מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

קיפוח זכות שימוש בדרך

בהליך בקשה לביטול - פסילה מנהלית (בפ"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

תאונת דרכים, שכללה עבירות של אי שמירה על רווח, נהיגה בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק, משנת 2019, קפוח זכות השמוש בדרך, משנים 2019 ו-2014, חוסר לוחית זהוי קדמית/אחורית, משנת 2019, 5 הרשעות של מהירות, משנת 2015, 2 הרשעות של אי ציות לתמרור עצור, משנת 2014, שימוש בטלפון, משנת 2013, עצירה המפריעה לתנועה, משנת 2012, ועוד.
...
אשר לטענות ב"כ המבקש, שנוגעות לצורך הכלכלי של המבקש, קבלן שיפוצים במקצועו, דינן של אלה להידחות.
לאחר ששקלתי את מכלול הטענות והשיקולים, מעורבותו של המבקש, לכאורה, בתאונת דרכים, והמסוכנות שניבטת מנסיבות ביצועה, ומעברו התעבורתי, שוכנעתי שאין לפני נסיבות המצדיקות ביטול פסילת רישיונו של המבקש.
לפיכך, הבקשה נדחית.

בהליך בקשה לביטול איסור שימוש ברכב (בא"ש) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

לציין שהנהג אוחז ברישיון נהיגה משנת 2014, וצבר לחובתו 9 הרשעות, לרבות אי החזקת הגה בשתי ידיים, משנת 2022, קפוח זכות השמוש בדרך, משנת 2020, מהירות, משנת 2020, נהיגה ללא רישיון נהיגה לסוג הרכב והסעת נוסעים במספר העולה על המצוין ברישיון הרכב, משנת 2019, שימוש בטלפון, משנת 2019, ועוד.
...

בהליך תיק תעבורה (תת"ע) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

כן לחובתו עבירות חוזרות של מהירות, בהן משנים 2022 ו-2021, אי ציות לתמרורים, 2 האחרונות משנת 2021, 2 הרשעות של עצירת רכב או חלק ממנו על המדרכה, משנת 2020, נהיגה בחוסר זהירות, משנת 2020, אי החזקת הגה של רכב מנועי בשתי ידיים, משנים 2019 ו-2014, נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש, משנת 2019, קפוח זכות השמוש בדרך, האחרונה משנת 2019, מספר הרשעות בעבירה של עצירה המפריעה לתנועה, האחרונות משנת 2018, מהירות בלתי סבירה, משנת 2018, עצירה בתוך הצומת, משנת 2018, עצירה במעבר חציה, משנת 2018, סטייה מנתיב נסיעה, משנת 2015, נהיגה כשברמזור אור אדום, משנת 2015, ועוד.
...
עוד ציין הנאשם כי אם בית המשפט אינו נעתר לבקשתו זו, ינתן גזר הדין, בכוונתו להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, וכי אין לו טיעונים לעונש.
כעולה מעברו של הנאשם, עונשי קנס לא הרתיעוהו מלשוב ולבצע עבירות תעבורה, והמסקנה העולה היא כי הנאשם אינו מפנים את חומרת מעשיו ואינו לומד את הלקח ממעשיו.
לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, את עברו התעבורתי של הנאשם, את מדיניות הענישה, ולקחתי בחשבון כי הנאשם נשפט בהעדרו בתיק זה, ובגזר הדין הושת עליו קנס בסך 2,000 ש"ח, מצאתי שלא להחמיר עם הנאשם מעבר לענישה זו. לפיכך, אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 2,000.

בהליך בקשה לביטול איסור שימוש ברכב (בא"ש) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בהן, פניה או סטייה בחוסר זהירות, משנים 2022, 2019, שימוש בטלפון, משנת 2022, מהירות, משנים 2021, 2019, 2018 (2 הרשעות), קפוח זכות השמוש בדרך, משנת 2019, רכב לא תקין ללא מתן הודעת אי שימוש, משנת 2019, אי ציות לתמרורים, משנים 2018 ו-2015.
...
ראו דברי בית המשפט ברע"פ 1286/11 יעקב אמברם נ' מדינת ישראל, (16.10.12): "במציאות הקשה השוררת בכבישי ארצנו, בה מקפחים את חייהם אזרחים רבים, ראוי שבתי המשפט יעשו שימוש באמצעי אכיפה המאפשר לאסור שימוש ברכב, כפי שהתווה המחוקק. עיון בפסיקה של הערכאות הדיוניות מלמד כי אכן נעשה שימוש בסמכות זו. האמצעי האמור נועד ליתן כלים אפקטיביים במלחמה הקשה בקטל בדרכים. נכון כי השבתת הרכב, מקום בו בוצעה העבירה, שלא על-ידי הבעלים, כי אם על-ידי אחרים, יכולה לעורר קשיים. אולם נדמה כי קשיים אלו קיבלו מענה במהלך הדיונים בוועדת הכלכלה ובנוסח החוק שאושר על-ידי הכנסת. המחוקק ניסה לאזן בין הצורך להילחם בתאונות הדרכים באמצעות אכיפה אפקטיבית והרתעתית, לבין הפגיעה בזכות הקניין של הבעלים." נוכח האמור, מאחר שמדובר בעבירה של נהיגה בפסילה שמיוחסת לנהג, שהיא עבירה חמורה, כשמהמשך נהיגתו ניבטת מסוכנות גבוהה, ולאחר שלא הוכח לפני שהרכב נלקח מהמבקש ללא ידיעתו או ללא הסכמתו, או, לחלופין, שהנהג פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב ושנעשה מצד המבקש כל שניתן למניעת העבירה, אני סבורה שאיסור השימוש ברכב, למשך 30 יום, הוא מידתי וסביר בנסיבות.
בהינתן האמור, הבקשה נדחית.

בהליך הארכת מועד להישפט (המ"ש) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

לפני בקשה להארכת מועד להשפט בגין עבירה של עבירה של קפוח זכות השמוש בדרך, בנגוד לתקנה 21(ב) (ג) לתקנות התעבורה, עבירה מיום 06.04.2022.
...
בנסיבות המתוארות בבקשה, אני סבורה כי המבקש לא עמד בנטל הנדרש לסתור את חזקת המסירה.
לפיכך, הבקשה נדחית, בלא צורך בדיון במעמד הצדדים (רע"פ 9142/01 סוריאה אטילה נ' מדינת ישראל).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו