מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ראיות לשינוי נטל ההוכחה

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

המבקש הצביע על עדויות וממצאים המחזקים את גירסתו, וטען כי בית משפט השלום הוא ששמע את העדים והעריך את הראיות ולא היה מקום לשנות ממסקנתו לפיה עמד בנטל ההוכחה הנידרש.
...
][] בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטים ר' יעקובי, מ' בר-עם ו-ח' מרים לומפ) בע"א 54437-03-21 מיום 14.11.2021, בגדרו התקבל ערעור שכנגד על פסק דינו של בית משפט השלום (כב' השופטת ח' טוקר) בת"א 37669-12-15 מיום 3.3.2021, ונקבע כי תביעתו של המבקש לא הוכחה ודינה להידחות.
בית המשפט המחוזי קבע כי בהינתן הקשיים העולים מגרסתו של המבקש כפי שצוינו על ידי בית משפט השלום בפסק דינו, מסתברת יותר המסקנה כי האירוע הנטען לא התרחש וכי אין לחייב את המשיבים בתשלום הפיצוי.
דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים, לפי תקנה 148א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.
לא למותר לציין כי חרף המסקנה אליה הגיע, בית משפט השלום בעצמו קבע כי "טענה כי היה חסר אוויר במגלשה אינה נקייה מספקות" (פסקה 19 לפסק הדין) והטיל ספק אף ביחס לרשלנות המשיבים (פסקה 15 לפסק הדין).
טענות המבקש, לא כל שכן בסוגיית הנזק והאשם התורם, תחומות לדל"ת אמותיו של המקרה הקונקרטי, ולא מגלות עילה להתערבותו של בית משפט זה "בגלגול שלישי". אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לאחר שבחנתי כל האמור והואיל כי: התובע לא עמד בנטל הראיה להוכיח שינוי במצבו הכלכלי – התובע כשל להוכיח כי הוא פועל למצות פוטנציאל הכנסתו כמו גם לא הוכיח הקף ושווי הרכוש אשר בבעלותו.
...
לאחר שבחנתי כל האמור והואיל כי: התובע לא עמד בנטל הראיה להוכיח שינוי במצבו הכלכלי – התובע כשל להוכיח כי הוא פועל למצות פוטנציאל הכנסתו כמו גם לא הוכיח היקף ושווי הרכוש אשר בבעלותו.
נחה דעתי לדחות התובענה.
סוף דבר התביעה נדחית, התיק ייסגר.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

שהרי אילו היה טוען התובע בכתב בתביעתו כי חלה חזקה ראייתית, היתה ניתנת לנתבעת היזדמנות לטעון בדבר תחולתה ותנאיה וכן להשקיע מאמצים ומשאבים רבים יותר כדי להביא יותר ראיות בשים לב לשינוי בנטל ההוכחה.
...
על כן אנו דוחים את התביעה להפרשי פיצויי פיטורים בעיקרה, ופוסקים לתובע הפרש בסך 85 אג' בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום 11.2.2019 ועד לתשלום בפועל.
אנו קובעים כי התובע לא הוכיח את הערך הזה.
על כן אנו דוחים רכיב תביעה זה. חלק משפטי - פרק (16): סיכום אנו מקבלים את התביעה באופן חלקי, ופוסקים לתובע את הסעדים הבאים: פיצוי בגין אי-מתן הודעה לעובד בסך 15,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה החל מיום 1.1.2014 וריבית החל מיום 1.1.2019.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לא בדין קבע בעל התפקיד כי יש להפוך את נטל הראיה, טענות החייב אינן בגדר הודאה והדחה, ועל הנושה הנטל לבסס ולהוכיח טענותיו.
יש ממש בטענת החייב, כי אין בהודאתו בחתימה על הסכמי ההלוואה והשיקים כדי לשנות מנטל ההוכחה, שכן הוא כפר בקבלת הכספים.
...
טענת החייב כי בהכרעתו, שינה בעל התפקיד את עילת התביעה, אינה מקובלת עלי.
לחייב ניתן יומו, וברוחב לב. בסופו של דבר בעל התפקיד התרשם מהעדויות ומצא כי החייב אינו דובר אמת, כי גרסתו שלא היה מעורב בעסקים אינה מסתברת מהראיות, כי הטענות לחתימה על מסמכים רבים בהם שיקים כך סתם מבלי לדעת על מה הוא חותם, היא גרסה סתמית, לא סבירה ולא הגיונית ולא ניתן לקבלה.
תוצאה הערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במצב זה, לכל הפחות ניתן לקבוע שהנטל להוכחת אותם שינויים רובץ לפתחם של התובעים.
גרסת התובעים נדחתה, כאשר נמצא שהתובעים התגוררו בבית למעלה משנה בלי לשלם דמי שכירות ולו פעם אחת ובלי לשאת בתשלומי המיסים (ארנונה ומים), כאשר נמצא שאין ראיות התומכות בגירסתם לשינויים תכופים שנעשו תמיד לטובתם, כאשר נמצא שאין הגיון בגירסה המאפשרת להם להאריך עד אין קץ את תקופת השפוץ בלי לשלם דמי שכירות, וכאשר נמצא שאין כל תימוכין לטענתם להסכמת הנתבעים להרחבת הקף השפוץ כשהם עצמם טוענים שהנתבע בקושי כלכלי.
...
לאחר שהתקבלה גרסת הנתבעים באשר לתוכן הסכם השכירות שנכרת בעל-פה, אין מנוס מהמסקנה שהתובעים הפרו את הסכם השכירות בהפרה יסודית, כאשר נמנעו מתשלום דמי שכירות, נמנעו מתשלום מיסים וחזרו וטענו להסכמה להרחבת היקף השיפוץ בלי כל יסוד.
אשר על כן אני דוחה את תביעת התובעים (ת.א. 18927-12-18), מקבל בחלקה את תביעת הנתבעים (ת.א. 45702-04-19) ומחייב את התובעים (אלהם בן דוד ויצחק בן דוד) לשלם לנתבעים (מיכאל שרעבי ואביבה שרעבי) סך של 82,344 ₪.
כמו כן אני מחייב את התובעים לשאת בהוצאות הנתבעים בגין בירור התביעה ובהתחשב בכך שהתבררו שתי תביעות ונוכח היקף הטענות, יישאו התובעים בהוצאות הנתבעים בסך של 30,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו