מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

קשירת קשר לביצוע פשע ושוד

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בחינת מדיניות הענישה הנוהגת מעלה כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשי מאסר במנעד רחב כמפורט להלן: בע"פ 8515/17 פלוני נ' מדינת ישראל (24.10.18), דחה בית המשפט עירעורו של נאשם אשר הורשע לאחר ניהול הוכחות בבצוע עבירות של קשירת קשר לבצוע פשע, שוד בנסיבות מחמירות ותקיפת זקן.
...
באיזון בין השיקולים השונים, סבורני כי יש לגזור על הנאשם עונש בחלקו הנמוך של מתחם העונש ההולם, אם כי לא בתחתית המתחם.
בכל הנוגע לסוגיית חפיפת או הצטברות עונש המאסר שמוטל בתיק זה ביחס לעונש המאסר של 8 חודשים שבו נושא הנאשם כעת בגין תיק התעבורה, סבורני כי יש להורות כי 6 חודשים יהיו במצטבר, והיתרה בחופף לעונש המאסר הנוכחי.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 46 חודשי מאסר בפועל אשר מניינם מיום מעצרו 15.8.20.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ת"פ (ת"א) 312-12-17 מדינת ישראל נ' אל מוסראתי (6.8.2018) – הנאשם הורשע על יסוד הודאתו בעבירה של קשירת קשר לבצוע פשע, שוד בנסיבות מחמירות (בחבורה ובנשק חם), נשיאת נשק וכן בעבירות תעבורה, בכך ששדד יחד עם אחרים ובאיומי אקדח סכום של 800,000 ₪ מידיו של שליח בחברה.
...
צבר הנתונים שפורטו מצדיק התחשבות, וכאשר מצרפים לכך גם את העובדה כי הנאשם עובד בעבודה מסודרת, הקים תא משפחתי אך לאחרונה, ופניו לשיקום חייו (ראה אף עדותו של אביו בשלב העונש) – מתחזקת המסקנה בדבר האפשרות לאמץ את הרף התחתון.
בהינתן הנתונים הנוספים המופיעים בתסקיר כמו גם עמדת שירות המבחן, הגעתי למסקנה כי מקרה זה אינו מתאים לחריגה ממתחם העונש מטעמי שיקום, ויש לזקוף לזכות הנאשם את אותם נתונים שפורטו, באופן שאלה יישקלו בגדרו של המתחם.
לאור האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 30 חודשי מאסר לריצוי בפועל (בניכוי ימי מעצרו: 8.2.21 עד 18.2.21).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

דיון נאשם 1 בן 43 ולחובתו עבר פלילי מכביד ובכלל זה: הרשעה משנת 2013 בעבירות קשירת קשר לבצוע פשע ושוד מזוין במסגרתה נידון ל-6 שנות מאסר; הרשעה משנת 2007 בעבירות נשק, שוד מזוין בשני תיקים שונים במסגרתה נידון למאסר של 3 שנים; הרשעה משנת 2003 בגין עבירות נשק, אלימות ורכוש במסגרתה נידון למאסר של שנתיים; ועבירות נוספות משנת 2002 ועד לשנת 1997.
...
נקבע מתחם עונש הולם הנע בין 18-36 חודשי מאסר בפועל, אולם הוחלט על סטייה ממתחם העונש ההולם מטעמי שיקום ובסופו של דבר הוטלו על הנאשם 9 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות בגין סיוע לחבלה חמורה.
בסופו של דבר על רקע האמור לעיל, מתחם הענישה בגין העבירה המושלמת נמצא בין 30 – 60 חודשי מאסר בפועל ומחצית מכך בגין עבירת הסיוע.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בעקבות האמור, המשיבים, יחד עם אחר (להלן: "הקושר הנוסף"), קשרו קשר לבצע פשע – לשדוד את המתלוננים בבית ולגנוב את רכושם שהחזיקו בכספת הגדולה (להלן: "הקשר").
...
לסיכום – שרות המבחן סבור, כי החלופה המוצעת אינה מתאימה במקרה זה, בפרט נוכח התרשמותם, כי המשיב לא הצליח להתחבר למעורבותו השולית ולשתף בקשייו וניסה להרחיק עצמו מהסיטואציה.
על רקע האמור, העריך שרות המבחן, כי קיימת רמת סיכון להתנהגות פוגענית וישנו קושי במתן אמון במשיב ושחרורו לכל חלופת מעצר אנושית, ולפיכך לא באו בהמלצה לשחרורו.
לאחר שהקשבתי לטיעוני ב"כ הצדדים, ועיינתי בכלל התסקירים שגובשו בעניינם של המשיבים, שוכנעתי, גם מהטעמים שעמד עליהם ב"כ המבקשת בטיעוניו לעיל, ששום חלופה לא תסכון, לרבות במתכונת של מעצר בפיקוח אלקטרוני, וביתר שאת, משלא הובאו טעמים מיוחדים וכבדי משקל, המצדיקים סטייה מהמלצה שלילית של שרות המבחן, משכך, ובהינתן המסוכנות המובהקת הנשקפת מן המשיבים, הנני מורה על מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם (ראה בש"פ 3877/23).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

במקרה זה תקף הנאשם עובר אורח ברחוב בדרישה שיביא לו כסף או סיגריות ודקר אותו בבית החזה האחורי; את ת"פ (מחוזי– ת"א) 55826-08-17 מדינת ישראל נ' סעדון (פורסם בנבו, 16.9.2018) בו גזר בית המשפט המחוזי על נאשמת 2 שהורשעה בשלוש עבירות של קשירת קשר לבצוע פשע, שוד בנסיבות מחמירות וסיוע לשוד בסיבות מחמירות 6 חודשי מאסר שיירוצו בעבודות שירות מטעמי שקום ומצבה הנפשי והרפואי.
...
באשר לרכיב הקנס, סבורני כי יש לקבל את עמדתה העקרונית של המאשימה.
סבורני כי לא היה מקום "להפתיע" הנאשמים בעניין זה במהלך הטיעונים לעונש.
מה עוד, שסבורני כי אין הכרח במקרה זה לחלט את הטלפונים הניידים, וזאת בכפוף לכך שעובר להחזרתם לידי הנאשמים או מי מטעמם, יימחקו הסרטונים בהם תועדו המעשים מושא תיק זה. לאור כל האמור לעיל ולאחר שבחנתי את כלל השיקולים לחומרה ולקולה, אני מטיל על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1 א. 48 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו