מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

רישום פלילי לנאשם בתקיפת שוטרים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לכן הודה הנאשם והורשע בבצוע עבירות תקיפת סתם של בת זוג, לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין; תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו, לפי סעיף 273 לחוק העונשין והפרעה לשוטר לפי סעיף 275 לחוק העונשין.
רישום פלילי לנאשם רישום פלילי רלבאנטי, הכולל, בין היתר שני מאסרים מותנים: האחד של 3 חודשים בגין עבירת גניבה, שהוטל עליו בת"פ (ב"ש) 31781-12-12 ביום 2.2.2015 (להלן – התנאי הראשון); השני של חודשיים בגין עבירת גניבה, שהוטל עליו בת"פ (י-ם) 59208-10-15 (להלן – התנאי השני), שניהם חבי-הפעלה.
...
בהקשר זה ראו גם את הדברים הבאים: "...גניבת מכשירי טלפון ניידים הפכה, למרבה הצער, לתופעה נפוצה הפוגעת באזרחים תמימים ומערערת את תחושת הביטחון של הציבור. אין להקל ראש בעבירה זו ויש להטיל על המורשעים בביצועה עונשים הולמים" [רע"פ 6365/13 קליינר נ' מ"י (מיום 23.9.2013), פסקה 4; להלן - עניין קליינר].
הואיל ואין זה מאסרו הראשון, מידת הפגיעה בו אינה גדולה מעצם הטלת עונש מאסר; לחומרא ניתן לציין את עברו הפלילי המכביד יחסית לגילו הצעיר, את העובדה שנטילת האחריות לא הייתה מלאה וכי בסופו של דבר לא נעשה מאמץ אמיתי להשתקם.
לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 7 חודשי מאסר בפועל לריצוי מיום מעצרו ; מפעיל את עונשי המאסר על תנאי שנגזרו על הנאשם בתיקי התנאי הראשון והשני – מאסר מותנה של שלושה חודשים יצטבר לעונש המאסר הנוכחי והמאסר המותנה של חודשיים יחפוף את המאסר הנוכחי, כך שבסה"כ כך שבסה"כ ירצה הנאשם 10 חודשי מאסר מיום מעצרו; 3 חודשי מאסר, שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם כל עבירת רכוש מסוג עוון בתוך שלוש שנים משחרורו; 6 חודשי מאסר, שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם כל עבירת רכוש מסוג פשע בתוך שלוש שנים משחרורו; 4 חודשי מאסר של ירוצו אלא אם יעבור הנאשם כל עבירת אלימות או עבירה כלפי שוטרים בתוך שלוש שנים משחרורו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אלא שבפועל, הנאשם לא שיתף פעולה באופן מלא עם הפסיכיאטר, והדבר נמשך אף לאחר שנשלח מספר פעמים, לפנים משורת הדין, על-מנת להשלים מהלך זה. בנוסף, בין חודש נובמבר 2016 עד לחודש נובמבר 2017, שהה הנאשם בחו"ל ולא התייצב לדיונים, הוצא נגדו צו מעצר וההליכים הותלו בשל כך. בסופו של יום, נשמעו הראיות בתיק, וחברתי, כב' השופטת עינת אבמן-מולר, הכריעה את דינו של הנאשם, תוך שהיא מזכה אותו מבצוע עבירת האיומים, ומרשיעה אותו בבצוע עבירה של תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות, הכל כמפורט בהכרעת הדין.
בגין תיק זה נגזרו על הנאשם מאסר מותנה וקנס; בשנת 2015 הורשע בעבירת סחר בסמים משנת 2009 וגם כאן הסתיים ההליך במאסר מותנה, קנס וצו מבחן; בשנת 2015 הורשע בגין עבירת איומים מאותה שנה וההליך הסתיים במאסר מותנה והתחייבות; בשנת 2013 נדון הנאשם למאסר של שישה חודשים בגין הרשעתו בעבירות של תקיפה חבלנית והיזק לרכוש (עבירות משנת 2009); בשנת 2010 הורשע בעבירת ניסיון איומים (משנת 2006) ונגזר עליו עונש של מאסר מותנה; בשנת 2000 נגזר דיון למאסר בן 10 חודשים בגין עבירות של הריגת בעל חיים, איומים, תקיפת בת-זוג, החזקת כלים להכנת סמים לצריכה עצמית ותקיפה (אירועים משנת 1999); בשנת 1999 הוטל עליו צו מבחן בגין הרשעה בעבירות סחר בסמים וגניבה (עבירות משנים 1994-1995); בשנת 1995 נגזר עליו מאסר על תנאי וענישה נלווית בגין עבירת שבל"ר מאותה שנה, וקיים רישום פלילי של עריקות משנת 1993 בית הדין הצבאי.
...
הנאשם מטעמים שיפורטו בהמשך, לא הוזמן תסקיר בעניינו של הנאשם, ועל-כן מן הראוי להרחיב על אודותיו במקצת.
לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: חודש ויום מאסר לריצוי בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה – חישוב שב"ס הוא שיכריע.

בהליך תיק תת"ע אדום (תתע"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לנאשם רישום פלילי בעבירה של תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו.
...
אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסכום של 1500 ₪ ב- 5 תשלומים החל מיום 15.5.18.
אני דן את הנאשם למאסר למשך 5 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים שלא יעבור עבירות בניגוד לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה ו/או עבירה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

ראיות וטיעונים לעונש ב"כ המאשימה הגישה במסגרת הראיות לעונש רישום פלילי של הנאשם (ת/33) והפנתה למסמכים שהוגשו במסגרת הליך ההוכחות ובהם תמונות החבלות והתעודות הרפואיות של האם- נפגעת העבירה (ת/3, ת/12, ת13, ת/14, ת/24, ת/27, ת/28, ת/29, ת/30).
הנאשם נרשם במוסד לביטוח לאומי כמטפלה של אמו, קיבל תשלום עבור כך, ולמרות זאת הותיר את אמו לאחר מעשה התקיפה מבלי לבדוק את תוצאות מעשיו ומבלי לסייע לה. זאת ועוד, בארוע מיום 17.11.22 הנאשם ניסה למנוע כניסתם של צוותי הרפואה לדירה, איים על השוטרים שנזעקו לטפל בארוע וניסה לתוקפם.
...
בע"פ 8780/16 JENIFFER ROYO נ' מדינת ישראל (26.4.2017), נדחה ערעורה של נאשמת אשר הורשעה על פי הודאתה במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של תקיפת חסר ישע על ידי אחראי לפי סעיף 368ב(א) לחוק העונשין.
בעפ"ג (מח' ב"ש) מרים מיטרני נ' מדינת ישראל 37140-04-21 (2.6.2021), נדחה ערעורה של נאשמת אשר הורשעה על יסוד הודאתה בעבירה של תקיפת חסר ישע לפי סעיף 368ב(א) סיפא לחוק העונשין.
סוף דבר, מכל הקובץ לעיל, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים : א. 24 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ראיות לעונש: ב"כ המאשימה הגישה גיליון רישום פלילי של הנאשם הכולל 32 הרשעות קודמות (טע/2).
בהקשר זה אפנה לע"פ 20707-08-12 בילל מצרי נ' מדינת ישראל (6.12.12) שם נקבע, כדלקמן: "העבירות כנגד שוטרים, לרבות איומים, הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו ותקיפת שוטרים הנן עבירות הפוגעות בסדר הצבורי ובאושיות שילטון החוק. היתנכלות לשוטרים בכל אחת מן העבירות הנ"ל פוגעת לא רק בשוטר עצמו אלא במשטרת ישראל כולה, בתדמיתה, וביכולת הרתעתה כמי שמופקדת על אכיפת שילטון החוק." באשר לנסיבות ביצוע העבירה, אציין כי הנאשם הפריע לשוטר לבצע את עבודתו כראוי ולאחר שיצא עם השוטר מהדירה לחדר המדריגות החל לברוח לבניין סמוך, ונתפס על ידי השוטר זמן קצר לאחר מכן.
...
משכך אני קובעת כי מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא נמוכה.
בהתחשב במכלול הנתונים שהובאו לעיל, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם את נסיבות האירוע מושא כתב האישום נע בין מאסר מותנה למספר חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות, בצירוף קנס.
אני מורה על הפעלת המאסר על תנאי, בן 4 חודשים, שהוטל על הנאשם בת.פ 30157-03-2019.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו