מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

רכיבה על אופניים במדרכה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע אשר היה רכוב על אופניו בסמוך למדרכה, סטה ימינה ממסלול רכיבתו והיתנגש בשפת המדרכה.
...
בית המשפט נעתר לבקשה ובקשה לעיון מחדש בהחלטה נדחה אף היא.
לא שוכנעתי כי הוכחה מעורבותו של רכב בתאונה.
דין הטענה להידחות.
העד ניסן שלל ממילא הימצאותם של רכבים בכביש בעת התאונה ועדותו מקובלת עלי לחלוטין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהודעתו למישטרה מיום 5.3.06 (4 ימים לאחר הארוע), נספח א' לתצהיר עדותו, מוסר התובע את הגרסה הבאה: "בתאריך 2.3.06 בשעה 9:00 לערך רכבתי על האופניים בת"א בתל גיבורים מכיוון שער של אבו כביר לכיוון בן צבי. רכבתי על האופניים ליד המדרכה פיתאום הגיע רכב ממול ופגע בי. רכב הפוגע ברח מהמקום. אני לא יודע איזה רכב זה היה צבע שלו או סוג. אין לי מספר רכב פוגע. אני נפגעתי וקבלתי טפול בבית חולים וולפסון.". לשאלת נוספת של השוטר בעת מסירת ההודעה, משיב התובע "הייתי לבד". מטעם הנתבעת התבקש התובע בחקירתו הנגדית להבהיר מדוע לא מסר למישטרה את פרטיה של העדה, שבפרטים הנוספים שנתן לנתבעת, למול שאלה: "לג. האם היו עדים? נא פרט פרטיהם.", מצא למסור את פרטיה, הגב' הגב' ע.ח. – א.ח. [ש' 5-9 בעמ' 11 ו-ש' 1-8 בעמ' 12 לפרו'].
...
___________ סה"כ: 52,000 ₪ [לפני ניכויים] סוף דבר כמפורט לעיל – משלא הוכחה חבות הנתבעת, דין התביעה להידחות.
אני פוסק כי: התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבעת בגין הוצאותיה בניהול תביעה זו, ולרבות - שכר טרחת עורך דין, סך כולל של 14,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע טוען להיפוך נטל ההוכחה בנסיבות העניין הן מכוח הכלל של "הדבר מעיד על עצמו" המעוגן בסעיף 41 לפקודה והן משמדובר ב"דבר מסוכן" כהגדרת מונח זה בסעיף 38 לפקודה; לחלופין טוען התובע, כי הנתבעת אחראית לקרות התאונה, משלא פעלה להקמת שביל אופניים במקום; לא התקינה שלוט האוסר על רכיבת אופניים על המדרכה; לא פעלה לסימון עמוד החשמל באמצעות מחזיר אור; לא פעלה לגיזום עלוות העץ שחסמה את התאורה באותו קטע מדרכה ועשתה כן אך לאחר התאונה.
...
בענייננו אני סבורה, כי התובע גרם לתאונה באשמו המכריע והתנהגותו ניתקה הלכה למעשה את הקשר הסיבתי בין הימצאות עמוד החשמל בקטע המוצל של המדרכה לבין התאונה.
נוכח מסקנותיי דלעיל, בהעדר חובת זהירות קונקרטית של הנתבעת, ומכל מקום, משאשמו של התובע היה הסיבה המכרעת לנזק, הנתבעת אינה חבה כלפי התובע מכוח עוולת הרשלנות ודין התביעה להידחות.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

היה עליו לרכוב בכביש כפי תקנה 129(א) לתקנות התעבורה, הקובעת: "לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד; אולם מותר להולך רגל להוביל אופניים על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.". יובהר, כי אין משמעות לעובדה כי רוכב האופניים רכב על האופניים החשמליים מעט זמן או למרחק קטן.
...
על יסוד החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שהנתבע יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור 25% ואילו הנוסעת ברכב התובעת תישא באחריות לקרות התאונה בשיעור 75%, מהנימוקים המובאים להלן: 6.1.
איני מקבל את גרסתו של רוכב האופניים החשמליים, לפיה מהירות נסיעת האופניים החשמליים הייתה 5 קמ"ש בלבד.
אשר למחלוקת בעניין הנזקים הנטענים שנגרמו לרכב התובעת כתוצאה מהתאונה, ובמיוחד לגבי טענתה של ב"כ הנתבע לגבי נזקים שמנויים בחוות דעת שמאי רכב התובעת אשר לא קשורים לתאונה, כדוגמת הדלת הימינית האחורית, הרי שאיני מקבל טענה זו של ב"כ הנתבע.
אשר על כן, הנתבע ישלם לתובעת את הסכומים הבאים: 7.1.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2013 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

הנתבעת 1 טענה כי בעת שהחלק הקידמי של רכבה בלט לתוך שטח המדרכה, הגיח לפתע התובע מצד ימין רכוב על אופניו על המדרכה בשד' יצחק רבין ופגע בצדו הקידמי של רכב הנתבעת הקידמי של רכב הנתבעת 1 ולא בחזית הרכב כנטען ע"י התובע.
...
המסקנה תהא זהה.
התביעה מתקבלת בחלקה.
הנני מורה לנתבעים לשלם לתובע סך של 6,250 ₪ (המהווים 50%) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, ביום 29.2.12 ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו