מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

צורך בחיזוק ראיות בשלב המעצר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

עיון בשאלה משפטית זו אינו דרוש במקרה שלפניי מאחר שעסקינן במעצר עד תום ההליכים – שלב דיוני שבו, כאמור, אין צורך לבדוק את התקיימותה של דרישה לתוספת ראייתית בדמותו של סיוע, חזוק או דבר-מה נוסף (ראו: בש"פ 2544/23, פסקה 14 והאסמכתאות שם).
...
כפי שאראה מיד, הפעלתו של מבחן זה מוליכה למסקנה חד-משמעית ובלתי מסויגת התומכת במעצרו של העורר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליך העיקרי.
מסקנה זו מתחייבת לנוכח חומרתן של עבירות הנשק, אשר מיוחסות לעורר, לבדן.
הערר נדחה אפוא.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בית המשפט מצא כי הסרוב לענות לשאלות ואי מתן הסברים לסתירות בגירסתו מחזקים הראיות נגדו.
אשר על כן, אין מקום להתערב בהחלטת השופט דורון, לפיה הראיות לכאורה נגד העורר חזקות ואין מקום לבחון טענת אפליה בשלב זה. דחיית חלופות המעצר אין מחלוקת על עילת המעצר, ואין מחלוקת כי במקרה זה, במיוחד בהתקיים ראיות טובות, יש צורך בחלופת מעצר ממשית וחזקה, אם לא מעצר של ממש.
...
עוד יש לציין כי הוגש ערר על ההחלטה הראשונה בדבר קיומן של ראיות לכאורה, הערר נדחה על הסף בבית משפט זה מפי כב' השופט ליבדרו (עמ"ת 50744-11-19, מיום 24.11.19).
לאחר עיון, אני סבור שיש ממש בערר בהקשר זה. פשיטא שהמלצה חיובית של שירות המבחן אינה מחייבת את בית המשפט.
אין בידי לקבל את הנמקת בית משפט השלום ביחס לערבים אלה.
התוצאה נוכח האמור, הערר מתקבל חלקית במובן זה שההחלטה בדבר פסילת הערבים שנבחנו ביום 2.2.20 מתבטלת.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לאור כל האמור, הרי שגם אם אניח כי נידרשת כבר בשלב המעצר תוספת ראייתית לחזוק גרסת שותפו של המשיב, הינדי, לצורך סעיף 54א(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (לדעות השונות בסוגיה זו ראו למשל בש"פ 4811/97 משה נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(3) 817, 823 (1997); בש"פ 6206/05 נאצר נ' מדינת ישראל (21.8.05) פסקות 16-13; בש"פ 10935/08 יוסף נ' מדינת ישראל (18.1.09) פסקה ז'), הרי שיש בחומר הראיות מספר חיזוקים של ממש לגירסתו של הינדי במידה העונה לכאורה גם על התוספת הראייתית הנדרשת.
עם זאת התרשמה כי קיים סיכון להתדרדרות המשיב להמשך היתנהלות שולית סביב קשרים שוליים, ואפשר שאף למתן מענה חומרי מהיר לצרכיו.
...
גישה זו נעוצה, כאמור, במסוכנות הגבוהה הנשקפת ממי שמעורב בביצוע עבירת נשק, ולפיכך אין בידי לקבל את הערכת שירות המבחן בדבר מסוכנותו הנמוכה של המשיב.
על אחת כמה וכמה כאשר בסופו של דבר, אפילו במסגרת הערכת המסוכנות של השירות, לא ראתה קצינת המבחן להמליץ על שחרור המשיב לחלופה.
לאור כל האמור, אני מורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים בתיק העיקרי.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

לצורך בחינת בית המשפט את הראיות בשלב המעצר אין צורך "לפלח" במדויק את חלקו של כל אחד מהמעורבים ברצח המנוחה.
התשתית הראייתית אף מתחזקת נוכח גירסתו של העורר, בחקירותיו במישטרה, לפיה היה בעבודה בזמן הרצח (חקירה מיום 27.4.2020, עמ' 2, שורה 9); או ישן בחדרו (חקירה מיום 5.5.2020; חקירה מיום 7.5.2020) ואם היה רואה את שארע היה קורא למישטרה (חקירה מיום 7.5.2020; חקירה מיום 27.4.2020, עמ' 3, שורות 21-20; חקירה מיום 22.4.2020, שורה 4, שורה 73).
...
לאחר שעיינתי בחומר הראיות שהוגש לעיוני, נחה דעתי כי בדין קבע בית המשפט המחוזי כי יש במארג הראייתי שהוצג נגד העורר כדי לבסס תשתית ראייתית לכאורית מספקת בשלב זה להוכחת המיוחס לו. נקודת המוצא לדיון היא כי השאלה בשלב זה אינה האם הראיות מספיקות לצורך הרשעת הנאשם מעבר לכל ספק סביר, אלא די בבחינת כוח ההוכחה הפוטנציאלי הטמון בחומר החקירה (בש"פ 2281/20 אבו עאבד נ' מדינת ישראל, פסקה 7 (8.4.2020); בש"פ 3144/20 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (7.6.2020)).
הערר נדחה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

ישנן גישות שונות לשאלה אם יש צורך בבחינת תוספת ראייתית בשלב המעצר.
אכן, עוצמתן של הראיות באשר לאישום זה פחותה מיתר האישומים ואולם, אין בידי לקבל הטענה לפיה אין ראיות לכאורה באשר לאישום זה. יש לזכור שגירסת שריף באשר לאישום זה אינה עומדת לבדה, אלא נתמכת בראיות נוספות ובאישומים הנוספים שהם כשלעצמם מהוים חזוק לגירסתו.
...
אין בידי לקבל את טענת ב"כ המשיב 1 לפיה לא ניתן לקשור את מכשיר הטלפון הנייד המסתיים בספרות 303 למשיב 1.
ואולם, אין בידי לקבל הטענה לפיה אין ראיות לכאורה באשר לאישום זה. גרסת שריף באשר לאישום זה אינה עומדת לבדה, אלא נתמכת בראיות נוספות ובאישומים נוספים שיש בהם כדי להוות חיזוק לגרסתו של שריף.
בנסיבות אלה, אני קובעת כי קיימות ראיות לכאורה בכל הנוגע למשיבים 1 ו-3 וחולשה ראייתית באשר למשיב 2.
נוכח כל האמור אני מורה על מעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו