מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

רישיון נהיגה תקף לפי תקנות התעבורה

בהליך הארכת מועד להישפט (המ"ש) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לפי סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: ה"חסד"פ") שעניינה הארכת מועד להגשת בקשה להשפט בגין דו"ח שעניינו עבירה של העידר רישיון נהיגה תקף לפי סעיף 10(א) לתקנות התעבורה שנעברה ביום 05.01.2020.
...
מנגד, המשיבה טוענת כי אין להיעתר לבקשה.
שנית, בניגוד לטענת המבקש, הנוהל שחל במועד ביצוע העבירה הוא נוהל מת"ן 02.231.01 מיום 01.07.2018 הקובע כי יש לרשום שני דו"חות נפרדים בגין אותו אירוע, שכן שתי העבירות הן מסוג "ברירת משפט". דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובנהלים שצורפו על ידי הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ר' למשל בת.א. (שלום - נצ') 59170-02-15‏ ‏ מטרופולין - תחבורה ציבורית בע"מ נ' עימאד אגבריה 19.12.17): "בהתאם לקביעה הנ"ל, העדרו של היתר מיוחד לנהוג בישראל, הדרוש מתושב הרש"פ שבחזקתו רישיון נהיגה תקף לפי תקנה 578א לתקנות התעבורה, אינו משליך על שאלת קיומו של רישיון נהיגה כדין בידי הנתבע 2, ואינה יכולה לשמש עילה לשלול כסוי בטוחי." אף אני סבורה שהעדרו של היתר מפקד צה"ל אינו שולל כסוי בטוחי.
...
" (ע"א 6283/12 ‏עמית צדוק נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (26.3.14) לסיכום, איני סבורה שיש מקום לקבוע שקרנית מושתקת מלטעון שהפוליסה שהוציאה חברת הביטוח לרכב מכסה גם תאונות שאירעו בתחום מדינה ישראל, וכך אני קובעת.
ר' למשל בת.א. (שלום - נצ') 59170-02-15‏ ‏ מטרופולין - תחבורה ציבורית בע"מ נ' עימאד אגבאריה 19.12.17): "בהתאם לקביעה הנ"ל, היעדרו של היתר מיוחד לנהוג בישראל, הדרוש מתושב הרש"פ שבחזקתו רישיון נהיגה תקף לפי תקנה 578א לתקנות התעבורה, אינו משליך על שאלת קיומו של רישיון נהיגה כדין בידי הנתבע 2, ואינה יכולה לשמש עילה לשלול כיסוי ביטוחי." אף אני סבורה שהעדרו של היתר מפקד צה"ל אינו שולל כיסוי ביטוחי.
לסיכום על פי פקודת ביטוח רכב מנועי, חברת ביטוח פלסטינית שלא קיבלה את אישור שר האוצר, אינה נחשבת כ"מבטח" ולפיכך פקודת הביטוח, המקנה למי שנפגע בתאונת דרכים זכות תביעה ישירה כלפי מבטחת הרכב, אינה חלה עליה במישרין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

כסוי בטוחי רישיון הנהיגה של נהג הרכב הפוגע כאמור, הנהג ברכב הפוגע החזיק רישיון נהיגה בנלאומי שהוצא על ידי הרשות הפלסטינאית והיה בתוקף בעת התאונה ואין חולק, כי אין בחזקתו רישיון נהיגה ישראלי ולא החזיק היתר נהיגה לפי תקנה 578ב לתקנות התעבורה.
...
לסיכום הנני מקבלת את התביעה כנגד הנתבעים 2 (פתחי עמארה) ו-3 ומחייבת אותם, יחד ולחוד, לשלם לתובעת 1, מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ, סך של 57,552 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל; ולשלם לתובעת 2, כלל חברה לביטוח בע"מ, סך של 66,963, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.
כמו כן, הנני מחייבת את הנתבעים 2 ו-3 בתשלום הוצאות התובעות בסך של 5,000 ₪ וכן בשכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪ (כולל מע"מ כחוק).
התביעה כנגד הנתבע 1, עימאד אגבאריה, נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

התאונה מושא התביעה התרחשה פחות משנה ולכן רישיון הנהיגה שלו היה בתוקף לפי תקנות 567 ו-567א לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה").
...
יוצא אפוא כי במועד התאונה, רישיון הנהיגה של הנתבע 1 לא היה בתוקף.
יוצא אפוא, כי הנתבע 1 אינו מחזיק ברישיון בר תוקף הואיל וכניסתו האחרונה לישראל הייתה פחות משלושה חודשים ולכן הספירה של 12 החודשים בהם רואים ברישיון הזר של הנתבע 1 כרישיון בר תוקף נספרת מיום כניסתו הראשונה לישראל בתאריך 28.9.18.
במילים אחרות, לפי תקנות התעבורה, רישיונו של הנתבע 1 פקע אמנם ביום 28.9.19, אולם לפי תנאי הפוליסה, אין חולק כי 24 חודשים לפני מועד התאונה, לנתבע 1 היה רישיון בר תוקף לפי תקנה 567 לתקנות התעבורה ולכן הכיסוי הביטוחי כן חל. בנסיבות האמורות, שוכנעתי כי הכיסוי הביטוחי כן חל בעניינינו נכון למועדים הרלוונטיים לתאונה.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בגין כך, יוחסה למשיב עבירה של היתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור לפי סעיף 216(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכן שורת עבירות לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 לרבות שינוי מבנה רכב, רכב שמבנהו שלא לפי התקנות, רכב המשמיע רעש בלתי רגיל עקב ליקוי, ורכב הנמצא במצב שעלול לסכן עוברי דרך.
בהחלטתו מאותו היום (22.11.2023) קבע בית משפט קמא כי קיימות ראיות לכאורה לכלל העבירות, למעט לעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה שפקע (אשר ביחס אליה, המשיב הציג רישיון נהיגה בתוקף עד שנת 2026).
...
משכך, אני סבורה כי לא ניתן להסתפק בעניינו של המשיב בתנאים כספיים גרידא, שכן אין בכך כדי לתת מענה הולם למסוכנות הנשקפת ממעשיו של המשיב בקשר עם נהיגתו בכביש.
באיזון בין השיקולים, אני רואה להיעתר לערר המדינה באופן חלקי כדלקמן: מצד אחד, אראה להימנע מלהורות על מעצר בית לילי כפי שנקבע בערר בתיק האחר, וזאת מאחר שכאמור בניגוד לערר בתיק האחר, אין טענה שהמשיב שלפניי ביצע את המעשה כחלק מפעילות מאורגנת בחבורה, וכמו כן המשיב אינו מצוי בתנאים מגבילים מזה כשבוע וחצי.
סוף דבר; ערר המדינה מתקבל באופן חלקי כך שרישיון הנהיגה של המשיב ייפסל למשך 3 חודשים מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו