מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

קבלת מרשם פלילי והפצתו זיכוי

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

העבירות שביצע המשיב הן חמורות ויש להטיל עליו עונש ההולם את חומרתן ומקדם את מאמצי רשויות האכיפה במיגור תופעות השמוש בסם והפצתו.
המשיב הוסיף כי אובחן בשנה האחרונה כסובל מפוסט טראומה מורכבת, והוא זקוק לטיפולים, מעצר ימנע זאת, הוא הודה, קיבל אחריות והרישום הפלילי פוגע בעתידו המקצועי.
דיון לזכות המשיב עומדת הודאתו במיוחס לו, שהביאה לחסכון בזמן שפוטי ולייעול ההליכים, האחריות שלקח על המעשים, הבעת חרטה, והיעדר הרשעות קודמות.
...
על כן, הערעור נדחה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד לפניי מסמכים שהגישה ההגנה: מכתב ממפקדו של הנאשם בצה"ל [נע/1] ותמצית סיכום שירות צבאי [נע/4]; הודעה מטעם רשם המתווכים מיום 8.5.17 המעידה כי הנאשם עבר בהצלחה את הבחינה לקראת קבלת רישיון לתיווך במקרקעין, ובה דרישה להסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי כתנאי לקבלת הרישיון [נע/2].
טיב העבירה: אין לכחד, כי פעילותו של הנאשם באספקת סמים, לרבות החזקת כמות סם גדולה שלפחות חלקה יועד להפצה, נושאת עימה תו של חומרה מיוחדת, בהיותה מתוכננת, חוזרת ומתמידה.
לא יכול להיות ספק, כי הרשעה תקשה מאוד על הנאשם לזכות ברישיון, אם לא תאיין כליל את האפשרות; ענייננו באדם צעיר מאוד, שביצע את העבירות בגיל צעיר עוד יותר, הנחוש לחלץ עצמו מהתלות בסם ולבנות לעצמו חיים נורמאטיביים ויצרניים.
...
סוף-דבר, אני מורה כדלקמן: הרשעת הנאשם מבוטלת, על-אף הקביעה כי ביצע את המיוחס לו בכתב האישום; אני מחייב את הנאשם, בהסכמתו, בביצוע 350 שעות של"צ ב"טירת הילד", לפי תכנית שירות המבחן המאושרת עתה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

התובע טוען שלביהמ"ש בהליך השני(זה שעניינו הגשת גיליון הרשעות משנת 2007 בהליך הראשון –ע"י הנתבעים) לא הייתה סמכות לקבל את גיליון המירשם הפלילי.
המידע במירשם הפלילי לא נחשף לעיני הציבור, לא פורסם, לא הופץ לגורם חצוני ונעשה בו שימוש רק לצורך ההליך.
סעיף 4 לפקודת הנזיקין קובע בזו הלשון: "לא יראו כעוולה מעשה, שאילו היה חוזר ונשנה לא היה בו כדי ליצור תביעה לזכות נוגדת, ואדם בר-דעת ומזג כרגיל לא היה בא בנסיבות הנתונות בתלונה על כך." הנזק שניגרם, אם נגרם לתובע ואינני קובעת כך, נופל בגדר אותם סעיפים שכן מדובר בנזק שאין בו ממש ואין בו כדי להקים עילת תביעה.
...
עוד אני קובעת כי קמה הגנת תום הלב כאמור בסעיף 18(2) (ב) : "הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה;" עו"ד אטד פעלה במסגרת עבודתה בייצוג הנתבעים ומכוח אחריותה המקצועית כלפיהם.
לסיכום אני מורה על דחיית התביעה .
התובע ישלם לנתבעים הוצאות בסך כולל של 4500 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ראיות וטיעוני הצדדים לעונש המאשימה הגישה טיעונים לעונש בכתב (ת/1), גיליון רישום פלילי ותעבורתי של הנאשם (ת/2,ת/3), מיסמך הנוגע לשווי הרכב (ת/4).
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה, קבע כי מיתחם העונש ההולם נע בין 6-18 חודשי מאסר והורה על קבלת תסקיר והחזרת עניינו של המערער לבית משפט קמא לצורך גזירת עונשו.
(ג) לא יצווה בית משפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון וכן אם הם ידועים לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש (להלן – הטוען לזכות ברכוש), היזדמנות להשמיע את טענותיהם".
עוד נתתי דעתי לנסיבות תפיסת הסם, שלא היה מחולק למנות, לא נתפס משקל, כך שהתפיסה נעדרת אותם מאפיינים של עבירת סמים שיש בה אינדיקאציה להחזקה לצורך הפצה.
...
מכל האמור באתי למסקנה, כי בנסיבות תיק זה קיימים הטעמים המיוחדים שלא להורות על חילוט הרכב.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו.
הנאשם מצהיר כי רישיון הנהיגה תפוס בידי המשטרה ביחד עם הטלפון וחפצים נוספים שנתפסו במועד מעצרו ולפיכך, אני מורה כי הפסילה תיכנס לתוקף ללא צורך בהפקדה נוספת של הרישיון.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

מעיון בגיליון רישום פלילי עולה כי אין לחובת הנאשם הרשעות מן השנים האחרונות, ולא תלויים כנגדו תיקי מב"ד נוספים.
אולם, מדיניות האכיפה והענישה המקילה אשר ננקטת בשנים אחרונות כלפי המשתמשים בסמים מסוג קאנבוס, אינה חלה על מי שמגדל לשם הפצה או סוחר בסמים מסוג זה. מדיניות הענישה הנוהגת כלפי העוסקים בשלבי הייצור או ההספקה של הסמים, נותרה ועודנה ממשית ומרתיעה, ובתי המשפט עמדו לא אחת על ההכרח בנקיטת יד קשה כלפי מקימי ומפעילי המעבדות על מנת למגר את תופעת המעבדות "שפשטה במחזותינו כאש בשדה קוצים". ולעניין זה יפים הדברים שנקבעו בע"פ 2596/18 זנזורי נ' מדינת ישראל (12.8.2018): "צרכנים ומשתמשים ואנשים נורמאטיביים, שבעבר לא היו מוכנים ליטול על עצמם סיכון להסתבך בעולם הפלילי, נכונים כיום לילך צעד נוסף ולהפוך למגדלים וסוחרים בסם... ברם, סחר בסמים הוא סחר בסמים. ידע כל מי שמהרהר בדרכים לעשיית כסך קל, כי מדיניות הענישה לא השתנתה ובית המשפט רואה בחומרה עבירות של סחר והפצה של סמים מסוכנים, גם סמים "קלים" תוך הטלת ענישה משמעותית ומרתיעה.
ככלל, גם במידה ומצא בית המשפט להעתר לבקשת ההגנה להפנות נאשם לתסקיר מבחן, אין כל חובה לקבלת תסקיר משלים לצורך הליך טפולי אף אם הדבר מתבקש על ידי שירות המבחן עצמו (ראו רע"פ 2265/18 עמאר נ' מדינת ישראל (29.3.2018); רע"פ 310/18 אשורוב נ' מדינת ישראל (11.2.2018) וע"פ 5385/16 בן שמעון נ' מדינת ישראל (7.3.2017).
תוצאה לנוכח האמור ובאיזון בין הנסיבות לזכותו של הנאשם לבין הנסיבות העומדות לחובתו אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 14 חודשי מאסר בפועל בנכוי ימי מעצרו בהתאם לרישומי שב"ס. הנאשם יתייצב לריצוי עונש מאסר ביום 20.2.2024 עד השעה 10:00 במיתקן הכליאה "הדרים" או על פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשותו תעודת זהות או דרכון ועותק מהחלטה זו. על הנאשם לתאם את הכניסה למאסר, כולל אפשרות למיון מוקדם, עם ענף איבחון ומיון של שירות בתי הסוהר, בטלפונים: 08-9787377 או 08-9787336.
...
לנוכח המקובץ לעיל הרי הגדרה זו חוטאת לאמת.
ככלל, גם במידה ומצא בית המשפט להיעתר לבקשת ההגנה להפנות נאשם לתסקיר מבחן, אין כל חובה לקבלת תסקיר משלים לצורך הליך טיפולי אף אם הדבר מתבקש על ידי שירות המבחן עצמו (ראו רע"פ 2265/18 עמאר נ' מדינת ישראל (29.3.2018); רע"פ 310/18 אשורוב נ' מדינת ישראל (11.2.2018) וע"פ 5385/16 בן שמעון נ' מדינת ישראל (7.3.2017).
תוצאה לנוכח האמור ובאיזון בין הנסיבות לזכותו של הנאשם לבין הנסיבות העומדות לחובתו אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 14 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו בהתאם לרישומי שב"ס. הנאשם יתייצב לריצוי עונש מאסר ביום 20.2.2024 עד השעה 10:00 במתקן הכליאה "הדרים" או על פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשותו תעודת זהות או דרכון ועותק מהחלטה זו. על הנאשם לתאם את הכניסה למאסר, כולל אפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שירות בתי הסוהר, בטלפונים: 08-9787377 או 08-9787336.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו