מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

צריכת סמים ענישה מקלה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

הנאשם בדברו האחרון מסר הדברים הבאים: "אני מקוה שהצדק יצא כמה שאפשר. אני משרת את המדינה מהיום שנולדתי, זה מה שחונכתי אליו. אני מקוה מאוד שאם אפשר יהיה להקל בעבודות השרות, אני לומד לימודי יום לשמאות מקרקעין, אני משרת למעלה מחודשיים בשנה למילואים, השלמת פערים גם ככה קשה עם התואר, אבקש להיתחשב ואני מקוה שיצא צדק מכל הסיפור הזה". דיון והכרעה קביעת מיתחם העונש ההולם: מיתחם העונש ייקבע בהתאם לעיקרון ההלימה תוך מתן משקל לערכים החברתיים שנפגעו מבצוע העבירות, למידת הפגיעה בהם ולמדיניות הענישה הנהוגה, והכל בנסיבות הקשורות בבצוע העבירות.
אמנם, כפי שטען הסנגור, הנאשם אכן לא עומד לדין על צריכת סמים, אולם על בית המשפט לקחת נסיבות אלו - של השמוש בסך ושל העידר שתוף פעולה מלא עם שירות המבחן – כשיקול במסגרת הסיכון להישנות ביצוע עבירות.
...
נטען, כי העבירה מושא כתב האישום בוצעה, לאחר שאברהם ואחרים שנכחו במקום, שהינם עבריינים מורשעים, הגיעו לביתו של הנאשם, גרמו לשחר שבר בארובת העין, ודקרו ופצעו את הנאשם באשכים שעה שהיה שרוע על הרצפה והתגונן.
סוף דבר: אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, בהתאם לחוות דעת הממונה מיום 12.02.23.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

רקע הנאשם הורשע על פי הודאתו, בעובדות כתב האישום המתוקן, וזאת במסגרת הסדר טיעון, בעבירות כדלקמן: גידול סם מסוכן לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 (להלן: "הפקודה"); החזקת חצרים לפי סעיף 9(א) לפקודה; החזקת כלים לפי סעיף 10 רישא לפקודה; החזקת סמים שלא לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א) בצרוף (ג) רישא לפקודה; נטילת חשמל לפי סעיף 400 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: " החוק").
בפסיקה אף הודגש, כי אין בכך שמדובר בסם מסוג קאנבוס או בסוגי סמים הנחשבים "קלים" כדי להקל בחומרת העבירות: "סחר בסמים הוא סחר בסמים. ידע כל מי שמהרהר בדרכים לעשיית כסף קל, כי מדיניות הענישה לא השתנתה ובית המשפט רואה בחומרה עבירות של סחר והפצה של סמים מסוכנים, גם סמים 'קלים', תוך הטלת ענישה משמעותית ומרתיעה. צרכנים ומשתמשים – ראו הוזהרתם" (ע"פ 2596/18 כפיר זנגורי נ' מדינת ישראל, פס' 8 לפסק דינו של כב' השופט י' עמית (12.08.18)).
...
לאור כל זאת ובשים לב לענישה הנוהגת, אני סבורה כי מתחם העונש ההולם בעניינו של הנאשם נע בין עונש של 24 חודשי מאסר לריצוי בפועל ועד ל-48 חודשי מאסר לריצוי בפועל לצד ענישה נלווית.
בנוסף, על אף שהיה ראוי להטיל על הנאשם קנס משמעותי, מאחר שמדובר בעבירות המבוצעות ממניע כלכלי, החלטתי שלא לעשות כן, וזאת כדי להושיט לנאשם יד, בשל כך שהוא מצוי בחובות ועומד לרצות עונש מאסר ממושך, על מנת שיחזור לחברה ללא חובות כספיים נוספים.
אשר על כן, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים כדלהלן: 18 חודשי מאסר לריצוי בפועל בניכוי ימי מעצרו (17.8.2021 עד 24.11.2021).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

באשר לשימוש בסמים מסר, כי בעבר צרך סמים מסוגים שונים, וכיום מזה כשנה אינו משתמש בסמים, מלבד בקנביס בתדירות של פעם בשבוע, זאת לצורך הקלה בתסמיני פוסט טראומה עימם הוא מתמודד.
עם זאת, במצב הדברים האמור, כאשר הנאשם צורך סם באופן לא חוקי דרך קבע, וכן שולל נזקקות טיפולית בתחום ההתמכרויות, לרבות גמילה במסגרת אשפוזית, אין בידם לבוא בהמלצה עונשית להטלת צו של"צ. בהתאם להחלטה מיום 19.10.22, שירות המבחן הגיש תסקיר עדכני מיום 13.12.2022 ובו נימסר, כי הנאשם מתגורר בתקופה האחרונה ביחידת דיור שכורה בישוב יצהר בשומרון והחל מחודש ספטמבר עובד כפועל בתחום הבנייה.
...

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בטיעוניה לעונש עמדה ב"כ המאשימה על עובדות כתב האישום המתוקן ועל כך שהנאשם הודה בהחזקת כארבעה גרם סמים מסוכנים מסוג קוקאין, שלא לצריכה עצמית.
לפי הוראות סעיף זה, אם מצא בית המשפט כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, הוא רשאי לחרוג לקולה ממיתחם העונש ההולם ולקבוע עונשו של הנאשם לפי שקולי שקומו.
...
בהתחשב בכל אלה אני קובע את מתחם העונש ההולם, במקרה זה, בין מאסר בפועל לתקופה של 3 חודשים, שניתן לשאתו בדרך של עבודות שירות, לבין 12 חודשי מאסר בפועל.
לפי הוראות סעיף זה, אם מצא בית המשפט כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, הוא רשאי לחרוג לקולה ממתחם העונש ההולם ולקבוע עונשו של הנאשם לפי שיקולי שיקומו.
סוף דבר: אשר על כן – ובהתחשב בשיקולים לכף חומרה ולכף קולה, אשר פורטו לעיל – אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: (א) 45 ימי מאסר בפועל.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד עלה, כי המתלונן החל לצרוך סמים משלא מצא מזור בטיפול תרופתי שהוצע לו. לצד זאת, שירות המבחן העריך כי המתלונן מועד לפגיעה חוזרת ולהתדרדרות נוספת.
ויובהר כי אני מוצא טעם בעמדת המדינה כפי שהובאה בפני בית משפט קמא לפיה "כריכה מחודשת של האירועים בתשלום נוסף, מהוה – פגיעה חוזרת במתלונן, וביטוי נוסף לניצול מצוקתו וחולשתו". ודוק, דוקא משום אופיין של העבירות המיוחסות למבקש, בפרט עבירת צריכת זנות מקטין והתכליות שעומדות בבסיס הפללת מעשה זה, מוטב היה לוּ הוא היה נימנע מלהעלות פעם נוספת, כמבצע מֶקַח וּמִמְכָּר, את הצעתו להגדלת הקף הפצוי 'בתמורה' להקלה בעונש מאסרו.
...
באיזון עם יתר שיקולי הענישה, מצא בית המשפט לקבל את 'הצעת' המבקש להעלאת היקף הפיצוי תוך הפחתת עונש המאסר, הגם שלא במלואה.
בהינתן האמור, סבורני כי ענייננו מעורר קושי של ממש, הן בפסק דינו של בית המשפט המחוזי הן ב'הצעת' המבקש בגדרי הבקשה שלפניי.
סוף דבר, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו