מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

קושי בהוכחת קשר סיבתי בין אירועים

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לגבי הטענות הקשורות לאוכל המוכן, פיצוחים וחמוצים, הרי שמדובר לכל היות בטעויות אנוש נקודתיות ולא בהפרה שיטתית או מכוונת, ובכל מקרה קיים קושי להוכיח את קיומו של קשר סיבתי בין האירועים הנטענים לבין קיומו של נזק או התעשרות כנטען וכן לא יהיה ניתן להיתחקות אחר המקרים האמורים.
...
גמול ושכ"ט - אשר לגמול ושכר הטרחה, בהתאם לעקרונות המנחים לפסיקת גמול לתובע מייצג ושכר טרחה לבא כוח מייצג, הקבועים בסעיפים 22 ו-23 לחוק, ובהתאם לפסיקה הרלוונטית, אני סבורה כי הגמול למבקש ושכה"ט לבא כוחו, עליו המליצו הצדדים, הינו ראוי וסביר, תואם את האחוזים המקובלים ועולה בקנה אחד עם ההשקעה בהגשת ההליך וניהול המו"מ שהביא לתוצאות המיטיבות עם הקבוצה.
בהינתן האמור אני מאשרת תשלום גמול למבקש בסך של 20,000 ₪, ושכר טרחה לב"כ המבקש בסך של 105,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין.
סוף דבר לאור האמור הריני מאשרת את הסדר הפשרה, בהתאם ובכפוף למפורט בפסק דין זה. הצדדים יגישו תוך 7 ימים מהיום נוסח הודעה לפרסום לאישור בית המשפט.

בהליך ערעור לפי חוק הנכים (ע"נ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בחוות דעתו מגיבה מטעם המשיב, שב ד"ר ביקלס על מסקנותיו, ועוד הוסיף והדגיש כי "קרע חבלתי של מנסקוס הנו ארוע משמעותי מהבחינה הקלינית, מכיוון שהארוע הנו ברור ולאחריו ישנה הופעה חדה של כאבים, נפיחות וקושי תיפקודי. המטופל הסביר, לו [היה] נגרם [לו] קרע חבלתי של מנסקוס, [היה] מציין במפורש, לכשנשאל לסיבת כאביו, את הארוע המכונן", המערער לעומת זאת, בביקוריו הראשונים במרפאה לאחר מועד החבלה לא ציין כי הכאב הופיע בעקבות חבלה ואף שלל זאת.
וכך נכתב בהחלטה: "הנני להודיעך כי בקשתך נדחית, לאחר שהגעתי למסקנה, על בסיס החומר העובדתי והרפואי שעמד בפני ולרבות חוות הדעת מיום 8.6.20 של פרופ' יעקב ביקלס, כי לא הוכח קשר סיבתי בין הארוע מיום 18.7.13 ובין תלונותיך המיוחסות לברך ימין". משמע, המשיב איננו חולק על קיומו של הארוע מיום 18.7.13 אלא מסרב להכיר בקשר הסיבתי שבינו לבין התלונות.
...
בענייננו, לאחר שבחנו בעיון את חוות דעתו של המומחה, התרשמנו מעדותו ושקלנו את כלל חומר הראיות והשיקולים, באנו לכלל מסקנה כי יש לאמץ את מסקנתו של המומחה בדבר הקשר הסיבתי ושיעור ההכרה וכי אין לסטות ממנה.
מסקנה זו, כך מצאנו, משקפת נכונה את הידע הרפואי, את הניסיון של המומחה ואת מכלול ההיבטים הקונקרטיים של המקרה.
סוף דבר אנו קובעים אפוא כי הפגימה בברכו הימנית של המערער תוכר בקשר של החמרה בשיעור של 80%.

בהליך ערעור לפי חוק הנכים (ע"נ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ערעור על החלטת המשיב מיום 11.9.2019 בה נדחתה תביעת ההכרה של המערער מהטעם שלא הוכח קשר סיבתי בין הארוע משנת 2008 ותנאי השרות הצבאי של המערער לבין מצבו הנפשי.
מחלות מסוג זה אינן מתפרצות "יש מאין" אך יכולות הן לפרוץ גם ללא קשר לשירות הצבאי ולכן קיים קושי לקבוע קשר סיבתי בין השרות הצבאי לבין התפרצות מחלה קונסטיטוציונאלית, גם כאשר ההתפרצות אירעה בזמן השרות.
...
בהינתן הלחצים שבהם המערער היה נתון במהלך השירות כתוצאה מחקירותיו, ולצד זאת השימוש המשמעותי בסמים שנעשה לאחר השחרור והעובדה כי המחלה פרצה כשלוש שנים לאחר השירות (כאשר בעניין זה נשוב ונדגיש שהמומחה מטעם הועדה התרשם כי פריצת המחלה היתה בסמוך לאבחונה), אנו סבורים כי התוצאה שהמומחה מטעם הועדה הגיע אליה סבירה ומבטאת תוצאה מיטבית בתנאים המורכבים שלפנינו, בהם גם מרכיב של אי-ודאות.
לכן, הערעור מתקבל באופן חלקי כך שהמערער יוכר בשיעור של 40% כפי נכותו שתיקבע על ידי הועדה הרפואית.
בהינתן התוצאה אליה הגענו, אנו מחייבים את המשיב בהוצאות המערער בגין שכר המומחה מטעמו וחלקו בשכר המומחה מטעם הועדה ובשכר טרחת עו"ד בסך של 10,000 ₪.

בהליך ערעור לפי חוק הנכים (ע"נ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סקירת ההשתלשלות הרלוואנטית ראשיתו של ההליך הוא בהחלטת המשיב לדחות בקשה להכרת זכות על בסיס החומר העובדתי והרפואי ולרבות חוו"ד מיום 6.8.2021 של ד"ר ליברמן, כי לא הוכח קשר סיבתי בין האירועים מיום 8.7.99 ומיום 20.3.18 ובין כאבי הגב התחתון על רקע שינויים נווניים.
המשיב העלה כי ישנו קושי מצדו למינוי.
...
נקדים אחרית לראשית ונבהיר כי לאחר שקילת טענות הצדדים, הוועדה מצאה לנכון לקבוע כי דין הבקשה למינוי מומחה בתחום הרדיולוגיה להדחות.
נוכח האמור, דין הבקשה להדחות.

בהליך ערעור לפי חוק הנכים (ע"נ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ערעור על החלטת המשיב מיום 17.6.2019 בה הכיר בחוות דעתו של דר' בצלאל פרידמן כ"ראיה חדשה" ומצא שלא לשנות את החלטתו הקודמת מיום 28.7.2018 לפיה לא הוכח קשר סיבתי בין הארוע מיום 12.8.2015 או תנאי השרות הצבאי לבין ההפרעה במפרק הירך השמאלית ממנה סבל המערער עוד טרם גיוסו.
בביקור אצל דר' מעוז מיום 15.3.2017 נרשם באנמנזה: "כאב ברך שמאל מזה כשנה עם היתגברות בחודשיים האחרונים. לפני כ-5 ימים חלה החמרה חדה בכאבים בברך, והופיעו נפיחות ושטף דם באספקט מדיאלי שלה. שולל חבלה. לדבריו לא ביצע פעילות גופנית כלל סביב הארוע. מזה כיומיים מרגיש כאבים בשריר המקרב של הירך השמאלית ובגידי ההמסטרינגס, בצד לטראלי אחורי של הברך. לדבריו מרגיש כאילו השרירים עומדים להיקרע. כמו כן, הולך בצליעה ובקושי רב, כיוון שהברך 'בורחת' לטראלית בכל צעד של הרגל" (ע' 69 לת.ר.).
...
לא מצאנו כי דברי המומחה בהקשר זה שקולים להעדר קיומה של "נכות" במובן סעיף 1 לחוק.
סוף דבר, אנו מקבלים את הערעור וקובעים קשר של החמרה בשיעור של 1/3 בין תנאי השירות לבין מצב מפרק הירך השמאלית של המערער.
בהתחשב בתוצאת ההליך ובאופן בו נוהל, אנו מחייבים את המשיב בהוצאות המערער בגין חלקו בשכר המומחה מטעם הועדה ובשכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו