מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קשירת קשר לביצוע פשע ושימוש במסמך מזוייף

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כללי המערער הורשע על יסוד הודאתו בגניבת רכב (3 עבירות), קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות (3 עבירות), מסירת ידיעה כוזבת, קשירת קשר לבצוע פשע (2 עבירות), שימוש במסמך מזויף (2 עבירות), היתחזות כאדם אחר (שתי עבירות), נהיגת רכב מנועי ללא רישיון (4 עבירות), נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח בתוקף (4 עבירות).
...
דיון דין הערעור להידחות.
בהתאם למסקנה זו, מתחם העונש שקבע בית משפט קמא, הולם את העבירות, ועונש המאסר שהוטל על המערער מצוי במרכז חלקו התחתון של המתחם.
לפיכך, לא מצאנו מקום להתערב בעונש זה גם אם אינו קל. כמו כן, טענת ההגנה לאכיפה בררנית דינה להידחות.
אשר-על-כן, הערעור נדחה, פרט לכך שעונש המאסר, חלף הקנס בסך 10,000 ₪, יעמוד על חודשיים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בת.פ. 1659-06-09 מדינת ישראל נ' זועבי – 33 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 35,000 ₪ נגזרו על נאשם שהורשע בעבירות של קשירת קשר לבצוע פשע, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות וניסיון לקבל דבר במירמה, לאחר שהודה בכך שקשר קשר עם אחרים להשתלט על קרקע בגודל 8 דונם בנצרת, ולשם כך זייף מסמכים להעברת הבעלות והחלפת הקרקע עם מנהל מקרעי ישראל והציע את הקרקע לקבלן.
...
בנסיבות אלו, לא ניתן לתת גזר דין בהעדרו של הנאשם 3 ולכן הושמטו מתוך גזר הדין שהוכן החלקים הנוגעים לנאשם זה. אינני מקבל את טענתו של עו"ד לואי דיאב שלא ניתן לעשות זאת.
על כן, אני מקבל את הבקשה ומורה על עיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל שהוטל על כל הנאשמים שנגזר דינם, למעט הנאשם מס' 8, עד ליום 5/1/20.
ברור שאם בסופו של דבר הוא יזוכה בבית המשפט העליון, כפי שאנו מקווים שיקרה, המדינה תחזיר לו את הקנס.
הבקשה על שני חלקיה, נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

הנאשם 1 הופנה בעבר בשנת 2006 לשירות המבחן בגין ביצוע עבירות של קבלת דבר במירמה, קשירת קשר לבצוע פשע ושימוש במסמך מזויף.
...
אני מורה על עיכוב יציאת הנאשם מן הארץ.
כמו כן אני מורה על עיכוב ביצוע תחילת עונש המאסר בעבודות שרות לנאשם מס' 2 עד ליום 1/12/2016.
אני מורה על הסרת השיעבוד במשרד הרישוי או בכל רשות אחרת לרבות רשם המשכונות של כלי הרכב כדלקמן: רכב מס' 6388266.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בדחותו את העירעור הטעים בית המשפט העליון, כי העונש הוא מקל, וכי "העובדה כי מזימתו של המערער סוכלה ובעקבות כך נימנעו ממנו פירותיה לא תוכל לשמש יסד להקל עימו". בעיניין בן שיטרית נגד מדינת ישראל (29.4.2008), שאליו היפנתה התביעה, המערער הורשע בעבירות של יבוא סם מסוכן, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, קשירת קשר לבצוע פשע, שימוש במסמך מזויף והתחזות.
...
בדומה, יש לדחות את בקשת הסנגור הנסמכת על סעיף 11 לחוק העונשין, לנכות את התקופה שבה שהה הנאשם במעצר בבלגיה בגין מעורבותו בעבירות שבוצעו שם. סעיף 11 לחוק העונשין קובע: "נשא אדם עונש בחוץ לארץ על עבירה, או היה נתון שם במעצר בגללה, ינוכה העונש או תקופת המעצר מן העונש שעליו לשאת בישראל בשל אותה עבירה". את הדגש בענייננו יש לשים על התיבה "בשל אותה עבירה". אין חולק כי הנאשם היה עצור בבלגיה בגין עבירה שעניינה סם מסוכן מסוג חשיש (שאין בינה לבין אישום 11) וכן בגין עבירה של "חברות בארגון פשיעה" (עבירה שקיימת על פי החוק בבלגיה).
10.7 לסיכום עונשו של נאשם 17 לאור כל האמור לעיל ולעונשים שיש לגזור על הנאשם בהתאם למתחמי הענישה שנקבעו ומיקומו בתוכם, חלקם בחופף וחלקם במצטבר, אנו גוזרים על נאשם 17, יעקב בן שטרית, מאסר בפועל למשך 10 שנים.
סוף דבר לסיום, אנו מבקשים להביע את תנחומינו לבני משפחות הקורבנות.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כתב האישום מייחס לעורר רבוי עבירות של קשירת קשר לבצוע פשע, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזוייף, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, שמוש לא זהיר במכונות ועבירה על תקנות הבניה.
...
דין הערר להידחות.
אין בידי לקבל את טענת ב"כ העורר ולפיה לא קמה בעניינו של העורר עילת מעצר.
מדובר בהחלטה מאוזנת וראויה הערר נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו