מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

קביעת שיעור נכות צמיתה של 5% למערער

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי ערעור על החלטת הועדה הרפואית מיום 16.6.2019 (להלן: "הועדה") אשר קבעה למערער נכות צמיתה בשיעור 5%.
...
דיון והכרעה – לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הערעור להידחות.
להסרת ספק נבהיר כי המוסד כלל לא העלה טענות המצדיקות לבחון מחדש את הלכת מרגוליס, ואכן לא מצאנו הצדקה לשינויה".
משכך, לא ברורה טענת המערער כי ממצאים אלה, אינם עולים בקנה אחד עם סעיף הליקוי אשר נקבע לו, אשר עוסק בהגבלת התנועות בעמוד שדרה מותני, "בצורה קלה". סיכומו של דבר, לא מצאתי כל טעות משפטית בפעולות הוועדה מושא הערעור או במסקנותיה, ומכאן דין הערעור להידחות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערער נכות יציבה בשיעור 5%.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי במסמכים שבתיק ושקלתי את טענותיהם של הצדדים, מצאתי כי אין הצדקה להשיב את התיק לדיון בוועדה בהרכב שונה, וכי יש להורות לוועדה הנוכחית לדון שנית במקרה ולערוך התייעצות עם מומחה נוירולוג בהתאם להסכמת המשיב.
לסיכום, אין מניעה שבחוק כי התיק יוחזר לוועדה באותו הרכב על מנת לערוך דיון מחודש בנושאים לגביהם ניתנה הסכמה, לרבות התייעצות עם מומחה בתחום הנוירולוגיה לצורך זה. לא שוכנעתי מסיכומי המערער שקיימת הצדקה לפסול את הרכב הוועדה ולהורות על מינוי הרכב חדש בדרך של החלפת אחד מחברי הוועדה במומחה נוירולוג.
סוף דבר עניינו של המערער יוחזר לוועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) באותו הרכב על מנת שתפעל כך: הוועדה תערוך התייעצות עם מומחה נוירולוג אשר יבדוק את המערער ויתייחס גם לחוות הדעת הנוירולוגית מטעם המערער .

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערערת נכות זמנית בשיעור של 25% ונכות צמיתה בשיעור של 5%.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי במסמכים שבתיק ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל וזאת מהטעמים המפורטים להלן.
לאור כל האמור, הערעור מתקבל.
בשים לב לעובדה, כי זו הפעם השנייה בה שללה הוועדה קיומם של שברים ברגליה של המערערת, חרף קיומה של חוות דעת מומחה מטעם בית הדין וקיומו של פסק דין מתאים, אין מנוס אלא לקבוע כי הוועדה נעולה בדעתה, ועל כן יש להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב שונה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה לו נכות צמיתה בשיעור 5%.
המערער ערר על החלטה זו. ביום 26.4.2015 קבעה ועדה לעררים כי למערער נכות צמיתה בשיעור 15% לפי סעיף 41(4)(ב) לתוספת לתקנות (שעניינו הגבלת תנועות הכתף עד לגובה השכם) והפעילה את תקנה 15 במלואה, כך שלמערער נקבעה נכות צמיתה בשיעור 19%.
...
אין בידי לקבל טענה זו. נכון כי הוועדה ציינה שבבדיקת MRI רואים החמרה בממצאים הפתולוגיים.
החלטת הוועדה ברורה, מנומקת, ניתן להתחקות אחריה ולהבין כי מאחר ומצב הכתף שלא נחבלה, כתף ימין, מעלה כי קיים בה קרע חלקי וזאת ללא חבלה, הביא את הוועדה למסקנה כי הקרעים שנמצאו בכתף שמאל הם גם כן על רקע ניווני.
מאחר ולא מצאתי טעות משפטית בהחלטת הוועדה, הערעור נדחה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עו"ד: תאונת דרכים מינואר 2017 שהועדה דרג א קבעה כי אין נכות בגין הצואר והגבלה מזערית בתנועות הגב בשיעור של 5 אחוזים ומכך נוכו 5 אחוזים בגין העבר והועדה הראומטולוגית קבעה כי המערער קובע מפיברומיאלגיה אך ניתקה את הקשר הסיבתי לתאונה.
ועדת הערר היתכנסה בשנית ביום 13.4.2022 לאחר קבלת חוות הדעת הפסיכיאטרית וקבעה למערער נכות יציבה בשיעור 0% בגין הפרעת היסתגלות ונכות אורתופדית בשיעור 5% לפי פריט ליקוי מותאם 35 (1) (א).
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי במסמכים שבתיק, ושקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל, וזאת מהטעמים המפורטים להלן.
מעיון בפרוטוקול ועדת הערר עולה כי המערער התלונן גם בפניה, באמצעות בא כוחו, על הפיברומיאלגיה, וציין בהקשר זה: "אי אפשר להתעלם מנושא כאב הדומיננטי אצל המערר מטופל כבר שנים במרפאות כאב טופל בתרופות מקבל קנביס ברישיון מטופל בזריקות בעבר תחת שיקוף היום סטרואידים, לדוקאין במקביל לכל זה אובחן כסובל מפוסט טראומה והתפתחו אצלו תנועות של דיכאון כעסים עצבנות קשיי שינה עייפות כרונית ירידה במשקל וכאבים קשים לכל הגוף. היות ורק בשנת 2020 צוות מרפאת הכאב הפנה אותו לבדיקה ראומטולוגית הוועדה הראשונה שללה קשר סיבתי עקב הזמן הרב שחלף לתאונה. כך יוצא שלמעשה המערר שמטופל באינטנסיביות כבר הרבה שנים נופל בין הכיסאות בין ועדה אורטופדית שקבעה 5 אחוזי נכות בלבד לבין ועדה ראומטלוגית שמצאה פיברומיאלגיה אך לא קושרת אותו לתאונה." לאחר כל אלה ועדת הערר ציינה במסגרת מסקנותיה: "הוועדה אינה מוצאת קשר סיבתי בין התלונות הקשורות לפיברומיאלגיה לתאונת הדרכים הנידונה". קביעת ועדת הערר כי לא מצאה קשר סיבתי בין התלונות לפיברומיאלגיה והתאונה היא קביעה סתמית, לאקונית הנעדרת הנמקה מינימאלית ומשך היא בגדר מסקנה ולא הנמקה עליה ניתן להעביר ביקורת שיפוטית.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, דין הערעור להתקבל ביחס לפיברומיאלגיה כדלקמן: עניינו של המערער יוחזר לוועדת הערר (נפגעי עבודה ) בהרכבה מיום 13.4.2022 על מנת שתשקול בשנית את קביעתה בעניין שאלת הקשר הסיבתי בין תאונת הדרכים לפיברומיאלגיה לאחר שתיוועץ עם ראומטולוג.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו