מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

קיצור משך מאסר מותנה בערעור

בהליך קובלנה פלילית (ק"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

באשר לגזר הדין, טוען בא כוח המערערים כי שגה בית משפט קמא משהטיל עליהם עונש מאסר מותנה של שישה חודשים, ובנסיבות העניין היה על בית משפט קמא להסתפק בעונש אחר מקל, או להורות על קיצור עונש המאסר המותנה ומשך תקופתו.
...
התוצאה מכל האמור לעיל, היא כדלקמן: אנו דוחים את ערעורם של המערערים ב-עק"נ 61079-10-13 הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין.
אנו מקבלים את ערעורו של המשיב ב-עק"פ 35566-10-13 במובן זה שאנו מורים בזאת למשטרת ישראל להמציא לתיק ק"פ 3315-04-09 של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת ס. הנשיא גב' א. קנטור) את גיליונות המרשם הפלילי של שני המערערים: איחסאן עיאשי ת"ז 036859742.
עוד אנו מורים שעם קבלת גיליונות המרשם הפלילי של שני המערערים יקבע בית משפט קמא מועד חדש לטיעון לעונש, שבמהלכו יוגשו כראיות לעניין העונש גיליונות המרשם הפלילי של שני המערערים ובאי כוחם של שני הצדדים יוכלו להשלים את טיעוניהם לעניין העונש ואזי יתן בית משפט קמא גזר דין חדש.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים ב"כ המערער עותר לביטול עונש המאסר בפועל וקיצור משך המאסר המותנה לפחות משישה חודשים.
...
המערער לא נתרם מהליך טיפולי שהחל בו ושירות המבחן נמנע מהמלצה על כך. שקלול האמור לעיל מוליך למסקנה כי העונש שהוטל על המערער הנו ראוי.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

שרות המבחן ממליץ לקצר את משך מאסרו של מערער 1 בשל התהליך הטיפולי המשמעותי שעבר וכדי לשמר את השגיו.
המערער נדון לתקופות מאסר ממושכות שלא הרתיעוהו, ואת העבירות ביצע כשתלוי נגדו מאסר מותנה בן 12 חודשים בגין עבירות קשירת קשר לבצוע פשע, התפרצות לבית מגורים, גניבה והסגת גבול.
...
איננו מקבלים את טענת ב"כ המערער 1 בפני בימ"ש קמא ובפנינו כי מן הראוי היה לזכות את המערערים בשל "הגנה מן הצדק" לאור התנהגותו של הסוכן המשטרתי, שמסר להם את המידע לגבי הדירות והרכוש שגנבו מתוכן ואת המפתחות לדירות.
אף אנו, כמו בימ"ש קמא וב"כ המשיבה איננו מתעלמים מחלקו המשמעותי של מערער 1 בביצוע הפריצות והגניבות, לפני ואחרי ביצוען, ומהתיק שצרף בגין אספקת החשיש לסוכן הסמוי אך נראה לנו כי ההליך הטיפולי המוצלח שעבר ועובר המערער 1 ופער הענישה בין עונש המאסר נושא ערעורו לבין עונש המאסר שנגזר על מערער 2, מבלי להתחשב בהפעלת עונש המאסר על תנאי שהיה תלוי ועומד נגדו, מצדיקים הקלה מסוימת בעונש המאסר בפועל נושא ערעורו.
לאור כל האמור לעיל, אנו מקבלים את ערעורו של מערער 1 וקובעים שירצה 21 חודשי מאסר בפועל.
לאור כל האמור לעיל, אנו דוחים את ערעורו של מערער 2.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים ב"כ המערער עותר להמרת עונש המאסר כך שירוצה בעבודות שירות או לקיצורו, וכן לקיצור משך המאסר המותנה.
...
לאחר בחינת טיעוני הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות, הואיל ולא נפלה כל טעות מהותית בגזר הדין.
לפיכך, בנסיבות דנן, העונשים שקבע בית משפט קמא מקובלים עלינו ולא מצאנו מקום להתערב בהם.
אשר-על כן, הערעור נדחה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בנוסף, המליץ שירות המבחן למבוגרים על ענישה בדמות צו של"צ בהקף 220 שעות ועל מאסר מותנה אשר יהווה גורם מרתיע.
להלן, תובא סקירה של מדיניות הענישה הנוהגת: · עפ"ג 33615-05-13 ג' נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים) – המערער הורשע בעבירות של תקיפת סתם בת זוג, ניסיון תקיפת בת זוג ואיומים.
עם זאת, לאור חומרת המעשים, והפגיעה הנלווית להם בכבודה ובשלמות גופה של המתלוננת – אין מקום לחריגה כזו, כפי שהומלצה על ידי שירות המבחן למבוגרים, אלא, ההקלה תתבטא בקיצור משך המאסר והמרתו לריצוי בדרך של עבודות שירות.
...
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו