מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

רישיון רפואי לפי פקודת הרופאים

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

במועדים הרלוואנטיים לתביעה לא היה לתובעת רישיון לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976.
...
בהתאם לכך, דין התביעה להידחות מחוסר סמכות עניינית.
סוף דבר התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪.

בהליך ערעור על בית דין למשמעת (עב"י) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

מיקומו הגאומטרי של העירעור שלפניי בסעיף 44ב לפקודה, המתיר למנכ"ל משרד הבריאות להלן- המנהל) להאריך את התליית רישיונו של רופא במצבים של חשד לרשלנות חמורה מצידו או הגשת כתב אישום בגין עבירות שיש עמן קלון ולאחר שהוגשה נגדו קובלנה, מעבר לחצי שנה, עד לתום ההליך המשמעתי לפי סעיף 41 לפקודה ((רע"א 2755/19, לעיל, בעיניינו של המערער; בג"ץ 1405/14 פרופ' שמעון סלוין נ' המשנה למנכ"ל משרד הבריאות (7.8.2014; להלן- בג"ץ סלוין)).
הבקורת השיפוטית על החלטות המשמעת לפי פקודת הרופאים, הן לפי סעיף 44 והן לפי סעיף 41, הוקנתה לבית המשפט המחוזי (סעיף 47 לפקודה), ותיעשה במשורה מתוך הכרה כי אלו נתקבלו על ידי אנשי מיקצוע בהתאם להסמכתם לפי דין, ו".
...
בענייננו, שוכנעתי, כי לא נפל בהחלטת המשיבים פגם היורד לשורשו של ההליך המשמעתי, וכל שכן שיש בו כדי לפגוע בכללי הצדק הטבעי, עד כדי צורך בבטלותו וכפועל יוצא, ביטול ההחלטה בעניין התליית הרישיון.
דין הטענה להידחות.
לאור כל האמור, דין הערעור להידחות במלואו.

בהליך ערעור על בית דין למשמעת (עב"י) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלו- ועל רקע מספר ארועי מיילדות במרכז ללידה טבעית בניהולו של המערער, בגינם התעורר יסוד סביר לחשד כי המערער גרם ברשלנות חמורה לפגיעה חמורה ביילוד- הותלה רישיון הרפואה של המערער לפי סעיפים 44א-ב לפקודת הרופאים, ונכון להיום, ולאחר שהוגשו ערעורים על החלטות הועדה לבית משפט זה (ע"ו 4526-07-18; עב"י 5912-12-18; עב"י 31859-05-19) ובקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון (רע"א 6064/18; רע"א 2755/19), עד ליום 13.5.2020.
מכאן, דומה, כי בהעדר טעם של ממש, יש להחיל את דיני הפסלות החלים בעיניינם של שופטים, על פי אותן אמות מידה, אם כי בשינויים המחויבים, גם בעיניינם של חברי ועדות המשמעת אשר הוקמו על פי דין ובגדרן- ועדת המשמעת לפי פקודת הרופאים.
...
מכאן, שלא שוכנעתי כי יש בעצם חשיפת הוועדה לאירועים דומים נוספים, בנסיבותיו הקונקרטיות של העניין, כדי לכרסם ביכולת השיפוטית, האובייקטיבית, לשבת בדין.
במכלול הדברים, בשים לב למסמך אליו נחשפה הוועדה, תוכנו ומהותו, ולמשקל שניתן לו בהחלטת הביניים, לא שוכנעתי כי יש בכך כדי להקים חשש ממשי למשוא פנים בניהול ההליך המשמעתי בעניינו של המערער ומשכך, לא מצאתי להתערב בקביעותיה.
אשר על כן, הערעור נדחה בלא צו להוצאות.

בהליך סכסוך קיבוצי (ס"ק) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

לדוגמה, פקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז – 1976 המסדירה את ייחוד העיסוק במקצוע הרפואה, סוגיית רשוי ומשמעת חלה על רופאים מתמחים ומומחים כאחד ומגדירה בסעיף 2 רופא מורשה באופן הבא: מי שיש לו רישיון לפי פקודה זו, הוא רופא מורשה הרשאי לעסוק ברפואה.
...
לאחר שבחנו הראיות שהוגשו, תכלית הגשתן והתגובות- לא מצאנו מקום לדון בהם במסגרת הליך זה. משקבענו כי הרופאים המתמחים אינם יחידת מיקוח נפרדת, הרי שאין מקום לדון במעמדה של המבקשת כארגון, או בכלל.
בנסיבות אלה, לא מצאנו מקום לדון גם ביתר טענות המשיבות שפורטו בכתבי טענותיהן בדבר מעמדה של המבקשת כארגון עובדים.
סופו של דבר- הבקשה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

טיעוני העותר עיסוק ברפואה בישראל מחייב קבלת רישיון ממשרד הבריאות על פי הוראות פקודת הרופאים [נוסח חדש] תשל"ז-1976 (להלן: "הפקודה").
...
לאור כל האמור לעיל העתירה נדחית בזאת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו