עליו החובה להוכיח, כי לא התרשל מקום בו ניזוק הרכוש.
...
סעיף זה הוכחש כללית בכתב ההגנה, אולם יחד עם זאת אין סעיפי המשנה דנים בעצם התשלום למבוטח אלא בסכום התשלום ובטענה כי הסכום הינו מופרז, לפיכך כאמור לא נחה דעתי לדחות התביעה רק מן הטעם הזה.
עדות החוקר הינה מלכתחילה עדות שמיעה בלבד, שאין בה כשלעצמה כדי להוסיף בעניינננו ואו לגרוע, לציין כי כבר בישיבת יום 29.1.09 היתנגדה ב"כ הנתבעים להגשת הדו"ח וגם אם הותרה הגשתו מכל מקום אין בדו"ח כשלעצמו להביאני למסקנה כי לו היה מופיע החוקר היה בעדותו כדי לכרסם בגרסת התובעת.
בנסיבות אלה, סבורתני כי התובעת הוכיחה את גובה הנזק על ידי שמאי מטעמה ומשלא הוגשה חוות דעת נגדית שיש בה כדי לסתור חוות דעת זו ומשלא שוכנעתי מחקירת השמאי כי חוות דעתו נטולה כל בסיס, ומשמצאתי כי הכרזת הרכב כאובדן להלכה אין בה משום הפרזה ו/או העדפת המבוטח, מצאתי לקבל את סכום התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו