מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

צירוף הודעה לנתבע לכתב התביעה

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

גם בהודעתו לחברת הביטוח לא ציין נהג התובע כי ניתקל ברכב או חפץ נוסף פרט לרכב הנתבעות (טופס ההודעה צורף לכתב התביעה).
...
משכך, דין התביעה להידחות אף בהקשר זה. כן התבקש לחייב את הנתבעות לשלם לתובע את מלוא שכר הטרחה ששילם לשמאי מטעמו בסך 1,600 ₪.
אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה בחלקה, ומורה לנתבעות באמצעות חברת הביטוח לשלם לתובע סך של 400 ₪, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.
מאחר שמרבית טענות התובע נדחו, לא מצאתי לזכותו בהוצאות הליך, ואני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

הנתבע צירף להודעה את כתב התביעה, וכן נספח אחד בלבד מבין הנספחים שצורפו אליה, הוא הודעת הדוא"ל נשוא הפירסום הרביעי לעיל, שהאשימה את התובע במותו של רו"ח גוזמן ז"ל. בכך, לטענת התובע, טמונה הוצאת לשון הרע.
...
מכל מקום, מאותם הטעמים המפורטים מעלה, הביטוי זוכה גם להגנה של סעיף 15(4) לחוק.
סוף דבר התביעה נדחית על כל רכיביה.
לבסוף, בפן האישי בין שני הצדדים, עסקינן בהליך רביעי אשר בו תביעת התובע כלפי הנתבע נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנספח ה' לכתב התביעה צורפה הודעה של הנתבע אל חברת הפניקס לגבי הפסקת עבודה של התובע, אשר נכתבה על גבי נייר מכתבים של "פריד הובלות". חותמת העסק של הנתבע, שהוטבעה על גבי מיסמך הודעה על תנאי העסקה (נספח נ/1 לתצהיר הנתבע) הנה "פריד הובלות מהנמלים". הנתבע נישאל כיצד מתיישבת הטענה שלו שהוא עוסק רק בלוגיסטיקה, עם שם העסק שלו "פריד הובלות". כך השיב: "ש: אתה טוען שאתה מתעסק בלוגיסטיקה, למה אתה מציג את עצמך כפריד הובלות?
...
הנתבע ישלם לתובע פיצוי בגין פגמים בתלושים בסך 10,000 ₪.
סוף דבר 77 לאור כל המפורט לעיל,  התביעה מתקבלת באופן חלקי.
הנתבע ישלם לתובע את הסכומים הבאים: שכר חודש דצמבר 2018 - 1,760 ₪ נטו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

עדות נהג התובעת גרסת נהג התובעת באשר לנסיבות היתרחשות התאונה עברה שינויים והתפתחויות, הייתה מיתחמקת ובלתי עקבית, כפי שיפורט להלן: נהג התובעת תיאר את אופן היתרחשות התאונה בטופס ההודעה שמסר לנתבעת (צורף לכתב התביעה) כדלקמן: "בעת נסיעה בכביש פנימי.. בעין מאהל הרכב החליק בכביש רטוב ונפגע בחלקו הקידמי מעץ זית בצד הכביש". בחקירתו הנגדית מסר נהג התובעת גרסה שונה: "הגיע רכב מולי, נסעתי והחלקתי ונתקעתי בעץ" (עמ' 15 לפרוטוקול מיום 22.1.2023 (להלן: "הפרוטוקול"), שורות 1-2).
...
כמו כן, יש באמור לחזק את המסקנה כי התיאור שנמסר לנתבעת אינו מצב הדברים האמיתי.
התוצאה: אני מורה על דחיית התביעה.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט הכוללות שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הודעה על תנאי עבודה התובע טען בתביעתו כי הנתבעת לא נתנה בידו כל מיסמך המפרט את תנאי עבודתו (סעיף 50 לכתב התביעה) ברם הנתבעת 1 צרפה הודעה על תנאי עבודה שהתובע חתם עליה (נספח י' לכתב ההגנה של הנתבעת 1) או למצער לא הוכח אחרת.
...
טענות הנתבעת 1 יש לדחות את התביעה כנגד הנתבעת 1 מחמת היעדר עילה או היעדר יריבות.
נוכח כל האמור, התביעה כנגד הנתבעת 2 נדחית.
סוף דבר על הנתבעת 1 לשלם לתובע את הסכומים הבאים: פיצוי בגין אי הפרשה לקרן השתלמות בסך של 2,470.52 ₪; פיצויי פיטורים בסך של 25,173 ₪; פיצוי בגין אי הפרשה לגמל בסך 1,542.25 ₪; דמי הבראה בסך של 371 ₪; דמי חופשה בסך של 324.64 ₪.
בנסיבות העניין ולנוכח האמור לעיל בסעיף 36, לא מצאנו מקום לפסוק הוצאות לטובת הנתבעת 2.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו