מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קשר בין אופי פגיעה לנסיבות תאונה

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

אין בזאת כמובן כדי להצדיק אלימות מילולית אולם בשים לב לשוני בין בני אדם באופן תגובתם, הרי שלא ניתן לבודד אמירות מסוימות אלא יש לראות את הדברים כחלק מהקונטקסט השלם, שהרי ההתבטאות "איננה נאמרת בחלל ריק ובמנותק מהקשר הנסיבות" (רע"א 10520/03 בן גביר נ' דנקנר (12.11.06); ע"א 4534/02 רשת שוקן בע"מ נ' הרציקוביץ הנ"ל, בעמ' 568; רע"א 9647/17 בהט נ' דגן (31.12.17)), וגם דברים הנאמרים בשקט ובעדינות יכולים להיות קשים יותר מאמירות גנאי, כאמור.
ניתנת היזדמנות לתובע להמציא מיסמך שילמד על הקשר הסיבתי בין התאונה לאופי הפגיעה שהצריך החלפת הקלנועית ומהו גובה הנזק בפועל.
...
לא יומצא, כי אז אין מנוס אלא לדחות את הפיצוי בגין הנזק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אחריות הנתבעות ושאלת האשם התורם הוכחת הנסיבות בהן ארעו התאונות מכיוון שכבר קבעתי כעובדה שהתובע נפגע במהלך עבודתו אצל הנתבעת הרי שהכרעה עובדתית בנקודה זו של הנסיבות בהן קרו התאונות דרושה בעיקר כדי לעמוד על מידת אחריותה של הנתבעת אל מול מידת אשמו התורם של התובע.
במכתב הפיטורין שמסרה הנתבעת לתובע צוין שהפיטורים הם בשל "צמצומים בחברה". לא מצאתי סיבה להניח שהאמור במכתב הפיטורים אינו אמת ועל כן על פניו נראה שאין קשר בין הפיטורים ובין התאונה השנייה.
בשל אופי הפגיעה (ברגל) סביר להניח שהתובע היה מוגבל בהליכה ונזקק לעזרה.
...
גם בתקופה זו נראה לי נכון להעריך את היקף העזרה המוגברת שנזקק לה התובע בכשעה ביום בממוצע (וגם בהקשר זה נראה לי נכון להניח שהצורך בעזרה הלך ופחת בהדרגתיות).
על כן אני קובעת שיש לפצות את התובע בסך של 2,600 ₪ בגין עזרה מוגברת שנזקק לה אחרי התאונה השנייה.
התביעה כנגד הנתבע 2 נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

נפרט להלן את השאלות ואת תשובות המומחה: "ש. בחוות דעתך קבעת כי קיים קשר סיבתי בין אופי ותנאי עבודת התובע לבין הליקוי מסוג טחורים. התובע טוען שבנוסף לטחורים פנימיים הוא סובל גם מטחורים חצוניים ומפגיעה בסוגר החצוני. אנא עיין בחומר הרפואי הנוסף פרט האם התובע אכן סובל מליקויים נוספים אלה, והאם גם אלה קשורים בקשר סיבתי לתנאי העבודה.
המומחה הכירורג לא פרט מהו מנגנון הפגיעה בנסיבות המקרה כאן, ולא פרט מה העמדה המקובלת ברפואה בנוגע לדרך הווצרות הליקוי וגורמי הסיכון לו. בנוסף, מתשובותיו לא ניתן היה ללמוד מהו מנגנון הפגיעה במקרה של התובע, האם מדובר בליקוי שניגרם בשל תנוחת הישיבה כשלעצמה או התנודות בעת הנהיגה בכבישי ארצנו או להבדיל - בשל רעידות האופייניות לנהיגה בדרכים משובשות, ומה משקלה של כל אחת מהאפשרויות הללו.
בעיניין פלוני, שהועסק כנהג אוטובוס צבורי, נקבע שאין להכיר בפגימה מסוג טחורים (הנגרמים בשל עליה לחץ התוך בטני, בין אם כתוצאה מישיבה ממושכת ובין בשל היתאפקות) כתאונת עבודה על דרך המקרוטראומה שכן אין מדובר באירועים תאונתיים זעירים החוזרים עצמם, ופגיעה שמקורה בתנוחה גרידא אינה מבססת תשתית מתאימה למקרוטראומה.
...
כאמור בהחלטה מיום 17.1.22, לא מצאנו בחוות דעתו של המומחה הכירורג תשובה לכל השאלות שהן חיוניות לשם מתן פסק הדין.
סוף דבר – התביעה בהתייחס לפגימה מסוג טחורים נדחית.
מתקבלת התביעה בהתייחס לפגימה בברכיים, וזאת על דרך ההחמרה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

שנית, המומחה מטעם ביהמ"ש אמנם לא נידרש להתייחס במפורש לשאלת התכנות הפגיעה כתוצאה מאותה תאונה (שאלת קשר סיבתי בין אופי הפגיעה למנגנון התאונה), אלא שהמומחה לא שלל את האפשרות שהפגיעה בכף יד נגרמה כתוצאה מאותה תאונה ולא טען כי מנגנון הפגיעה אינו מתיישב עם השבר שנימצא בעצם המסרק.
התובע הוא זה שבקש שהמומחה גם יתייחס לשאלת הקשר הסיבתי בין נסיבות התאונה כפי שתוארו על ידי התובע (הן בתביעה והן בתצהיר הנסיבות) לבין הפגיעה הנטענת, ואילו דוקא הנתבעת היתנגדה לכך שהמומחה יתייחס למנגנון הפגיעה ולקשר הסיבתי ובהתאם נקבע ביום 07.11.21 כי המומחה יתייחס לשאלת הנכות הצמיתה והזמנית ככל שנותרו.
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות, מצאתי לקבוע כי התובע הוכיח שהנזק הנטען אכן התרחש כתוצאה מהתאונה מושא התביעה וזאת מהטעמים הבאים: ראשית אין מחלוקת כי התובע אכן נפגע באותה תאונת דרכים והמחלוקת מתמקדת בשאלה האם הפגיעה ביד שמאל נגרמה באותה תאונה.
סיכום ביניים – סכום הפיצוי שנפסק (28,250 ₪) נבלע בתגמולי המל"ל (30,179 ₪), ומשכך דין התביעה להדחות.
התוצאה: התביעה "נבלעת" בתגמולי המל"ל, ועל כן התביעה נדחית.
עם זאת בשים לב לשיקולים שפורטו לעיל והתנהלות הצדדים התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד על הצד הנמוך בסך 2,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

לעניין סוגיית הירידה בתחושה ציין המומחה כי אין קשר בין אופי הפגיעה הנטענת ובין פגיעה עצבית בשים לב לסוג השבר שניגרם שאינו מערב עצבים ועדותו בעיניין זה לא הופרכה ולא נסתרה.
לסיכום, לאחר שמיעת עדותו של התובע ובחינתה בפני עצמה על מכלול היבטיה, ומשלא עלה בידי התובע להציג עדויות או ראיות התומכות בגירסתו ביחס לנסיבות ארוע התאונה ונוכח גירסתו הדלה שלו עצמו ביחס לארוע התאונה, אקבע כי גרסת התובע לפגיעתו נותרה בגדר עדות יחידה של בעל דין שלא נמצא לה תימוכין בראיות ואני דוחה אותה.
...
לסיכום, לאחר שמיעת עדותו של התובע ובחינתה בפני עצמה על מכלול היבטיה, ומשלא עלה בידי התובע להציג עדויות או ראיות התומכות בגרסתו ביחס לנסיבות אירוע התאונה ונוכח גרסתו הדלה שלו עצמו ביחס לאירוע התאונה, אקבע כי גרסת התובע לפגיעתו נותרה בגדר עדות יחידה של בעל דין שלא נמצא לה תימוכין בראיות ואני דוחה אותה.
למען הסר ספק – כל יתר טענות התובע נדחות.
סוף דבר התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו