מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

קביעת זיכוי מעבירת האינוס

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

הדיון בבקשה זו התעכב לאחר שהמערער ביקש - וקיבל - הארכות מועד משמעותיות להגשת נימוקי עירעורו, שבלעדיהם לא ניתן היה לברר כדבעי את עילת הבקשה: סכויי המערער להפוך את הרשעתו בעבירת אינוס לזיכוי, בהתאם לאמות המידה אשר נקבעו בהילכת שוורץ (ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 241 (2000)).
...
הבקשה נדחית אפוא.
בשים לב לכך שערעורו של המערער עתיד להישמע ביום 25.11.2021, ובכפוף להחלטות המותב שיידון בערעור, הנני מורה כי המערער יתייצב לריצוי עונש המאסר שהושת עליו כאמור לעיל ביום 5.12.2021, שעה 10:00, בבית מעצר "דקל" או במקום אחר על-פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשותו תעודת זהות או דרכון ועותק מפסק הדין קמא.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

כך, גם אין מקום להתערבות בקביעת בית המשפט המחוזי בגזר הדין, כי מחדלי החקירה בעניינינו אינם מצדיקים הקלה בעונש: "בפרשה הנוכחית, שעה שמחדלי החקירה פגעו בעיקר במתלוננת, ושעה שהיה בהם כדי לתרום להיווצרותו של ספק ולזיכוי מעבירת האינוס המושלמת, לא מצאתי מקום לתת להם משקל גם בעת קביעת המיתחם" (פסקה 9 לגזר הדין).
...
הערעור על גזר הדין דינו של הערעור על גזר הדין להידחות אף הוא.
בהתייחס לנסיבות ביצוע העבירה, אין בידי לקבל את הטענה כי המעשים לא כללו תכנון מוקדם.
סוף דבר, אם תישמע דעתי נדחה את הערעור הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לנוכח כל האמור, בית המשפט המחוזי הרשיע את המשיב בעבירה אחת של מעשה מגונה באדם (בקטין) ובעבירה נוספת של מעשה מגונה בפומבי; וזיכה אותו מעבירת האינוס.
בהתאם לכך קבעה הפסיקה כי כל נגיעה פנימית בחלק מחלקי איבר המין, מעבר לחלקיו החיצוניים, כגון מעבר לשפתיים החיצוניות, מהוה חדירה העשויה להקים את עבירת האינוס (עניין נחמני, פסקה 9 לפסק דינו של השופט (כתוארו אז) נ' הנדל).
...
על רקע האמור, לא בכדי נפגעי עבירה בכלל, ונפגעי תקיפה מינית בפרט, אשר נאלצים להתמודד עם השלכות האירוע הטראומטי על חייהם, בוחרים לעיתים להתמקד בהליכים טיפוליים הממוקדים בהם ובהחלמתם, ולהימנע מהגשת תלונה ומהתמודדות עם המשאבים הנפשיים שההליך המשפטי דורש מהם.
משכך, אני סבורה כי לצד פעולות שונות הנעשות להתאמת ההליך הפלילי גם לצרכיהם של נפגעי העבירה (ככל שהדבר אינו פוגע בזכויות הנאשם להליך הוגן), יש לחזק את ידיהם של נפגעי העבירה אשר מוצאים בתוכם את הכוחות ותעצומות הנפש להתייצב אל מול תוקפיהם, ולהביא בכך, כך יש לקוות, לא רק מזור לנפשם הפצועה, אלא אף לעשיית צדק במובן הרחב ולמניעת פגיעות אחרות על-ידי אותו נאשם בקורבנות פוטנציאלים.
הערותיה של חברתי, השופטת י' וילנר, אף הן מקובלת עליי.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

לפיכך, טענה כי בשל העידר מודעות של מערער 3 לכל רכיבי העבירה, יש לזכותו מעבירות האינוס, ולכל היותר להרשיעו בסיוע לעבירות אלה.
קביעת בית המשפט קמא כי מערער 3 ידע, או למצער עצם את עיניו, על המתרחש בחדר, בוססה בין היתר על מראה עיניו ועל היתרשמותו משפת גופו של מערער 3; על גרסאות מערער 3 המלמדות על חוסר אמינותו; על השקרים הרבים שמסר, ביניהם טענתו כי היה שיכור, אשר נקבע שאין לקבלה; על חטיפתה של המתלוננת על ידי מערער 3; על אישורו של מערער 3 כי המתלוננת הייתה שתויה וכי ייתכן שהאחרים רצו לשכב עמה; ועל המתנתו של מערער 3 במסדרון, כאשר מערער 1 ומערער 2 ביצעו את האונס, כך שודאי שמע את צעקות המתלוננת.
...
כך, מקובלת עליי קביעתו של בית המשפט קמא כי מערער 3 שמע את צעקות המתלוננת.
נוכח כל האמור, סבורני כי ממצאי העובדה והמהימנות שקבע בית המשפט קמא, מבססים היטב את המסקנה המרשיעה אליה הגיע.
סבורני כי העונשים שנגזרו על המערערים הולמים, ולא מצאתי כי יש מקום להתערב בהם.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד קבע כי יש לזכות את המערער, מחמת הספק, מעבירות האינוס שיוחסו לו וזאת משום שלא ברור מחומר הראיות האם שלושה המקרים שבהם החדיר הנאשם אצבעות לאבר מינה של המתלוננת (בגינם יוחסו לו שלוש עבירות האינוס) היתרחשו בשנה הראשונה שלגביה חלה היתיישנות או בשנה שלאחריה.
...
דין הבקשה להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו