מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קשר סיבתי להתרחשות אוטם שריר הלב

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עקרי טענות הצדדים בהליך לטענת התובע היתקיימו בעיניינו התנאים להוכחת "ארוע חריג" ועל כן יש להורות על מינוי מומחה רפואי לקביעת קשר סיבתי בין הארוע החריג שאירע לו בעבודה לאוטם שריר הלב בו לקה.
...
אף לא מצאנו באותו שרשור מיילים את חוסר הגיבוי מהמנהלת, לו טען התובע והוסיף וטען כי חוסר גיבוי זה ליבה את הלחץ אותו חש. וכך כתבה גב' גרוס למר הופנברג – "רמי שלום,
אף אם היינו מגיעים למסקנה אחרת לפיה הוכיח התובע כי עזב לקראת סופה של הישיבה ופינה את עצמו לבית חולים במהלכה, הרי שכאמור, שעה שלא הוכח קיומו של כל אירוע בישיבה, לא כל שכן 'אירוע חריג' וכאשר גרסאותיו באשר להתרחשות ולתחושותיו בישיבה לא היו עקביות ולפיכך אף לא אמינות עלינו, אין בכך כדי לסייע לתובע בתביעתו.
סוף דבר לאור כלל האמור, תביעת התובע דינה דחייה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

] בהחלטה מיום 21.11.19 נקבעו הסוגיות שבמחלוקת כלהלן: האם היתקיים ארוע חריג ביום 15.3.18 או ביום 18.3.18 במסגרת עבודתו של התובע? האם קיים קשר סיבתי בין הארוע החריג, ככל שיוכח, לבין היתרחשות אוטם שריר הלב בו לקה התובע.
...
] כללו של דבר, אנו סבורים כי לא מדובר באירוע חריג בגינו יש להורות על מינוי מומחה לבחינת הקשר הסיבתי.
כמו כן, מסקנתנו היא כי מלבד טענות התובע אודות סערת רגשות אותה חווה לא הוצגה בפנינו כל ראיה אובייקטיבית להוכחת מצבו הנפשי ומשכך, דינה של התביעה להידחות.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

דיון: סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן: "החוק"), קובע כי תאונת עבודה עבודה הנה "תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עסוקו במשלח ידו ועקב עסוקו במשלח ידו." ע"פ לשונו של החוק יש צורך בשני תנאים מצטברים: קיומה של תאונה תוך כדי העבודה ותנאי הקשר הסיבתי – דהיינו שהתאונה אירעה "עקב", העבודה.
לגבי אוטם שריר הלב נקבע בפסיקה כי המבחן להיות האוטם  "תאונה בעבודה" הנו מבחן "הארוע החריג" או "המאמץ המיוחד". מתי ייחשב הארוע כארוע חריג בעבודה? הכללים להכרה בארוע כלשהוא בעבודתו של נפגע כ"ארוע חריג" סוכמו בעיניין  משה סידה - המוסד לביטוח לאומי עב"ל (ארצי) 502-09 מיום 21/10/10 .
...
יחד עם זאת , מקובלת עלי טענתו של התובע כי אכן היה אירוע חריג בעצם הקללות שקילל (מבלי שאנו יכולים לדעת האם השיב לו , או ששתק ולא אמר דבר), וכי נפגע ביותר כאשר הנוסע ירד וזרק לו את הכסף "כאילו היה אחד מן הרחוב". בעניין זה ניתן לומר כי קללות שמקלל אדם את הנוסע אינם דבר שגרתי גם מבחינה אובייקטיבית, כאשר כאמור בעניין זה עדותו אמינה עלי.
יחד עם זאת, וכאמור, שוכנעתי שהיה ויכוח עם נוסע על המונה, כשוויכוח זה הפך לקללות ולעלבון.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אשר על כן שוכנענו כי יש למנות מומחה רפואי לבחינת הקשר הסיבתי בין הארוע שארע למערער בעבודתו ובין אוטם שריר הלב בו לקה.
...
שוכנענו כי אכן מדובר היה על יום עם עומס עבודה משמעותי, עם משלוחים רבים, בעלי משקל רב. מעבר לאמור, המשלוחים של יום זה היו משלוחים יקרים שכל איחור יכול היה לגרום לנזקים משמעותיים.
שוכנענו כי מכלול הדברים המפורטים שאירעו באותו יום, יש לראותם כאירוע חריג מבחינתו של התובע, שגרם לו ללחץ משמעותי ולא רגיל ולמאמץ יוצא דופן מבחינתו של התובע.
אשר על כן שוכנענו כי יש למנות מומחה רפואי לבחינת הקשר הסיבתי בין האירוע שאירע למערער בעבודתו ובין אוטם שריר הלב בו לקה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

דיון: סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן: "החוק"), קובע כי תאונת עבודה הנה "תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עסוקו במשלח ידו ועקב עסוקו במשלח ידו." ע"פ לשונו של החוק יש צורך בשני תנאים מצטברים: קיומה של תאונה תוך כדי העבודה ותנאי הקשר הסיבתי – דהיינו שהתאונה אירעה "עקב", העבודה.
לגבי אוטם שריר הלב נקבע בפסיקה כי המבחן להיות האוטם "תאונה בעבודה" הנו מבחן "הארוע החריג" או "המאמץ המיוחד". מתי ייחשב הארוע כארוע חריג בעבודה? הכללים להכרה בארוע כלשהוא בעבודתו של נפגע כ"ארוע חריג" סוכמו בעיניין משה סידה - המוסד לביטוח לאומי עב"ל (ארצי) 502-09 מיום 21/10/10 .
לאור האמור וע"פ מגמת בית הדין הארצי כפי שצויין לעיל, – יועבר עניינו של התובע למומחה מתחום הקרדיולוגיה, אשר ייקבע האם יש קשר סיבתי בין הארוע מיום 14/12/20, לבין האוטם ממנו סבל (גם בדרך של גרימה וגם בדרך של החמרה) הצדדים יהיו רשאים להגיש לבית הדין תוך 10 ימים את נוסח השאלות שמבקשים להעביר למומחה.
...
לאור כל האמור, לא עמד התובע בנטל ההוכחה המוגבר על מנת להוכיח את דבר קיומו של "אירוע חריג" בעבודתו.
עדותם של התובע ועדיו, מקובלת עליי, ועל פיהם בעקבות דין ודברים בין התובע לפקח בעניין החניה, נכנס התובע למוסך כשאינו מרגיש טוב ועזב באותו יום את העבודה מוקדם מהרגיל (ולאחר מכן הובהל באמבולנס לבית החולים).
יחד עם זאת, וכאמור, שוכנעתי כי אכן מדובר היה בדין ודברים שהיה הקשה לו, אף שלא היה ויכוח קולני.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו