מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

קטטה במקום ציבורי כעבירה פלילית

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אף אם ניתן היה לתת את מלוא המשקל הראייתי לדברים אלה, אשר סותרים את עדויות המתלוננת ובת חן, הרי שעדות זו אינה מבססת יסודות של עבירת תקיפה, אלא לכל היותר תיגרה מסוימת שהתרחשה במקום שאינו צבורי ומכאן שאינה מהוה עבירה פלילית.
...
לאור כל האמור לעיל, לא עלה בידי המאשימה להוכיח את המיוחס לנאשם באישום הראשון.
סמיכות הזמנים הרבה בין קבלת המעטפה על ידי הנאשם לבין הגעתו אל הדירה, אך מחזקת את המסקנה כי הנאשם לא ידע ולא היה עליו לדעת מהו תוכן המעטפה.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הוריתי על זיכוי הנאשם מכל המיוחס לו בכתב אישום זה. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי, תוך 45 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

כנגד התובע 1 הוגש כתב אישום (ת"פ 62832-11-17) בגין תיגרה במקום צבורי, עבירה לפי סעיף 191 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 והיזק לרכוש במזיד, עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
האם ניתן לקזז סכום זה מסך הפצוי שפסקתי עתה? בעיניין רע"פ 2876/01 אסף נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(3) 418 (2002), נקבע בדעת רוב כי פיצוי מכח סעיף 77 (א) לחוק העונשין, נחשב כפצוי אזרחי ה"שתול" בתוך הדין הפלילי ואשר נועד לתת מענה מהיר, מעין "עזרה ראשונה" לנפגע העבירה, כך שאין כל מניעה לקזז סכום זה מהפצוי בהליך האזרחי.
...
לסיכום: הפיצוי שנפסק לתובע 1 במסגרת ההליך הפלילי, מהווה חלק מהפיצוי שנפסק עתה, לפיכך במסגרת הליך זה מחוייב הנתבע לפצות את הנתבע בסך של 10,000 ₪, המצטרפים לסך הפיצוי העונשי בסך 5,000 ₪, סך הכל מחוייב הנתבע לפצות את התובע בסך של 15,000 ₪.
על אף שחלפו כ- 3 שבועות בין הוצאת הצעת המחיר והאירוע נשוא התובענה, אני קובע כי הפריטים הנצרכים לתיקון המוזכרים בהצעת המחיר נפגעו באירוע נשוא התובענה, וזאת אני קובע גם מעיון בתמונות שצורפו לחומר הראיות ומעדותו של הנתבע כפי שפורט לעיל.
סוף דבר הנתבע מחוייב בפיצוי התובעים כדלקמן: פיצוי בסך 15,000 ₪ לתובע 1 בגין נזק שאינו ממוני.

בהליך בקשה לשחרור בערובה (בש"ע) שהוגש בשנת 2012 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

נציג המבקשת משיב לשאלות עו"ד ידין: מדובר בהתפרעות או בתגרה? היתפרעות עבירה של תיגרה במקום צבורי שמופיעה בסעיף 5 לא נכונה? לא השגת גבול פלילי למה אתה מתייחס? עובדה שחלקם ניסו להכנס שלא דרך המבואה הנכונה.
...
<#2#> החלטה אני ממנה את עו"ד קירה קרביץ מטעם הסנגוריה הציבורית לייצג את משיבים 1,2 בהליך זה. אני ממנה את עו"ד ליעד ידין מטעם הסנגוריה הציבורית לייצג את משיבים 3,4 בהליך זה. <#3#> ניתנה והודעה היום כ' חשון תשע"ג, 05/11/2012 במעמד הנוכחים.
אני אבקש מבימ"ש לא להיעתר לבקשה ולא להרחיק את מרשיי מהמגרשים כמבוקש.
לאור האמור אני מורה על שחרורם של חשודים 1 עד 3 כפוף לחתימה על התחייבות עצמית בסך 2,000 ₪ כ"א. בשים לב לאמור, הרי שאיני מוצא כל בסיס להרחקתם ממגרשי הכדורגל בכלל.
לאור האמור אני מורה על שחרורו של חשוד 4 גם כן בחתימה על ערבות עצמית בסך 2,000 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

כתב האישום הוגש נגד הנאשמים בספטמבר 2011, וזאת כאשר עסקינן בעבירות של עוון, אשר ההתיישנות בגינן הנה של 5 שנים, בהתאם לסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (אם כי בהנתן פעולות חקירה שבוצעו, ממילא לא הייתה חולפת תקופת ההתיישנות).
(1) נאשם 1 הורשע בעבר בעבירות של איומים, תקיפה סתם, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, העסקת תושב זר, שימוש רשלני בחומר רעיל, תקיפת שוטר בשעת מילוי תפקידו, תיגרה במקום צבורי, סחיטה באיומים, עבירות תיכנון ובנייה ועוד.
...
רק ביום 19.5.13 נדחה ערעורו של נאשם 1 על גזר דין שניתן בעניינו, והנאשם נדון לשישה חודשי עבודות שירות, כאשר עליו להתייצב לתחילת עבודות השירות ביום 23.6.13 (ע"פ (מח' מרכז) 11588-08-12 שדה נ' מדינת ישראל (19.5.13)).
בכל הנוגע לקנס הכספי, סבורני כי יש להטיל על הנאשמים קנס כספי משמעותי, אשר יהווה מסר מרתיע לנאשמים ולעבריינים בכוח.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: נאשם 1 שישה חודשי מאסר בפועל, אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

בחנתי את נסיבות התיק שבפניי, המדובר בנאשם יליד 1987 כאשר לחובתו עבירות פליליות הכוללות תיגרה במקום צבורי משנת 2011, החזקת רכב חשוד כגנוב משנת 2010 וחבלה במזיד ברכב משנת 2006.
...
אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בן 4 חודשים אשר ירוצו על דרך של עבודות שירות, הנאשם ירצה את עונשו במתנ"ס י"ג כאמור בחוות דעת הממונה, תחילת מועד ריצוי העונש הינו ביום 1.5.12.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו